Marketing – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

wyklady

Marketing – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

O ZAKRESIE

Studia w zakresie Marketing kształcą menedżerów i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • przygotować i wdrożyć plan marketingowy
 • ocenić efektywność podejmowanych działań
 • analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji marketingowych
 • współpracować z firmami obsługującymi marketingową działalność przedsiębiorstw
 • skutecznie komunikować się w zespole

PARTNERZY ZAKRESU MARKETING

 • Allegro Biznes - największa w kraju platforma e-commerce allegro.pl oferująca zakupy dla firm 
 • Brand24 – dostawca platformy do monitorowania treści w Internecie
 • Napoleon Sp. z o.o. – twórca narzędzia NapoleonCat – platformy do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media
 • SALESmanago – dostawca kompleksowego oprogramowania nowej generacji do automatyzacji marketingu
 • Sotrender – dostawca narzędzia do analizy najważniejszych mediów społecznościowych oraz moderacji
 • Webankieta.pl – dostawca narzędzia do realizacji badań ankietowych online
 • Agencja Cukier Works – warsztaty dla studentów
 • Allegro Brand Experience Agency – warsztaty dla studentów, praktyki lub/i staże
 • ClickInStory – agencja wyspecjalizowana w influencer marketingu oraz targetowanym e-samplingu
 • Digital Experts Club – organizacja zrzeszająca 100 menedżerów i dyrektorów z branży digital
 • WALK – agencja 360 – warsztaty, staże, miejsca pracy dla studentów i absolwentów ALK
 • THE WAY – agencja dbająca o każdy szczegół kreacji i realizacji eventów w formacie online, hybrydowym czy offline

Rada Marketingu i Transformacji Cyfrowej Studia objęte są patronatem Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej powołanej w ALK w styczniu 2020 r. Celem Rady jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu w obszarze marketingu i transformacji cyfrowej w obszarach rozwoju i promocji badań oraz edukacji. Rada ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych kontaktów między dydaktyką, badaniami a praktyką w celu wsparcia programów dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez Katedrę Marketingu, jak również Katedrę Nauk Społecznych ALK. 

ADRESACI ZAKRESU

Propozycję wyboru zakresu Marketing kierujemy przede wszystkim do osób, które są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w:

 • decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie – od mikroprzedsiębiorstwa (także własnego) do korporacji – produkcyjnej, usługowej, handlowej
 • operacyjne działania marketingowe w przedsiębiorstwach, organizacjach niekomercyjnych i instytucjach publicznych
 • obsługę marketingową aktywności przedsiębiorstw (agencje reklamowe, badawcze, PR itp.)

SŁOWO OD KIEROWNIKA ZAKRESU

dr Paweł De Pourbaix

Marketing to nie tylko „dobre pomysły, lepszy smak”, a może nawet „życie ze smakiem”? Trzeba pamiętać, że jest „nie dla idiotów” i „doda Ci skrzydeł”. Prawie każdy zna się na marketingu, ale „prawie robi wielką różnicę” i nie pomogą tu nawet „codziennie niskie ceny”. „Ponieważ jesteś tego warta” i jest to „najlepsze dla mężczyzny”.

Marketing to umiejętność myślenia o rynku: zauważania potrzeb klientów, rozumienia konkurencji, budowania strategii. Wymaga wszechstronnych kompetencji, w zależności od obszaru zaangażowania danej osoby. Swoje miejsce znajdą w nim zarówno kreatywni entuzjaści, jak i zrównoważeni analitycy, skoncentrowani stratedzy, jak i otwarci na ludzi organizatorzy.

Naszym studentom oferujemy nie tylko interesujące wykłady, konwersatoria i warsztaty na najwyższym poziomie, ale także możliwość zdobycia doświadczenia oraz dostęp do szerokiej oferty spotkań z praktykami. W nauczaniu duży nacisk kładziemy na powiązanie instrumentów marketingu z aktualnymi procesami zachodzącymi na rynku. Praktyczny wymiar studiowania znajduje odzwierciedlenie m.in. w realizacji warsztatów marketingowych, opracowania planu marketingowego dla nowego biznesu lub wprowadzenia produktu/marki na rynek. 

Zdobędziecie tu Państwo niezbędną wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Nauczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu. Tworząc program zakresu założyliśmy, że w niektórych obszarach marketing wymaga kreatywności, w innych – zrozumienia wyników badań, w jeszcze innych – umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z ludźmi. Zwieńczeniem, i zarazem podsumowaniem, będzie przedmiot pod nazwą Planowanie marketingowe, gdzie przy współpracy z wybranymi firmami studenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dodatkowo studia w zakresie Marketing są przepustką dla tych, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach magisterskich w ALK w zakresie zarządzanie marką i strategie marketingowe.

Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do wyboru zakresu Marketing!

 

ATUTY ZAKRESU

 • doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna z rozległą praktyką w środowisku biznesowym
 • aktywne metody nauczania, przy wykorzystaniu studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji
 • udział w wybranych zajęciach przedstawicieli współpracujących firm, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty (np. L'Oréal, Orange, 4F, Webankieta, OptiBuy, Dachser)
 • udział studentów przy wsparciu zespołu Katedry Marketingu ALK w konkursach branżowych (np. Brandstorm) i innych programach rozwojowych (np. Talent Development Program w L'Oréal)
 • wizyty studyjne w firmach połączone z warsztatami i rozwiązywaniem case studies
 • możliwość odbywania staży, praktyk w firmach, z którymi pracujemy podczas warsztatów (m.in. ABM – Agencja Badań Marketingowych, Ferrero Rocher, KPMG, Agencja WALK, Cukier Works)
 • możliwość działania w Naukowym Kole Marketingu „Kreatywni”, które powstało z myślą o prawdziwych pasjonatach oraz pozwala na pogłębianie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą w marketingu

JAKO STUDENT OTRZYMASZ

 • instrumentów marketingu i ich wykorzystania w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów działania
 • procesu podejmowania decyzji o zakupie przez nabywców
 • procesów konkurencyjnych
 • specyfiki działania na rynku B2B
 • specyfiki działań marketingowych prowadzonych w Internecie
 • projektowania modelu biznesu dla przedsięwzięcia rynkowego, a w szczególności przygotowania i wdrożenia planu marketingowego
 • zastosowania marketingu w biznesie rodzinnym
 • prognozowania konsekwencji projektowanych działań 
 • wejścia na rynek z nową marką
 • przygotowania planu kampanii komunikacji marketingowej
 • wykorzystania Internetu w działaniach marketingowych firmy
 • analizy i wykorzystania danych oraz informacji rynkowych
 • planowania kariery w marketingu
 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci zakresu Marketing będą przygotowani do podejmowania decyzji marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich, jak m.in.: 

 • Specjalista ds. PR, e-commerce, komunikacji marketingowej, reklamy, sprzedaży
 • Menedżer produktu (junior, asystent)
 • Analityk ds. rynku
 • Ekspert ds. badań marketingowych
 • Specjalista ds. social media

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Zachowania nabywców
 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa
 • Warsztaty marketingowe 
 • Zarzadzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B
 • Wykłady do wyboru oraz ograniczonego wyboru (realizowane wspólnie ze studentami innych zakresów)

WIODĄCY WYKŁADOWCY

dr Paweł De Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu, z którą jest związany od 2000 roku. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie w sporcie. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla kadry medycznej, MBA dla inżynierów).

Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta.

Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. 

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Marcin Awdziej

Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, z którą jest związany od 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania nabywców, marketing w sektorach kreatywnych, komunikację marketingową i krytyczny marketing.

W 2002 uzyskał dyplom Professional Postgraduate Diploma in Marketing, a w 2009 dyplom International Faculty Development Program w IESE Business School w Barcelonie.

Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, które doskonalił zarówno w Polsce, jak i za granicą, m. in. we Francji, Chinach i Meksyku. 

Autor licznych opracowań i artykułów poświęconych tematyce marketingowej.

dr Mirosław Antonowicz

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Association Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) – The Chartered Institute of Logistics and Transport UK, trener biznesu.

Pracownik Naukowy Katedry Marketingu, Dyrektor Centrum Naukowego Logistyki ALK, Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Pełnomocnik ds. Transportu Intermodalnego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Były Członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2017, Czynny praktyk biznesowy – wieloletni menedżer sektora transportu i logistyki. 

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, wielu ekspertyz i analiz w zakresie zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. 

ZOBACZ, CO O STUDIACH SĄDZĄ NASI STUDENCI I ABSOLWENCI

Paulina Rosińska zakres marketing
Paulina Rosińska

Jako tegoroczna absolwentka zarządzania w zakresie Marketingu z czystym sumieniem mogę go Wam polecić. Ciekawe zajęcia, prowadzone przez doświadczonych wykładowców, gwarantują Wam, że poza wiedzą książkową otrzymacie dużo praktycznych rad, które mogą okazać się przydatne w pracy zawodowej. Z perspektywy czasu uważam, że program tego zakresu odpowiednio przygotował mnie do podjęcia pracy w zawodzie. Zaraz po studiach objęłam stanowisko specjalisty ds. marketingu w jednej z agencji marketingowych. Do moich obowiązków należy m.in. prowadzenie profili marek w mediach społecznościowych.

Ten zakres polecam nie tylko osobom, które wiążą swoją przyszłość z marketingiem, bo te prawdopodobnie decyzję już podjęły, ale także osobom, które z jakichś względów się wahają. Największą wartością są ludzie. Wykładowcy to ludzie z pasją. Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że gdyby nie oni, nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. W trakcie studiów na swojej drodze spotkałam ludzi niezwykle inspirujących, dzięki którym dostrzegłam nowe możliwości.

Wybierając Marketing nie będziecie żałować.  

Nina Bonawenturczak Zakres Marketing
Nina Bonawenturczak

Marketing to zakres, który daje możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w miłej atmosferze. Wysoko wykwalifikowana kadra dba o to, aby prowadzone zajęcia odbywały się w formie ciekawej dla studenta. Warsztaty marketingowe umożliwiają spotkania z ludźmi o ogromnym doświadczeniu w marketingu, którzy są ekspertami w tej dziedzinie i chętnie dzielą się swoją praktyczną wiedzą oraz informacjami na temat funkcjonowania ich firmy. Myślę, że zakres marketing jest dla osób, które chcą czegoś więcej – chcą wiedzieć, jak zastosować odpowiednio zdobytą wiedzę w praktyce.

Vanessa Janiczek Zakres Marketing
Vanessa Janiczek

Marketingowy sposób myślenia w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądany. Na sukces firmy składa się m.in. dobra relacja z klientem. Metody i narzędzia, jakie poznajemy na zakresie marketing, pozwalają nam lepiej zrozumieć zachowania nabywców.

Interaktywne i projektowe metody pracy oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Pełni profesjonalizmu wykładowcy to ludzie z pasją, którzy przekazują wiedzę w jasny i klarowny sposób. To właśnie otwartość i zaangażowanie kadry sprawiają, że marketing studiuje się z wielką przyjemnością.  

Vova Manoylo Zakres Marketing
Vova Manoylo

Przed podjęciem decyzji rozważałem tez inne zakresy, ale uważam, że wybór Marketingu był najlepszą decyzją podjętą na studiach. Sprytne połączenie teorii i praktyki, wizji i danych, narzędzi i ludzi. Ten zakres jest fantastycznym wprowadzeniem do świata firm i ich marek. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz ludziom, których poznałem przez ostatnie 3 lata, z sukcesem buduję karierę w domu mediowym, a także jestem zaangażowany w wiele różnorodnych projektów.

Gorąco polecam ten zakres wszystkim energicznym osobom, poszukującym nowych horyzontów, zainteresowanych naturą ludzkich decyzji i dążących do wykorzystania wiedzy w praktyce.