Przedsiębiorczość – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

students

Przedsiębiorczość – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

O ZAKRESIE

Celem zakresu Przedsiębiorczość jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy przedsiębiorcy, np. nauczenie się tzw. „czujności przedsiębiorczej”, czyli umiejętności rozpoznawania popytu na rynku na różne produkty i usługi oraz poszukiwania nisz rynkowych. Jako student nauczysz się metod projektowania biznesu oraz tworzenia oferty rynkowej. Poznasz proces wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Zdobędziesz umiejętności związane zarówno z organizacją własnego biznesu, jak i pozyskiwaniem do niego partnerów, pieniędzy, informacji, technologii i innych niezbędnych zasobów. Poznasz terminologię używaną zarówno przez start-upy, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Rozwiniesz umiejętność zapewnienia swojemu biznesowi równowagi finansowej i organizacyjnej.

PARTNER ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Partnerem studiów jest Centrum Studiów Kosmicznych ALK – ESA Lab.

Więcej informacji nt. partnerstwa TUTAJ.

ADRESACI ZAKRESU

Studia są skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą:

 • założyć własny biznes – mały lub średni
 • pracować w firmie technologicznej lub założyć ją samodzielnie (start-up) i zrozumieć, jak działa rynek innowacji w Polsce i na świecie
 • wziąć udział w zarządzaniu rozwojem istniejącej firmy rodzinnej lub zamierzają przejąć ją w przyszłości
 • doradzać przedsiębiorcom (w tym start-upom i firmom rodzinnym) i lepiej zrozumieć mechanizmy przedsiębiorczości

SŁOWO OD KIEROWNIKA ZAKRESU

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach zajmuje coraz ważniejszą pozycję. Z jednej strony rozwija się (również w Polsce) ruch start-up'owy, czyli zjawisko powstawania nowych, technologicznych spółek, które poświęcają się budowaniu innowacyjnych produktów i usług (takich jak Twitch, Mikser, Musical.ly/TikTok, Revolut i inne). Z drugiej strony coraz więcej osób chce mieć większą kontrolę nad tym jak, z kim i gdzie pracują. To sprawia, że coraz więcej osób woli pracować na własny rachunek niż pracować u kogoś.

W Europie (w tym i w Polsce) istnieje również duża grupa firm rodzinnych. Spadkobiercy tych firm są dobrze przygotowani do pracy w roli przedsiębiorców, ale często potrzebują bardziej systematycznej wiedzy na temat prowadzenia firm, pracy właściciela. Takie osoby często nie czują się dobrze w roli pracownika na etacie, są przyzwyczajone do elastycznego czasu i formy pracy.

Nasze studia skierowane są właśnie do takich osób: jeśli chcesz mieć poczucie autonomii, nie czuć się zależnym od innych, samodzielnie decydować o tym jak, kiedy, z kim i po co pracujesz – warto rozważyć karierę przedsiębiorcy, a w tym również wybór naszych studiów.
 

ATUTY ZAKRESU

Największym atutem zakresu Przedsiębiorczość jest program studiów stworzony na bazie doświadczeń zdobytych w programach rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w Warszawie i nie tylko. W ciągu ostatnich lat w programach takich jak Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych czy Stołeczne Forum Przedsiębiorczości wzięło udział łącznie kilkuset przedsiębiorców.

Program kształcenia opiera się na wielu doświadczeniach własnych oraz najnowszej literaturze dotyczącej przedsiębiorczości, dzięki temu w programie uwzględnionych jest wiele kwestii, które na ogół nie pojawiają się w typowych programach studiów (np. kwestie konfliktów w zespołach założycielskich start-upów, nadzór rodziny nad firmą rodzinną, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy spadkobiercami firm rodzinnych czy działanie firmy na lokalnym rynku).

JAKO STUDENT ZYSKUJESZ

Jako student tego zakresu zyskujesz pewność siebie oraz świadomość, na czym polega praca przedsiębiorcy. Poznajesz wolność wyboru: możesz wybierać pomiędzy pracą na etacie a pracą na własny rachunek. 

Jeśli wywodzisz się z rodziny przedsiębiorców, to uczysz się, jak rozwiązywać typowe problemy związane z przejmowaniem biznesu od rodziców, prowadzeniem go samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami rodziny. Osoby, które nie posiadają przedsiębiorców w swojej rodzinie, poznają specyfikę ich pracy i nauczą się, jak samodzielnie stać się stać profesjonalnym przedsiębiorcą.

Jeśli planujesz pracę w start-upie, poznajesz, na czym polega rozwijanie go oraz jak wyglądają relacje z inwestorami i partnerami.   

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci zakresu Przedsiębiorczość będą przygotowani do:

 • prowadzenia własnej firmy, np. start-upu
 • przejęcia firmy rodzinnej
 • pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość problemów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, rozumiejące na czym polega biznes, są obecnie bardzo poszukiwane w każdej firmie.

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Warsztaty przedsiębiorczości I - modele biznesu
 • Warsztaty przedsiębiorczości II - kreatywność i innowacje
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Rozwój firmy rodzinnej I
 • Rozwój firmy rodzinnej II
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych 
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców

WIODĄCY WYKŁADOWCY

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Doradca biznesowy, przedsiębiorca, mentor i badacz. Specjalizuje się w problemach umiędzynarodowienia, przedsiębiorczości, komercjalizacji i transferu wiedzy. Prowadził doradztwa i szkolenia dla wielu instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce: Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie oraz Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Jest ekspertem w krajowym klastrze medycznym MedSilesia. Współpracuje od kilku lat z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach. Mentor w programie akceleracyjnym Kozminski Venture Lab.

Regularnie publikuje artykuły w dodatku psychologicznym „JA-MY-ONI” magazynu Polityka na temat psychologii przedsiębiorczości i biznesu.

prof. dr hab. Jerzy Cieślik

Wybitny znawca przedsiębiorczości, współzałożyciel oddziału firmy doradczej Ernst& Young w Polsce, autor wielu podręczników przedsiębiorczości m. in. Przedsiębiorczość dla ambitnych, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój i inne. Członek m.in. Rady Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

dr hab. Izabela Koładkiewicz

Wybitny ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości rodzinnej i nadzoru właścicielskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, family business i funkcjonowania rad nadzorczych. Odbywała staże zagraniczne w International Business School w Jönköping, Oxford Brookes University Business School oraz School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.