Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe

Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Justyna Salamońska
Kwota dofinansowania
Koszty
620 160 PLN
Czas trwania
26.01.2021-25.10.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2020/37/B/HS4/01350 OPUS

MultiData to projekt badawczy, który ma na celu bardziej precyzyjny opis migracji międzynarodowych, a w szczególności migracji wielokrotnych. Nie każda migracja jest podejmowana raz i na zawsze. Migranci często migrują kilkukrotnie, na różnych etapach swojego życia. Kiedy migrują oni po raz kolejny, mogą wrócić do tego samego miejsca lub wybrać inne miejsce docelowe. Migrantów, którzy migrują  więcej niż raz i do więcej niż jednego kraju docelowego, nazywamy migrantami wielokrotnymi. Dotychczasowe badania nad migracjami dokumentowały głównie indywidualne historie i historie rodzin migrantów wielokrotnych, które dają nam bardziej dogłębne zrozumienie tego zjawiska, ale nie pozwalają uzyskać bardziej ogólnego obrazu. Dlatego celem projektu MultiData jest zebranie danych na  temat migracji wielokrotnych przy zastosowaniu podejścia ilościowego. Do śledzenia migracji wielokrotnych zostaną wykorzystane dwa rodzaje danych ilościowych. Po pierwsze, istniejące badania sondażowe pozwolą na opis skali migracji wielokrotnych i ich zasięgu geograficznego. Dane z sondaży społecznych pozwolą również na zbadanie, w jakim stopniu migranci wielokrotni różnią się od innych migrantów, to znaczy czy migranci wielokrotni posiadają więcej, czy mniej zasobów niż inni migranci? Co więcej, podczas gdy tradycyjne źródła danych, takie jak rejestry i sondaże, pozwalają zrozumieć niektóre aspekty migracji wielokrotnych, pojawiają się nowe dane, które posiadają potencjał dla lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób migranci wielokrotni przemieszczają się pomiędzy różnymi miejscami w czasie. Projekt wykorzysta duże dane dotyczące pracowników naukowych i piłkarzy w celu zobrazowania trajektorii międzynarodowych, w tym migracyjnych powrotów i osiedleń. Wykorzystanie  różnych rodzajów danych nie pozostaje bez wyzwań i dlatego ważnym celem MultiData, obok opisu migracji wielokrotnych, będzie ocena różnych źródeł danych i tego, w jakim stopniu te dane mogą pomóc zrozumieć migracje wielokrotne.

Projekt MultiData będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Austrii i Francji. Rezultaty projektu zostaną opisane w szeregu publikacji dotyczących migracji wielokrotnych oraz badania migracji za pomocą metod ilościowych. Zespół projektowy przedstawi też wyniki projektu na konferencjach międzynarodowych. MultiData, oprócz publikacji naukowych, dostarczy materiałów dla publicznych debat o migracji, prowadząc do bardziej zróżnicowanego i realistycznego zrozumienia migracji.

Principal Investigator of the research project

Multiple migrations: Quantitative data approach

announces a call no. 1/949/2022 for a National Science Centre Scholarship

Requirements

Mandatory requirements (Verified on the basis of information provided in the CV, in the submitted documents)

The candidate for the scholarship should meet the conditions set out in Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (Hereinafter referred to as “Regulations”)

Additional requirements (Verified on the basis of information provided in the CV, and during the interview)

 • Status of a Master or PhD student in the field of social sciences or information technology or interdisciplinary studies or big data (preferred)
 • proficiency in English,
 • experience in big data analyses, data visualisation etc.
 • experience using Python or similar software,
 • familiarity with ethical and other challenges related to big data research,
 • experience of working in a team

Duties and responsibilities will include

 • supporting PI in working with big data in relation to international careers,
 • identification of relevant big data referring to selected professions that can be utilised in migration-related analyses (e.g. ORCID bibliometric data for analyses of migrations of academics),
 • gaining access to the datasets (identification of conditions of access etc.),
 • data preparation and cleaning,
 • analyses focusing on mapping international career trajectories for academics and/or other professional groups etc.,
 • participation in dissemination of the project (conferences presentations, co- and single-author academic papers, website materials).

Terms of awarding a scholarship

 • Scholarship period (taking into account the conditions set out in the Regulations): 7 months,
 • Monthly scholarship amount: 2850,00 PLN gross,
 • Starting date (at earliest): January 2023.

Required documents

 • Scanned copy of student status confirmation (valid ID or certificate) – Msc, PhD;
 • CV in Polish or in English, proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities.

Information on the recruitment process

Recruitment procedure

Submission of documents

Scans of the Required documents listed above, should be sent to nauka@kozminski.edu.pl by 29.12.2022 23:59 (PDF preferred)

Please state in the email subject line following text: NCN scholarship no. 1/949/2022

Interview

The Recruitment Committee will conduct an interview with candidates who meet the Mandatory Requirements and have sent a complete set of Required Documents.

Decision

The decision is planned to be announced by January 15, 2022.

The results of the call will be published on the website of the Kozminski University. 

The  decision  of  the  recruitment  committee  cannot  be  appealed against.

The rules of the call and candidates evaluation are set out Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf)

The  recruitment  committee  shall  review  proposals  for  NCN  scholarships  taking  into account their  completeness and compliance  with  the terms set out in the call announcement. 

Additional Informations

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, Professor Justyna Salamońska, jsalamonska@kozminski.edu.pl

The research project: Multiple migrations: Quantitative data approach is funded by National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/37/B/HS4/01350

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, as part of a single recruitment process aimed to let you apply for the position named in the job notice, throughout the duration of the recruitment process, and - in the case of persons who are not offered position, their data will be stored for a period of 3 months from the end date of the recruitment process.

Annex 1 – Notification obligation GDPR

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 1/949/2022) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe” (nr 2020/37/B/HS4/01350) ogłoszonego 15.11.2022 r. przez Kierownik projektu prof. ALK dr hab. Justynę Salamońską, wybrana została Pani Nathalie Dworaczek.

dr hab. Justyna Salamońska