SFOP

Stołeczne forum przedsiębiorczości

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2012 - 31.10.2014
Budżet
Koszty
3 607 000,00 PLN

Na obszarze m. st. Warszawy działa obecnie około 140 tys. firm. Funkcjonują one jednak w całkowitym oderwaniu od siebie. Współpraca między nimi jest incydentalna i iluzoryczna. Wyraźnie widoczny jest także brak komunikacji i kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt miał otwartą formułę, adresowany był do maksymalnie szerokiej grupy przedsiębiorców z wybranych dzielnic. Nie wprowadzono żadnych szczególnych ograniczeń w dostępie grupy docelowej do Stołecznego Forum Przedsiębiorczości z wyjątkiem obowiązku formalnej rejestracji. Nabór prowadzony był przez cały okres trwania projektu. Nie przewidywano ograniczeń liczby uczestników. Kryterium dostępu było prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej dzielnicy.

Założeniem projektu było stworzenie sieci przedsiębiorców z  6 warszawskich dzielnic (Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Wola) oraz opracowanie realistycznej koncepcji wspierania przedsiębiorczości przez dzielnicowe jednostki samorządu terytorialnego. Zarządom dzielnic uczestniczących w projekcie zależy na wypracowaniu nowych wzorców współpracy z małymi oraz średnimi lokalnymi przedsiębiorcami. Początkiem tego procesu miało być stworzenie efektywnego kanału komunikacji oraz wykształcenie kompetencji niezbędnych do zarządzania zmianą gospodarczą.

Głównym efektem realizacji projektu było stworzenie do końca 2013 roku sieci 6 współpracujących ze sobą dzielnicowych partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwa mają wspólnie realizować nowy, aktywny model zarządzania zmianą gospodarczą w dzielnicach poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, współpracę przedsiębiorców i dzielenie się dobrymi praktykami.