Team bulding platform

Team bulding platform

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2012 - 31.09.2015
Budżet
Koszty
1 550 727,14 PLN

Wśród strategii przygotowywanych dla podmiotów biznesowych ważnym i nowym zagadnieniem jest grywalizacja. Jest to narzędzie służące m.in. zmianie kultury organizacyjnej w instytucji gospodarczej, polegające na wdrożeniu mechanizmów konkurencji i wzajemnej motywacji za pomocą schematu gry fabularnej lub komputerowej. Wiele firm boryka się z problemami niskiej kreatywności, słabej komunikacji wewnętrznej, braku podstaw dzielenia się wiedzą, wysokiej rotacji oraz niechęci do pracy zespołowej. Zwiększenie zaangażowania pracowników i odczuwalna dla nich poprawa innowacyjności są najlepszym narzędziem wyjścia z wymienianych wyżej dysfunkcji.

Akademia Leona Koźmińskiego korzystając z rozbudowanego warsztatu metodologicznego i nawiązując do społecznych strategii zmiany grupowej, podjęła się implementowania programu grywalizacyjnego. Projekt, w którym całość form organizacyjnych została w sposób szczególny przystosowana do innowacji, wprowadzany był w firmie Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o. i docelowo kierowany był do ogółu instytucji gospodarczych borykających się z brakiem kultury organizacji i zagrożeniami płynącymi z braku odpowiednich motywacji i doświadczeń pracowników. Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała, wdrożyła i ewaluowała cały system do zarządzania wiedzą i zmianą składający się głównie z narzędzia IT z zaszytym systemem wspierającym innowacyjność, opartym o mechanizmy grywalizacyjne oraz z tzw. obudowy miękkiej. Dzięki platformie pracownicy poszczególnych działów firmy pracują nad projektami i otrzymują punkty, które następnie przeliczane są na nagrody.

Pierwszym krokiem realizacji zadania, którego podjęła się ALK była identyfikacja poziomu kultury organizacyjnej firmy. W kolejnych, pracownicy i zarządzający przygotowywani zostali do mających nadejść instytucjonalnych innowacji. Podstawowym narzędziem katalizującym zmiany stały się zaszyte w systemie instruktażowe filmy wideo poświęcone zagadnieniom: zarządzania zmianą, kreacji pomysłów czy motywowania. Równie ważną rolę pełniło przygotowanie odpowiednich regulaminów m.in.: motywacyjnego i organizacyjnego. Konstruktywna, oparta na przejrzystych zasadach i odpowiednio nagradzana konkurencja pracowników w instytucjach gospodarczych generuje grupową mobilizację i jest bardzo skutecznym narzędziem w walce z niską kreatywnością i nieodpowiednią komunikacją.

Strona www projektu
Strona www projektu