25 Kwietnia

Konferencja naukowa "Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów"

Fundacja im. Friedricha Eberta, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Kancelaria Raczkowski serdecznie zapraszają na konferencje naukową Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów, która odbędzie się 25 kwietnia 2024 w godzinach 9:00 – 16:00 w naszej uczelni w Auli Leona Koźmińskiego.

Przedmiotem konferencji będzie analiza modelu sygnalizacji naruszeń prawa i ochrony sygnalistów wprowadzonego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz kolejnych projektów ustawy mającej za zadanie implementację dyrektywy. Tematyka ta budzi wiele emocji, wynikających nie tylko z powodu opóźnienia w implementacji dyrektywy, stąd potrzeba merytorycznej dyskusji w sposób uwzględniający kontekst prawny, ustrojowy, gospodarczy i społeczny, w tym ważny głos partnerów społecznych.

Szczegóły i link do zapisów znajdziesz na stronie:
Dowiedz się więcej!