Program rozwoju i inwestycji menadżera

Program rozwoju i inwestycji menadżera - PRIME

 

 

 

 

Czas trwania
03.04.2008 - 10.12.2008

Jedną z wartości, którą kierujemy się w Akademii Leona Koźmińskiego jest zrównoważony i komplementarny rozwój wszystkich sektorów życia społecznego. Jednakże podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej instytucjami życia publicznego jest działaniem także stricte pragmatycznym. Nowocześnie i skutecznie prowadzone instytucje to bardziej ekonomiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, wydatkowanie środków, wyższa skuteczność realizowanych działań. W holistycznej perspektywie społecznej to szybszy i bardziej zbilansowany rozwój społeczny.

Programy menadżerskie to sprawdzony – przez renomowane, międzynarodowe koncerny – sposób przygotowania i rozwoju przyszłej kadry zarządzającej. Celem programów jest rozwój osobisty pracowników i stopniowy awans w hierarchii firmy.  Pierwotnie zasadniczą grupą docelową byli studenci oraz niedawni absolwenci studiów. Programy menadżerskie trwają zazwyczaj od około roku do czterech lat. W tym czasie uczestnik jest zatrudniony i traktowany w firmie jako pełnoprawny pracownik. Doświadczenie zdobywa poprzez praktykę rotacyjną i samodzielną pracę w różnych działach firmy, aktywny udział w projektach i szkoleniach oraz konsultacje z coachem/mentorem wspierającym tworzenie własnej ścieżki rozwoju. Coraz częściej programy menadżerskie są implementowane na potrzeby już działających zespołów i służą optymalizacji kompetencji i umiejętności zarządczych pracowników o długim stażu zawodowym.

W ramach projektu – zrealizowanego na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy – zrealizowaliśmy szkolenie menadżerskie dla 400 osób stanowiących kadrę kierowniczą Urzędu. Zakres tematyczny szkolenia: psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, rozmowa oceniająca (konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka), zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą. Wychodząc z założenia, że najskuteczniej uczymy się poprzez bezpośrednie doświadczanie, zajęcia miały charakter warsztatowo – treningowy. Uczestnicy mieli okazję podczas praktycznych ćwiczeń i symulacji na bieżąco utrwalać zdobytą wiedzę, przekuwając ją w umiejętności realnie wspomagające ich kompetencje przywódcze.