Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANTONI LUDWICZYŃSKI

dr
ANTONI LUDWICZYŃSKI

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr ANTONI LUDWICZYŃSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1(127)/19, s.11-27
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4-5, s.88-99
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część I, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część IV, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część III, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część II, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
Monografie:
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A. (2005), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (2004), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
Rozdziały w monografiach:
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: integrate to develop people w: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, Londyn, ROUTLEDGE, s.313-342
 • LUDWICZYŃSKI A. (2007), Bakalland SA. w: Zarzadzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.221-240
 • LUDWICZYŃSKI A., FILIPOWICZ G. (2007), Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), s.79-91
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Analiza pracy i planowanie zatrudnienia w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, PWN, s.159-190
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Alokacja zasobów ludzkich organizacji w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, PWN, s.191-230
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Ocenianie pracowników w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.275-316
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A., Staniewski M. (2006), Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Około 20% ćwiczeń zawartych w opracowaniu w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Wartościowanie pracy w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.231-274
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi w: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.367-380
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, s.85-98
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-400
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • LUDWICZYŃSKI A., (2007), recenzja: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, strony: 121-125
Udział w konferencjach:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Członkostwo w organizacjach:
2017
, Polska Fundacja Promocji Kadr
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Polska Fundacja Promocji Kadr
PKO BP S.A.