dr hab. Przemysław Polański

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

POLAŃSKI P. (2021), "Dwa oblicza prawa do dostępności cyfrowej", PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, 4/2020, s. 4-9, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2021), "Alternatywne systemy rozstrzygania sporów w cyberprzestrzeni", PALESTRA, 11/2021, s. 38-52, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P., Garstka K. (2019), "Notice and search-down injunctions in online copyright enforcement: should they be embraced or forgotten?", EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW, 3, 41, s. 155-162, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2019), "Inwigilacja, dostępność, blockchain i sztuczna inteligencja: pytania o kierunki rozwoju prawa nowych technologii w erze rewolucji internetowej", MONITOR PRAWNICZY, 2/2019, s. 110-115, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2018), "Rethinking the notion of hosting in the aftermath of Delfi: Shifting from liability to responsibility?", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 24, 4, s. 870-880, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2018), "Some thoughts on data portability in the aftermath of the Cambridge Analytica scandal", Journal of European Consumer and Market Law, 7, 4, s. 141-146, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2017), "Revisiting country of origin principle: Challenges related to regulating e-commerce in the European Union", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, online, s. 1-20, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2017), "Cyberspace: A new branch of international customary law?", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 3, 33, s. 371-381, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2016), "Obowiązek zapewnienia dostępności zawartości stron internetowym osobom niedowidzącym", MONITOR PRAWNICZY, 20, s. 1109-1115, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2015), "Towards the single digital market for e-identification and trust services", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, Volume 31, Issue 6, s. 773–781, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2015), "O precyzyjnym wyszukiwaniu informacji w Legalisie słów kilka", EDUKACJA PRAWNICZA, 1(163), s. 59-63, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2015), "O pracy z tłumaczeniami prawniczymi w Legalisie słów kilka (część 2)", EDUKACJA PRAWNICZA, 2(164), s. 39-43, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2014), "Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services in the EU", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 30, 6, s. 661-669, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2013), "Some reflections on the duality of regime for software protection in the European Union", COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 282–288, 3, s. 282-288, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2013), "Odpowiedzialność za treści rozpowszechnianie w Internecie", ZESZYTY NATOLIŃSKIE, 48, s. 1-83, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P., Kowalczuk I. (2011), "Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych", MONITOR PRAWNICZY, 1, s. 29-39, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2011), "Liability for trademark infringement in Web 2.0 era: analysis of legal conundrum in Google and Ebay cases", Proceedings of 24th Bled eConference, 24, s. 581-593, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2011), "Preventive measures to be taken by diligent hosting service providers in the light of L'Oreal v eBay ruling", JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY-, -, s. -, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2010), "Liability of search engines for sponsored and natural results - the case of Google", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 4 (3), s. 434-447, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2010), "Nowelizacja ustawy o informatyzacji", SEKRETARZ I ORGANIZACJA URZĘDU, 48, s. 20-24, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2009), "Balancing intellectual property and the privacy of users", International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 2, 3, s. 272-280, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "UNCITRAL za i przeciw", PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (3), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2007), "Zwyczaje cyberprzestrzeni", PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (4), s. 72-75, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Podpis elektroniczny w Konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych", PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 3, s. 78-83, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P., Świerczyński M. (2007), "Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów o charakterze międzynarodowym", KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO, 3, s. 865-902, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking", INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER COMMERCIALISATION, 6 (1), s. 1-12, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Rodzaje podpisów elektronicznych i ich zastosowanie w zamówieniach publicznych", PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 3 (14), s. 56-70, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu", E-MENTOR, 1(18), s. 35-38, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Towards a supranational Internet law", JOURNAL OF INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW AND TECHNOLOGY, 1 (1), s. 1-9, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Zarys autonomicznego prawa Internetu", STUDIA IURIDICA, 45, s. 187-196, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

POLAŃSKI P. (2014), "Europejskie prawo handlu elektronicznego", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2013), "Prawo Internetu i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2008), "Prawo Internetu", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Customary Law of the Internet: in the search for a supranational Internet law", Cambridge University Press, Hague, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

POLAŃSKI P. (red.), (2021), "Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz", Wydawnictwo C.H. Beck, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

POLAŃSKI P., Fabian E. (2021), "The Changing Role of the Lawyer. The Case of Digital Accessibility", w: Dariusz Szostek, Mariusz Załucki (red.), Legal Tech, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, s. 165-178, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P., Gołaczyński J. (2021), "Online Dispute Resolution and the Form of an Arbitration Agreement", w: Dariusz Szostek, Mariusz Załucki (red.), Internet and New Technologies Law, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, s. 209-238, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2020), "Zwalczanie bezprawnych treści oraz zapewnienie dostępnosci cyfrowej z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji", w:  Luigi Lai, Marek Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa, s. 305-314, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2020), "Komentarz do Kodeksu Cywilnego (art. 66 do 72[1])", w: Załucki (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 196-233, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2019), "Zwalczanie bezprawnych treści a cyberbezpieczeństwo", w: K. Czaplicki, G. Szpor (red.), Internet. Analityka danych,, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-267, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P., Markiewicz H. (2019), "Dostępność w świetle prawa międzynarodowego. Uwarunkowania rozwoju jednolitego rynku cyfrowego ", w: dr Izabela Kraśnicka (red.), “Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-311, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2018), "Privacy by Design (PbD) – czyli o uwzględnianiu ochrony danych w fazie projektowania systemu teleinformatycznego kancelarii prawnej", w: Szostek Ddariusz (red.), Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej, C. H. Beck, s. 107-120, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2017), "Privacy by Design - czyli o uwzględnianiu ochrony danych w fazie projektowania systemu teleinformatycznego kancelarii prawnej", w: Szostek, Dariusz (red.), Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 108-120, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2016), "Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych z perspektywy dostępności informacji prawnej w Polsce", w: R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.BECK, Warszawa, s. 225-237, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2016), "Ochrona stron internetowych jako programów komputerowych", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek (red.), Media elektroniczne – współczesne problemy prawne, C.H.BECK, s. 299-310, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2014), "Towards the Single Digital Market for E-Identification and Trust Services", w: S. M. Kierkegaard (red.), Information Ethics and Security, IAITL, Lizbona, s. 000--12, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2014), "Wprowadzenie do dyrektywy 2011/83/ UE o ochronie praw konsumenta w Internecie", w: B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, C.H.BECK, Warszawa, s. s. IX – XXXI oraz s. 270-271, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2013), "Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services in the EU", w: S. M. Kierkegaard (red.), Law & Practice. Critical Analysis and Legal Reasoning, IAITL, Bangkok, s. 161-173, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2013), "Międzynarodowy handel elektroniczny ", w: W. Popiołek (red.), System Prawa Handlowego, C.H.BECK, Warszawa, s. 384-424, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2012), "Some reflections on the duality of regime for software protection in the European Union ", w: S. M. Kierkegaard (red.), Contemporary Private Law , IAITL, Ateny, s. 552-561  , afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2012), "Access to legal information in the economy in tansition - the case of Poland", w: - (red.), Proceedings of the Conference on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal Information, ---, Wuhan, s. -, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2010), "Technical, automatic and passive: liability of search engines for hosting infringing content in the light of the Google ruling", w: Kierkegaard S. M. (red.), Private Law: Rights, Duties & Conflicts, IAITL, Barcelona, s. 399-409, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2010), "Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie", w: Gołaczyński J. (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, CH BECK, Warszawa, s. 299-311, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2008), "Trade usages under the Electronic Communications Convention", w: Boss A. H., Kilian W. (red.), The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-Depth Guide and Sourcebook, KLUWER LAW INTERNATIONAL, Alphen aan den Rijn , s. 423-437, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "Legal and technological developments concerning eGovernment services in Poland", w: Kierkegaard S.M. (red.), International law and trade:  Bridging the East-West Divide, ANKARA BAR PRESS, Ankara, s. 193-202, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2007), "An overview of information society law in the European Union", w: Kierkegaard S.M. (red.), Cyberlaw, Security & Privacy, IAITL, Beijing, s. 137-144, afiliacja: ALK.

POLAŃSKI P. (2006), "International electronic contracting in the newest UN Convention", w: Kierkegaard S.M. (red.), Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, IATL, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking", w: Kierkegaard s. (red.), Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, IATL, s. 365-386, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Intellectual Property Law versus Customs and Values of the Internet Community", w: - (red.), Bled 2006 Proceedings, ---, s. -, afiliacja: Inna.

POLAŃSKI P. (2006), "Strona sklepu internetowego - oferta czy zaproszenie do składania ofert?", w: Gołaczyński J. (red.), Prawo umów elektronicznych, ZAKAMYCZE, Kraków, s. 223-257, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Some remarks on the scope of application of the newest Convention on electronic communications", w: Schweighofer E., Liebvald D., Drachsler M., Geist A. (red.), e-Staat und e-Wirtschaft aus rechtlicher Sicht. Tagungsband des 9. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, BOORBERG, Arnoldsheim, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2006), "Fundamental Rights in Cyberspace and Internet Customary Law", w: Kierkegaard S. (red.), Legal, Privacy, and Security Issues in Information Technology. Volume 2, Institutt for Rettinformatikk, Oslo, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

POLAŃSKI P. (2005), "Information Society and the Internet Law Merchant", w: Łazowski A., Ostrihansky R. (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, ZAKAMYCZE, Kraków, s. ---, afiliacja: Inna.