15 Czerwca

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

 

Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz firma doradcza QUIDEA serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego

Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. w formule online.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz zaostrzenie praktyki administracji skarbowej powodują, że zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego staje się kluczowym wyzwaniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu biznesem Konferencja „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego” stanowić będzie forum wymiany opinii na temat zarządzania ryzykiem podatkowym oraz prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.. 

W programie konferencji przewidziano trzy panele dyskusyjne. Pierwszy panel poświęcony będzie bezpieczeństwu podatkowemu, szczególnie w kontekście wymogu dochowania przez podatnika należytej staranności w relacjach gospodarczych. Wymóg ten w praktyce oznacza obciążenie podatnika obowiązkiem weryfikacji uprawnień i statusu kontrahentów na gruncie podatków (podatek u źródła, VAT, ceny transferowe, podatek od przerzuconych dochodów i inne). W tej części konferencji podejmiemy dyskusję nad praktycznymi sposobami zapewnienia zgodności, jak również słusznością prezentowanego przez organy podatkowe podejścia. 

Drugi panel poświęcony będzie zaostrzeniu reguł odpowiedzialności karnej skarbowej w ostatnich latach, szczególnie w kontekście nowych typów przestępstw skarbowych, wprowadzanych równolegle z nowymi obowiązkami podatników.

Podczas ostatniej części konferencji dyskusji zostanie poddany projekt zmian w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przedmiotem dyskusji będzie także skuteczne wdrożenie minimalnego standardu criminal compliance jako sposobu na ograniczenie ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i odpowiedzialności karnej, także w perspektywie członków zarządów spółek kapitałowych.  Do debaty zaprosiliśmy reprezentantów świata nauki oraz biznesu, a także przedstawicieli administracji. Wśród uczestników spotkania nie zabraknie specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem podatkowym biznesu, compliance i prawem karnym gospodarczym. Dlatego konferencja będzie mieć charakter praktyczny i skupiać się nie tylko na samych problemach, ale również na możliwych rozwiązaniach. 

Program wydarzenia pojawi się wkrótce.

Konferencja odbędzie się w formule online za pomocą platformy ZOOM.

Rada Programowa: prof. ALK dr hab. Robert Zieliński – Przewodniczący prof. INP PAN dr hab. Celina Nowak prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat dr Krzysztof Kandut – sędzia WSA w Gliwicach

Komitet Organizacyjny: mec. Agnieszka Wnuk – Przewodnicząca dr Rafał Pasternak dr Krzysztof Lipka Mateusz Zawadka

Patron Konferencji:  

Patroni Medialni:  

 

Weź udział w wydarzeniu i wesprzyj Fundację Koźmińskich.

Zachęcamy do wsparcia Fundacji Koźmińskich, realizującej m.in. program stypendialny dla uzdolnionych studentów. Dotychczas dzięki darczyńcom oraz partnerom, przekazaliśmy stypendia ponad 400 osobom, w tym studentom z kierunku prawo, umożliwiając im realizację marzeń o zdobywaniu wiedzy i rozwoju z tego obszaru.

Agata Ordon, Absolwentka kierunku Zarządzanie i Prawo

Fundacja Koźmińskich od blisko już dwóch dekad kształtuje liderów przyszłości, krzepi postawy przedsiębiorcze, umożliwia spełnianie marzeń i realizację celów studentom Akademii Leona Koźmińskiego. To jedyna w swoim rodzaju instytucja, która daje młodym ludziom wiarę w swoje możliwości, przybliża ich do osiągania sukcesów, ale przede wszystkim honoruje ich ciężką pracę, determinację i poświęcenie. Dzięki trwającemu od 2017 r. wsparciu Fundacji, mogłam pozwolić sobie na zdobywanie wiedzy i networking podczas zagranicznych szkół letnich, konferencji oraz wyjazd na wymianę międzynarodową. Miałam również szansę na naukę języków obcych, czy zaangażowanie się w dużym stopniu na rzecz życia akademickiego ALK. Studentek i studentów Akademii Leona Koźmińskiego z dużym apetytem na rozwój jest bardzo wielu, dlatego tak wielce istotną rolę na ich drogach pełni wsparcie Fundacji Koźmińskich. Wszystkim studentom i studentkom, którzy będą ubiegać się o stypendia, chciałabym powiedzieć, aby mimo porażek na drodze usłanej sukcesami, nigdy się nie poddawali i traktowali takie momenty jak lekcje, z których wyciągną wnioski. Równie ważną postawą, do której zachęcam, to nieporównywanie się do innych, bo nikt nie może i nie zagra lepiej Waszej roli niż Wy sami.

Chcesz wesprzeć działalność Fundacji Koźmińskich, kliknij w link. Wszystkie wpłaty uczestników nadchodzącej konferencji zostaną przeznaczony na ten cel.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE
Formularz
Biuro Organizacji Konferencji
Wanda Widziszewska, Ewelina Andrulewicz