Przedsiębiorczość – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

students

Przedsiębiorczość – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

O zakresie

Celem zakresu Przedsiębiorczość jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy przedsiębiorcy, np. nauczenie się tzw. „czujności przedsiębiorczej”, czyli umiejętności rozpoznawania popytu na rynku na różne produkty i usługi oraz poszukiwania nisz rynkowych. Jako student nauczysz się metod projektowania biznesu oraz tworzenia oferty rynkowej. Poznasz proces wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Zdobędziesz umiejętności związane zarówno z organizacją własnego biznesu, jak i pozyskiwaniem do niego partnerów, pieniędzy, informacji, technologii i innych niezbędnych zasobów. Poznasz terminologię używaną zarówno przez start-upy, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Rozwiniesz umiejętność zapewnienia swojemu biznesowi równowagi finansowej i organizacyjnej.

Partner zakresu Przedsiębiorczość

Partnerem studiów jest Centrum Studiów Kosmicznych ALK – ESA Lab.

Więcej informacji nt. partnerstwa TUTAJ.

Adresaci zakresu

Studia są skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą:

 • założyć własny biznes – mały lub średni
 • pracować w firmie technologicznej lub założyć ją samodzielnie (start-up) i zrozumieć, jak działa rynek innowacji w Polsce i na świecie
 • wziąć udział w zarządzaniu rozwojem istniejącej firmy rodzinnej lub zamierzają przejąć ją w przyszłości
 • doradzać przedsiębiorcom (w tym start-upom i firmom rodzinnym) i lepiej zrozumieć mechanizmy przedsiębiorczości

Słowo od kierownika zakresu

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach zajmuje coraz ważniejszą pozycję. Z jednej strony rozwija się (również w Polsce) ruch start-up'owy, czyli zjawisko powstawania nowych, technologicznych spółek, które poświęcają się budowaniu innowacyjnych produktów i usług (takich jak Twitch, Mikser, Musical.ly/TikTok, Revolut i inne). Z drugiej strony coraz więcej osób chce mieć większą kontrolę nad tym jak, z kim i gdzie pracują. To sprawia, że coraz więcej osób woli pracować na własny rachunek niż pracować u kogoś.

W Europie (w tym i w Polsce) istnieje również duża grupa firm rodzinnych. Spadkobiercy tych firm są dobrze przygotowani do pracy w roli przedsiębiorców, ale często potrzebują bardziej systematycznej wiedzy na temat prowadzenia firm, pracy właściciela. Takie osoby często nie czują się dobrze w roli pracownika na etacie, są przyzwyczajone do elastycznego czasu i formy pracy.

Nasze studia skierowane są właśnie do takich osób: jeśli chcesz mieć poczucie autonomii, nie czuć się zależnym od innych, samodzielnie decydować o tym jak, kiedy, z kim i po co pracujesz – warto rozważyć karierę przedsiębiorcy, a w tym również wybór naszych studiów.
 

Atuty zakresu

Największym atutem zakresu Przedsiębiorczość jest program studiów stworzony na bazie doświadczeń zdobytych w programach rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w Warszawie i nie tylko. W ciągu ostatnich lat w programach takich jak Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych czy Stołeczne Forum Przedsiębiorczości wzięło udział łącznie kilkuset przedsiębiorców.

Program kształcenia opiera się na wielu doświadczeniach własnych oraz najnowszej literaturze dotyczącej przedsiębiorczości, dzięki temu w programie uwzględnionych jest wiele kwestii, które na ogół nie pojawiają się w typowych programach studiów (np. kwestie konfliktów w zespołach założycielskich start-upów, nadzór rodziny nad firmą rodzinną, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy spadkobiercami firm rodzinnych czy działanie firmy na lokalnym rynku).

Jako student zakresu zyskujesz:

Jako student tego zakresu zyskujesz pewność siebie oraz świadomość, na czym polega praca przedsiębiorcy. Poznajesz wolność wyboru: możesz wybierać pomiędzy pracą na etacie a pracą na własny rachunek. 

Jeśli wywodzisz się z rodziny przedsiębiorców, to uczysz się, jak rozwiązywać typowe problemy związane z przejmowaniem biznesu od rodziców, prowadzeniem go samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami rodziny. Osoby, które nie posiadają przedsiębiorców w swojej rodzinie, poznają specyfikę ich pracy i nauczą się, jak samodzielnie stać się stać profesjonalnym przedsiębiorcą.

Jeśli planujesz pracę w start-upie, poznajesz, na czym polega rozwijanie go oraz jak wyglądają relacje z inwestorami i partnerami.   

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci zakresu Przedsiębiorczość będą przygotowani do:

 • prowadzenia własnej firmy, np. start-upu
 • przejęcia firmy rodzinnej
 • pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość problemów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, rozumiejące na czym polega biznes, są obecnie bardzo poszukiwane w każdej firmie.

Program

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Warsztaty przedsiębiorczości I – kreatywność i innowacje
 • Warsztaty przedsiębiorczości II – modele biznesu
 • Rozwój firmy rodzinnej I i II
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców

Wiodący wykładowcy

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Doradca biznesowy, przedsiębiorca, mentor i badacz. Specjalizuje się w problemach umiędzynarodowienia, przedsiębiorczości, komercjalizacji i transferu wiedzy. Prowadził doradztwa i szkolenia dla wielu instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce: Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie oraz Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Jest ekspertem w krajowym klastrze medycznym MedSilesia. Współpracuje od kilku lat z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach. Mentor w programie akceleracyjnym Kozminski Venture Lab.

Regularnie publikuje artykuły w dodatku psychologicznym „JA-MY-ONI” magazynu Polityka na temat psychologii przedsiębiorczości i biznesu.

prof. dr hab. Jerzy Cieślik

Wybitny znawca przedsiębiorczości, współzałożyciel oddziału firmy doradczej Ernst& Young w Polsce, autor wielu podręczników przedsiębiorczości m. in. Przedsiębiorczość dla ambitnych, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój i inne. Członek m.in. Rady Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz

Wybitny ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości rodzinnej i nadzoru właścicielskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, family business i funkcjonowania rad nadzorczych. Odbywała staże zagraniczne w International Business School w Jönköping, Oxford Brookes University Business School oraz School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.