Strona główna
GFT&Google Cloud, google studia

GFT & Google Cloud  - Rozwiązania chmurowe w praktyce - ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Studia prowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości prowadzenia zajęć.

GFT & Google Cloud  - rozwiązania chmurowe w praktyce” to unikalny program stworzony wspólnie przez ekspertów GFT – lidera rozwiązań technologicznych opartych na chmurze oraz Google Cloud – partnera strategicznego GFT oraz twórcę Regionu Google Cloud w Polsce. 

Nauka przez praktykę

Naszym celem jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie najnowszych rozwiązań chmurowych. Studia kładą nacisk na naukę poprzez praktykę. Studenci po wprowadzeniu merytorycznym będą mieli okazję wykorzystania wiedzy i praktycznej nauki poruszania się w środowisku chmurowym z wykorzystaniem najpopularniejszych usług, narzędzi i technologii związanych z:

 • Data i Big Data (Cloud Storage, CloudSQL, Big Data in the Cloud, Data Analytics with Spark/Dataproc, Stream Processing with Apache Beam, Modern Data Warehouse using Big Query), 
 • AI/ML (Pandas, Jupyter Lab, Machine Learning, TensorFlow), 
 • Networking (VPC, Load Balancing), 
 • Security i DevOps (Anthos, Kubernetes, Grafana, Docker).

Najwyższą jakość przekazywanej wiedzy zapewnia kadra dydaktyczna złożona praktyków z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. 

Unikalny trening kompetencji miękkich 

Nasz kierunek rozszerzyliśmy o wprowadzenie do zakresu studiów elementów kompetencji miękkich, takich jak: autoprezentacja przed potencjalnym klientem, komunikacja i współpraca z partnerem biznesowym oraz efektywne poruszanie się w zmiennym środowisku pracy.    Kompetencje cloudowe umożliwiające samodzielną pracę specjalistyczną

Raport „Computerworld TOP200. Edycja 2020” wskazuje, że aż 51% największych firm informatycznych i telekomunikacyjnych w Polsce wiąże przyszłość firmy z technologiami cloudowymi. Absolwenci naszego kierunku staną się wykwalifikowanymi zarówno technicznie, jak i interpersonalnie pracownikami IT, gotowymi podjąć specjalistyczną pracę zaraz po uzyskaniu dyplomu.

Wspólnie z Google Cloud umożliwiamy Wam zdobycie niepowtarzalnych kompetencji swobodnego poruszania się w środowisku chmury i jej praktycznego zastosowania, na co zapotrzebowanie rynku będzie w najbliższych latach dynamicznie wzrastać.

Atuty kierunku

1
ZDOBYCIE KOMPETENCJI POŻĄDANYCH NA RYNKU

Zakres przedmiotowy jest precyzyjnie dobrany na podstawie analizy zapotrzebowania rynkowego wśród pracodawców IT oraz w środowisku biznesowym. Wraz z dyplomem ukończenia naszego kierunku otrzymujesz szansę na znalezienia ambitnej i ciekawej pracy.

2
WYKŁADY PROWADZONE PRZEZ TOPOWYCH EKSPERTÓW-PRAKTYKÓW

GFT posiada niemal 200 certyfikatów wszystkich operatorów chmurowych, a ponad 100 naszych pracowników posiada certyfikację Google Cloud. To oni będą przekazywać Wam wiedzę zweryfikowaną w praktyce.

3
UNIKALNY TRENING KOMPETENCJI MIĘKKICH

Program urozmaiciliśmy o trening miękkich kompetencji biznesowych i consultingowych w formie warsztatów opartych o prawdziwe przykłady z pracy w obszarach chmurowych.

4
PARTNERSTWO STRATEGICZNE GFT Z GOOGLE CLOUD

Dzięki współpracy z Google Cloud studenci będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych oraz platformy e-learningowej Google Cloud Platform.

5
PREFERENCYJNE CENY CERTYFIKATÓW GOOGLE
6
ZAJĘCIA OPARTE O WIEDZĘ PRAKTYCZNĄ

Nauka na tym kierunku w dużej mierze opiera się na przykładach z życia. GFT jest międzynarodowym liderem rozwiązań IT. Zatrudniamy 5900 osób w 15 krajach świata. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy realizują pełne wyzwań i wymagające dużej odpowiedzialności projekty ze wszystkich obszarów technologicznych.

Google cloud GFT logo

 

GFT - LIDER TECHNOLOGII CLOUD W POLSCE

 • 2019 - GFT otrzymało nagrodę „Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year" dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki dzięki konsekwentnemu i wyjątkowemu wzrostowi.
 • 2020 - GFT uzyskało Globalny Status „Google Anthos Service Partner”.
 • Ponad 100 naszych pracowników posiada certyfikację Google Cloud.
 • Wśród naszych pracowników są eksperci z tytułami naukowymi.
 • Za nami niezliczone godziny prowadzonych szkoleń, warsztatów i prelekcji na konferencjach branżowych.
 • STRATEGICZNE PARTNERSTWO Z AWS, MICROSOFT I GOOGLE - jesteśmy strategicznym partnerem firm, które obecnie aktywnie działają na rzecz stworzenia nowej jakości edukacji w obszarze rozwiązań chmurowych w Polsce.

Adresaci studiów

Studia skierowane są przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo, absolwentów kierunków technicznych lub osób posiadających podstawową wiedzę IT.

To idealny wybór dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności eksperckie w zakresie najpopularniejszych rozwiązań chmurowych, umożliwiające gotowość do pracy w tym obszarze.

info

Kierownik studiów

IF
Igor Fiodorow

Senior Software Engineer

Doświadczony programista z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Swoje pierwsze zawodowe kroki w świecie technologii stawiał w telekomunikacji, nadzorując pracę systemów w najnowocześniejszym ówcześnie Data Center w Europie. Od paru lat działa w sektorze fintech z ramienia GFT Polska, w szczególności w tematach związanych ze Sztuczną Inteligencją. Twórca rewolucyjnego czatbota, automatyzującego i upraszczającego pracę tysięcy pracowników jednego z największych banków Wielkiej Brytanii, pracujący również nad innymi nowoczesnymi projektami dla najbardziej renomowanych instytucji finansowych na świecie. Dodatkowo w wolnej chwili twórca artykułów branżowych na Medium, mentor na największym w Europie hackatonie HackYeah, oraz wykładowca na MeetUpie związanym z automatyzacją procesów w branży finansowej. Od ponad roku prowadzi zespół topowych ekspertów Google Cloud w ramach przygotowywania studiów podyplomowych i zajęć na publicznych uczelniach.

Korzyści dla słuchaczy

 • Zdobędziesz poszukiwane i cenione na rynku kompetencje w obszarze rozwiązań chmurowych.
 • Wyszkolisz praktyczne umiejętności, umożliwiające rozpoczęcie pracy po zdaniu egzaminu końcowego.
 • Poznasz środowisko technologii chmurowych od strony praktycznej i biznesowej.
 • Wzmocnisz kompetencje miękkie, dające swobodę w rozmowach z klientami oraz zarządzaniu zespołem.
 • Poznasz najlepszych praktyków technologii chmurowej w Polsce, którzy odpowiedzą na Twoje pytania i opowiedzą o codziennej pracy w projektach wdrożeń rozwiązań chmurowych.
 • Otrzymasz zniżki na cenione wśród pracodawców egzaminy certyfikacyjne Google.
 • Przygotujesz się na zapowiedziany przez Google i Microsoft gwałtowny rozwój technologii chmurowych w Polsce i na świecie

Program

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200 godzin *

(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 • Wprowadzenie do chmury (28 godz.)
 • Krótka Historia chmury, podstawowe pojęcia z obszaru chmury oraz wstęp do interakcji z chmurą
 • Organizacja zasobów w chmurze oraz kluczowa infrastruktura chmurowa
 • Sposoby przechowywania danych w chmurze
 • Sposoby uruchamiania aplikacji w chmurze
 • Monitorowanie i zarządzanie zasobami w chmurze
 • Wprowadzenie do infrastructure as code
 • Data (20 godz.)
 • Cykl życia danych oraz związane z nimi serwisy chmurowe
 • Wersjonowanie, modelowanie polityki retencji, zarządzanie metadanymi, bezpieczeństwem i poziomami dostępności danych w Cloud Storage
 • Persistent Disks, ich główne zastosowania i związane z nimi najlepsze praktyki
 • Cloud SQL w projekcie, wady i zalety korzystania z RDBMS
 • Firebase w projekcie, wady i zalety korzystania z NoSQL
 • Sposoby szyfrowania danych
 • Implementowanie rozwiązań za pomocą Cloud SQL/Firebase
 • Networking (28 godz.)
 • Budowa wirtualnej sieci prywatnej istniejącej w ramach projektu GCP
 • Poznanie standardów produkcyjnej jakości konfiguracji sieci w chmurze
 • Zapoznanie się z dostępnymi opcjami połączeń hybrydowych pomiędzy chmurą a własną serwerownią
 • Wykorzystanie technik Infrastructure as code do tworzenia powtarzalnych środowisk
 • Przekładanie wymagań biznesowych klienta na projekt architektury sieci
 • Umiejętność zaprezentowania przygotowanego rozwiązania technicznemu przedstawicielowi klienta
 • Bezpieczeństwo (28 godz.)
 • Bezpieczeństwo sieci (DMZ, Ingress, Egress, Private VPC, Połączenie z serwerami on premise, WAF, DDoS)
 • Bezpieczeństwo danych (Szyfrowanie w spoczynku i w tranzycie, maskowanie danych, przechowywanie danych wrażliwych, przechowywanie kluczy)
 • Bezpieczeństwo aplikacji (Statyczna analiza kodu, skanowanie kodu, autentykacja, autoryzacja, automatyzacja procesów bezpieczeństwa
 • Jak operować produkcyjnym środowiskiem wartym 100M $ (brak manualnych interwencji, metryki, alerty, break glass access, IAC, separacja sieciowa pomiędzy środowiskami, continuous scanning, aktualizacje systemu)
 • Zgodność z wymogami prawnymi (Audytowanie wbudowane w GCP, Implementacje dodatkowych audytów, wymagania nakładane do przechowywania danych kart kredytowych)
 • Zarządzanie dostępem do chmury (IAM, principle of least privilege, podział obowiązków, rotacje kluczy)
 • Kubernetes (28 godz.)
 • Konteneryzacja a serwery fizyczne, wirtualne
 • Modele udostępniania usług w GCP
 • Architektura programów uruchamianych pod kontrolą Kubernetes
 • Kubernetes jako platforma developerska
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa klastra Kubernetes. dobre praktyki wdrażania aplikacji na GKE
 • Zarządzanie konfiguracją aplikacji uruchomionej w GKE
 • Skalowanie aplikacji na klastrze Kubernetes
 • Wprowadzenie do architektury systemów uruchamianych na GKE. Initcontainers, Sidecar container
 • Konfiguracja LivenessProbe, ReadinessProbe, logowanie, debugging problemów z aplikacją pod Kubenetes
 • Sztuczna inteligencja (28 godz.)
 • Znajomość klasyfikacji algorytmów sztucznej inteligencji, przykłady zastosowań
 • Znajomość oferty ML as a Service na GCP
 • Dobre praktyki produkcyjnego wdrożenia systemów opartych o sztuczną inteligencję z zastosowaniem podejścia MLOps
 • Wykorzystanie technik Infrastructure as code do tworzenia powtarzalnych środowisk
 • Poznanie podstawowych narzędzi pomocnych przy tworzeniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję
 • Umiejętność trenowania modeli i oceniania ich efektywności z wykorzystaniem adekwatnych do problemu metodologii oraz metryk
 • Zdolność przeanalizowania problemu biznesowego pod kątem możliwości i opłacalności rozwiązania go przy pomocy AI oraz zaimplementowanie zaproponowanego rozwiązania
 • Przetwarzanie BigData (24 godz.)
 • Cykl życia danych oraz związane z nimi serwisy chmurowe
 • Wersjonowanie, modelowanie polityki retencji, zarządzanie metadanymi, bezpieczeństwem i poziomami dostępności danych w Cloud Storage
 • Persistent Disks, ich główne zastosowania i związane z nimi najlepsze praktyki
 • Cloud SQL w projekcie, wady i zalety korzystania z RDBMS
 • Firebase w projekcie, wady i zalety korzystania z NoSQL
 • Sposoby szyfrowania danych
 • Implementowanie rozwiązań za pomocą Cloud SQL/Firebase
 • Warsztaty kompetencji miękkich (16 godz.)
 • networking, czyli biznes oparty na relacjach
 • autoprezentacja przed potencjalnym klientem
 • komunikacja i współpraca z partnerem biznesowym
 • efektywne poruszanie się w zmiennym środowisku pracy
info

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry i odbywają się w trybie zdalnym.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty w godz. 8:45-17:30
 • niedziele w godz. 8:45-17:30

Terminy zajęć

już wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Krzysztof Wąsik
Krzysztof Wąsik

Java Technical Lead

Doświadczony programista i architekt Java z szerokimi umiejętnościami w zakresie projektowania, analizy i wdrażania złożonych systemów. Ma certyfikaty Java, SQL i BPMN. Krzysztof ma 20 lat doświadczenia w dziedzinie programowania w języku Java i C++ dla sektora energetycznego. Ma doświadczenie zarówno w rozwiązaniach frontendowych, jak i backendowych oraz dobrą znajomość nowoczesnych narzędzi do automatycznego testowania aplikacji — w tym w warstwie bazy danych.

Był m.in. odpowiedzialny za zbieranie wymagań, projektowanie architektury systemu, projektowanie struktury bazy danych, projektowanie serwisów WWW w języku Java i JavaScript, wdrażanie usług webowych oraz zarządzanie i planowanie projektów.

Kamila Wosińska
Kamila Wosińska

Client Compliance Manager/Business Coach &Mentor.

Ponad 12 lat doświadczenia zawodowego w branżach finansowej, consultingowej i IT. 

10 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu zespołami, w tym rozproszonymi, międzynarodowymi i wielofunkcyjnymi.
Absolwentka EADA Businness School Barcelona, Certyfikowana Trenerka HST, Akredytowana Coach Biznesu i SCRUM Masterka. 

Jako Mentor i Trener Biznesu specjalizuje się w obszarach:  

- wzmacniania efektywności na ścieżce zawodowej
- umiejętności poruszania się w obszarze wewnętrznych wpływów w organizacji
- budowania i utrwalania pewności siebie

W strukturach grupy GFT Polska odpowiada za zgodność oferowanych usług technologicznych z wymaganiami klienta. Ponadto działa jako wewnętrzna Mentorka oraz Trenerka w ramach programu zaawansowanych umiejętności i rozwoju kariery.
Towarzystwo dynamicznych osób to dla niej zastrzyk energii, z powodzeniem robi użytek z łączenia własnych zdolności z mocnymi stronami innych. Zaraża entuzjazmem, pozytywną energią i inspiruje nietuzinkową osobowością.

Przemysław Zganiacz
Przemysław Zganiacz

Quality Manager / Project Manager

Menedżer projektów z certyfikatem Agile. W branży informatycznej pracuje od 25 lat, w tym 10 lat w obszarze zarządzania i metodologii zwinnych. Ma certyfikaty Scrum Master, SAFe Practitioner i Toastmasters Competent Communicator. Ukończył szkołę EADA Business School.

Jest liderem i menedżerem, który pracuje z zespołami agile (Scrum, Kanban), aby wspierać wydajną realizację systemów i usług informatycznych wysokiej jakości. W GFT Poland Przemysław jest odpowiedzialny za pomoc we wdrażaniu metodologii zapewniania jakości.

Dwa razy był mentorem w programie GFT Mentoring Program umożliwiającym zaawansowany rozwój umiejętności i kariery.

 

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

Konsultant Google Cloud dla Chmury Krajowej, GFT i Google Poland z ponad 5-letnim doświadczeniem w IT. Zrealizował projekty związane z inżynierią danych (on-prem i w chmurach) dla czołowych banków inwestycyjnych, największego polskiego przewoźnika kolejowego i jednej z największych firm biofarmaceutycznych na świecie.

Poprowadził techniczne warsztaty takie jak:

- Certyfikacja Associate Cloud Engineer dla pracowników największego banku w UK,
- Tworzenie hurtowni danych w metodyce Data Vault 2.0,
- Optymalizacja rozwiązań w Azure Synapse Analytics,
- Cloud Fundamentals,
- Cloud Onboarding,
- Przetwarzanie danych w GCP dla największej polskiej firmy z sektora energetycznego.

W ramach inicjatywy Microsoft “Czwartki z Azure”, nagrał webinar “Synapse Analytics - więcej niż hurtownia na konkretnych przykładach” (bit.ly/synapse28) o analizie wydajnościowej hurtowni Azure i jej zastosowaniu do monitorowania danych giełdowych (IEX Cloud) w czasie rzeczywistym.

Jako członek klubu Toastmasters (3 lata w anglojęzycznym klubie “Verbal Victory”) poprowadził warsztat o przemawianiu publicznym.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, student psychologii. Jako przewodniczący koła naukowego, zorganizował otwartą konferencję “Tygiel Nastrojów” (bit.ly/tygiel28) na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

III edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

Forma zaliczenia: Zaliczenie poszczególnych przedmiotów.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .JPG
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

 • język angielski – komunikatywny (narzędzia i materiały google cloud w języku angielskim)
 • podstawy SQL
 • podstawy jednego z języków programowania 
 • podstawy sieci

Możliwy test, w zależności od liczby osób.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 6 800 zł każda) 13 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 6 220 zł każda) 12 440 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 13 100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.