22 Marca

Budowanie dobrostanu w czasach różnorodności doświadczeń

W obliczu wyzwań współczesności, nikt z nas nie może pozostawać obojętnym. Z taką intencją stworzyliśmy I edycję Konferencji, która będzie przestrzenią interdyscyplinarnego połączenia psychologii, zarządzania oraz obszarów związanych z rozwojem technologii. 

Wiedza, badania oraz doświadczenia polskich i zagranicznych naukowców oraz praktyków z różnych dziedzin stanowią realne wsparcie ludzi, zespołów i organizacji w drodze do osiągania sukcesów w obecnej rzeczywistości, przy równoczesnym dbaniu o dobrostan, który jest podstawą dobrego i spełnionego życia.

Konferencja realizowana jest w formule mieszanej (2 dni interaktywnych wystąpień on-line + 1 dzień warsztatów on-site w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych interdyscyplinarnym rozwojem ludzi i organizacji.

Więcej informacji o konferencji i formularz rejestracyjny
Sprawdź