Sustainable Transitions Major PL

3401735.jpg by Tło plik wektorowy utworzone przez freepik

Sustainable Transitions - zakres studiów na kierunku Master in Management

O zakresie

Ukończenie zakresu Sustainable Transitions (Zrównoważone transformacje) w ramach kierunku Master in Management pozwoli Absolwentom na zdobycie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat możliwości i wyzwań biznesowych, wynikających z procesu radykalnej transformacji (np. przyjęte w EU cele neutralności klimatycznej i Europejskiego Zielonego Ładu, Fit for 55, amerykański Green New Deal, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Porozumienie Paryskie, Dekada Odtwarzania Ekosystemów). Ambicją nie jest już tylko obniżenie o 10% negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie, na przykład w zakresie emisji gazów cieplarnianych, ale obniżenie go dziesięciokrotnie. W kolejnym kroku, celem jest kreowanie pozytywnych efektów dla otoczenia, na przykład wytwarzanie produktów o ujemnych emisjach, gdy w całym cyklu życia pochłaniane jest więcej CO2, niż wytwarzane. Zrównoważone transformacje zmierzają do gruntownego przebudowania gospodarki i życia społecznego w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy. Absolwenci zyskają dogłębną wiedzę o trendach kształtujących zrównoważone transformacje w kluczowych sektorach gospodarki oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy do planowania, projektowania i wdrażania innowacyjnych zmian w poszczególnych obszarach zarządzania. Absolwenci zdobędą zaawansowane umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin i budowania międzysektorowych porozumień, by aktywnie włączyć się w proces globalnej transformacji. Zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie zajęć praktyków z firm i organizacji najbardziej zaawansowanych w wysiłkach na rzecz zrównoważonych transformacji zapewnia aktualną i praktyczną wiedzę o sposobach wdrażania zrównoważonych praktyk w biznesie.

Program adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w Polsce i zagranicą, którzy widzą swoją przyszłość w aktywnym działaniu na rzecz zrównoważonej transformacji biznesu i szukają miejsca, które wyposaży ich w niezbędną do tego wiedzę, umiejętności, i kontakty.

Atuty zakresu

1
Pierwsze studia z zarządzania z takim zakresem w Polsce

Jedno z nielicznych w Europie!

2
Zajęcia prowadzone przez praktyków z branży

Szeroki udział praktyków, zewnętrznych ekspertów, i wykładowców z zagranicznych ośrodków.

3
Praktyczne podejście

Uczenie oparte o projekty związane z realnymi wyzwaniami firm i organizacji.

4
Partnerstwo z firmami przewodzącymi zrównoważonej transformacji w swoich branżach

Pozwala to studentom uzyskać dostęp do wiedzy o najnowszych trendach, rozwiązaniach, i wyzwaniach
PARTNERSTWA BĘDĄ OGŁOSZONE WKRÓTCE!

5
Ścisła współpraca z ekosystemem Startupów Pozytywnego Wpływu rozwijanym na ALK
6
Możliwość budowania profesjonalnego networku

Możliwości budowania sieci kontaktów zawodowych z firmami i organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonej transformacji.

Liderki kierunku

dr Agata Dembek

Dr Agata Dembek - zajmuje się badaniem społecznych aspektów zrównoważonej transformacji oraz przedsiębiorczości zrównoważonej. Kierowniczka i uczestniczka międzynarodowych i transdyscyplinarnych projektów badawczych w zakresie transformacji energetycznej.

dr Agata Stasik

Dr Agata Stasik - zajmuje się badaniem procesu zrównoważonej transformacji energetycznej, szczególnie rolą klastrów energii i społeczności energetycznych. Kierowniczka grantów NCN i badaczka w międzynarodowych projektach badawczych. Uczestniczka The Postdoc Academy for Transformational Leadership.

Partnerzy zakresu

Co zyskujesz, wybierając zakres?

 • Unikalny miks wiedzy, umiejętności i kontaktów, które dają przewagę na rynku pracy
 • Dostęp do kompleksowego zestawu studiów przypadków i przykładów rozwiązań z różnych branż i dziedzin
 • Doświadczenie pozyskane podczas zajęć, które zostały zbudowane we współpracy doświadczonych badaczy i praktyków biznesu i samorządu
 • Praktyczne ujęcie wyzwań zrównoważonej transformacji w wymiarze lokalnym i ich osadzenie w kontekście międzynarodowym

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie zakresu pozwoli Absolwentom planować i przewodzić zrównoważonym zmianom w firmach w różnych branżach oraz skutecznie działać w rosnącej branży startupów, dostarczających innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. Absolwenci będą mogli pracować między innymi jako:

 • Menedżer/ka ds. zrównoważonej transformacji,
 • ESG Manager,
 • Climate Officer,
 • Sustainability Manager,
 • Sustainable Entrepreneur,
 • Impact Startup Founder,
 • Specjalista/ka ds. zrównoważonego rozwoju w instytucjach publicznych,
 • Specjalista/ka ds. zrównoważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych i branżowych,
 • i wiele więcej pozycji.

 

Wybrane przedmioty

 • Ekonomia zrównoważonej transformacji
 • Innowacje i start-upy na rzecz zrównoważonej transformacji
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Zrównoważone finanse
 • Strategie zrównoważonych organizacji

Wiodący wykładowcy zakresu:

dr Franjo Mlinarič, Ph.D.

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodowym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI oraz prywatnego Instytutu iRDM. Jest redaktorem współpracującym z Lex Localis i od 2019 roku kieruje czołowym programem magisterskim Finanse i rachunkowość umieszczony w rankingu FT. Dodatkowo, kieruje dwoma prestiżowymi programami podyplomowymi: "Zrównoważone finanse i ESG" oraz "Profesjonalna rada nadzorcza" na ALK.

Uwielbia łączyć naukową rygorystyczność z doświadczeniem konsultingowym w międzynarodowym środowisku i jest pasjonatem promowania i wdrażania zrównoważonych modeli biznesowych. Większość swojego doświadczenia zdobył na terenie Bałkanów, będąc czołowym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów narodowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotnisk, instalacje spalania odpadów i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem analiz skutków ekonomicznych projektów ustaw.

Jest doświadczonym biegłym sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi i strukturyzowanymi produktami finansowymi. Posiada również dwa certyfikaty państwowe: biegłego finansisty i certyfikowanego członka rady nadzorczej. Jego badania skupiają się na zrównoważonym tworzeniu wartości oraz zagadnieniach transformacji ESG, a także na wpływie inwestycji publicznych na gospodarkę. Jest współautorem wielu książek i artykułów, które przyniosły mu tytuł profesora nadzwyczajnego na NU w Słowenii i stanowisko adiunkta na KU.

Odpowiedzialny za przedmiot: Zrównoważone finanse

Zrównoważone finanse nie są już opcją, ale stały się imperatywem biznesowym. Opierając się na zasadach ESG i najlepszych praktykach, nasz kurs dostarcza zdroworozsądkową mapę drogową dla przyszłych liderów biznesu, aby przyspieszyć transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Kurs poprowadzi Cię od "Dlaczego" do "Kto" i "Jak" budowania odpornych modeli biznesowych, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu poprzez tworzenie zrównoważonej wartości.

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Profesor Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Badań nad Pozytywną Przedsiębiorczością, Dyrektor Akademicki Programu Wykonawczego "Cele Zrównoważonego Rozwoju w Strategii Firmy".

Odpowiedzialny za przedmiot: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przeprojektowanie modelu biznesowego jest kluczem do sprostania wyzwaniom społecznym i środowiskowym, skupiając się na poprawie pozytywnego wpływu i zamknięciu pętli. Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność są obecnie w ruchu, aby pomóc w rozwiązaniu największych problemów ludzkości. Główną siłą napędową przedsiębiorców cyrkularnych, założycieli start-upów o pozytywnym wpływie, jest ich chęć połączenia i zrównoważenia chęci zmieniania świata z pragnieniem osiągnięcia korzyści materialnych i rozwoju. Przedstawione zostaną przypadki z całego świata oraz praktyczne zalecenia dla przedsiębiorców działających na zasadzie ruchu okrężnego.

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Ekonomia zrównoważonej transformacji

Narzędzia ekonomiczne i polityki związane z zieloną transformacją.

Posiada tytuł doktora Uniwersytetu Paris 1 oraz tytuł doktora habilitowanego Akademii Leona Koźmińskiego. Zainteresowania badawcze prof. Karpa obejmują rynki innowacji, politykę innowacyjną, a także ekonomię zmian klimatu. Jest również konsultantem w zakresie przemian w przemyśle. Jako wykładowca ceni sobie pracę w warunkach gospodarki realnej i dąży do tego, by studenci uczyli się w sposób angażujący. Jest entuzjastą nowatorskich i interaktywnych narzędzi dydaktycznych.

prof. ALK dr hab. Marta Strumińska-Kutra

Profesor socjologii organizacji i innowacji społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego i VID Specialized University, Oslo, Norwegia. Jej badania skupiają się na praktyce zrównoważonych transformacji, głównie procesach innowacji i zarządzaniu napięciami związanymi ze zmianą instytucjonalną i organizacyjną. Jako badaczka i wykładowczyni angażuje się w międzynarodowe projekty, które łączą co najmniej dwa z trzech następujących elementów: 1) tworzenie wiedzy naukowej, 2) rozwój praktyki wspierającej zrównoważone transformacje oraz 3) rozwój i doskonalenie uniwersyteckich metod nauczania.

Odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotów:
Governance, politics, and management of sustainable transitions.
Multisectoral and multilateral cooperation.

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.