SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2 - ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE, CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WARSZTATY

Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W weekend
Online
Termin szkolenia
27.11 - 28.11.2021
Kontakt
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.  Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez  uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych  i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program kursu

Ramowy program kursu

  • Rachunkowość kreatywna  a rachunkowość agresywna. Przyczyny stosowania rachunkowości  agresywnej oraz  okoliczności i zdarzenia zwiększające ryzyko wystąpienia błędów lub oszustw księgowych. 
  • Przykłady występowania nadużyć i nieprawidłowości w zakresie ujęcia, wyceny i prezentacji poszczególnych aktywów i pasywów 
  • Przykłady występowania nieprawidłowości i nadużyć w zakresie przychodów i kosztów. Przykłady i skutki nieprawidłowej kapitalizacji kosztów 
  • Zaawansowane zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej: ujmowanie wyników na kontraktach długoterminowych, leasing, podatek odroczony 
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni (16 h dydaktycznych)*
  •  w godz. 8.45-15.45

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Jesteśmy online ready. W razie konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie także w formule online.

Terminy

27-28.11.2021

Społeczność

Trener

prof. ALK dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

prof. ALK dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

Milena Olszewska

CFA, ACCA, FSA Credential-holder

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Obecnie kieruje butikową spółką doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie budowania wartości, raportowania finansowego i niefinansowego oraz relacji inwestorskich. Prowadzi również szkolenia i wykłady z zakresu wyceny, analizy finansowej i niefinansowej, sprawozdawczości i storytellingu. Jest Wiceprezesem CFA Society Poland oraz członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła dwa kierunki: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne jak również Finanse i Bankowość, ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna.

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich (ING Securities, KBC Securities, CDM Pekao). Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Zasiada również w radach nadzorczych jako niezależny członek.

Zasady naboru

Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1000 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 700 zł brutto (zw. z VAT) *

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl