Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
PREZENTACJA, ANALIZA I PRZEKSZTAŁCANIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA MS EXCEL - WARSZTATY KOMPUTEROWE

Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe / ONLINE

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
11.12 - 12.12.2024
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Przekazanie zasad tworzenia poprawnych wykresów w Excelu, możliwości ich rozbudowy i sposobów prezentacji,  

 • Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce różnych narzędzi Excela, takich jak: tabele przestawne, formatowanie warunkowe, tabele danych, menedżer scenariuszy i inne), 

 • Nabycie umiejętności budowy pulpitów menedżerskich,

 • Przećwiczenie nowych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego dzięki zastosowaniu dodatków Power Query, Power Pivot i Power Map, 

 • Pokazanie możliwości badania ryzyka poprzez analizy wrażliwości, scenariuszowe i Monte Carlo. 

Atuty kierunku

1
Praktyczne ujęcie

Praktyczne ujęcie tematu i wiele przykładów 

2
Warsztaty

Warsztaty komputerowe. Korzystanie z szerokiego spektrum możliwości arkusza kalkulacyjnego 

Adresaci kursu

 • Osoby zainteresowane problematyką prezentowania danych i ich analizą oraz łączeniem i przekształcaniem na potrzeby różnych raportów; 

 • Osoby chcące poszerzyć swoje praktyczne umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym uwzględniając jego najnowsze możliwości, jak np. Power Query, Power Pivot czy Power Map. 

Group of People

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Nabycie umiejętności prezentowania danych w arkuszu kalkulacyjnym, 

 • Poznanie technik uatrakcyjniania wykresów i przygotowywania pulpitów menedżerskich, 

 • Przyspieszenie wnioskowania dzięki zastosowaniu formatowania warunkowego i wykresów 

 • Nauka pracy z tabelami i wykresami przestawnymi 

 • Poznanie najnowszych narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Wizualizacja. Prezentowanie danych za pomocą wykresów

 • Podstawowe typy wykresów w Excelu i ich zastosowanie 
 • Modelowanie wykresów 

 • Techniki uatrakcyjniania wykresów 

 • Wykresy w komórkach i z wykorzystaniem formatowania warunkowego   

2. W poszukiwaniu informacji. Tabele przestawne i nie tylko 

 • Przedstawianie danych w narzędziu Tabela i związane z tym możliwości 

 • Formatowanie warunkowe jako narzędzie przyspieszające znajdowanie informacji 

 • Tabele przestawne i ich zastosowanie w praktyce   

3. Pulpity menedżerskie w Excelu 

 • Wprowadzenie do pulpitów menedżerskich (dashboardów) 

 • Przygotowanie własnych pulpitów menedżerskich   

4. Podstawy budowy modeli danych w Excelu 

 • Power Query jako narzędzie do pozyskiwania i przekształcania danych 

 • Power Pivot jako narzędzie do łączenia danych z różnych źródeł 

 • Mapa 3D jak narzędzia do pokazywania danych w ujęciu geograficznym   

5. Analizy wrażliwości i scenariuszowe 

 • Wyznaczanie wartości zmiennych dających oczekiwane wyniki (szukaj wyniku, solver) 

 • Zastosowanie tabeli danych 

 • Menedżer scenariuszy 

 • Symulacje Monte Carlo w analizie ryzyka   

6. Prezentowanie danych 

 • Przykłady prezentacji biznesowych 

 • Wykresy z Excela w PowerPoint   

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

11-12.12.2024.

Społeczność

Trener

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki konsultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach, np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym" (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji TUTAJ

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 2050 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1845 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl