Zarządzanie marketingowe  

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

BLOK OGÓLNY - ZARZĄDZANIE (80 GODZIN)

 • Integracja i przygotowanie projektu końcowego
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy finansów
 • Uwarunkowania prawne decyzji marketingowych
 • Podstawy kierowania ludźmi

BLOK UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH (44 GODZINY)

 • Podstawy zarządzania – warsztaty
 • Negocjacje
 • Komunikacja

BLOK PODSTAWY MARKETINGU (18 GODZIN)

 • Istota marketingu i organizacja działalności marketingowej
 • Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych
 • Segmentacja, dobór rynku docelowego i pozycjonowanie
 • Badania marketingowe

BLOK STRATEGIE MARKETINGOWE (52 GODZINY)

 • Zarządzanie produktem i marką
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa
 • Niestandardowe narzędzia komunikacji marketingowej
 • PR
 • Budżetowanie w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing strategiczny
 • Specyfika marketingu w usługach
 • Podstawy e-marketingu
 • Social media marketing i CRM
 • Budowanie marki osobistej

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 194 *
(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)
 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Po 11 letniej praktyce zawodowej w sprzedaży i marketingu postanowiłam rozszerzyć i usystematyzować moją wiedzę z zakresu zarządzania i marktingu. Wybrałam studia podyplomowe "Zarządzanie marketingowe" w Akademii Leona Koźmińskiego z uwagi na otrzymaną od absolwentów rekomendację, ciekawy program, prestiż uczelni oraz lokalizację. Duży nacisk na praktyczne zastosowania wiedzy, ciekawe ćwiczenia i prowadzący, którzy  genialnie przekazują wiedzę i  inspirują, oraz wielka troska o studenta i stworzenie dobrej atmosfery to moim zdaniem wielkie plusy ALK. Jestem bardzo zadowolona z ukończonych studiów, czuję się kompetentnie i swobodnie w realizowanych projektach i myślę o założeniu swojej firmy.

Sylwia Buczak
Sales & Marketing Project Manager
CKSource

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45 - 17.30 
 • niedziele - 8.45 - 15.45

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów dla nowej edycji (semestr I):

 • 19-20.10.2019
 • 23-24.11.2019
 • 07-08.12.2019
 • 04-05.01.2020
 • 25-26.01.2020
 • 15-16.01.2020


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny