Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANTONI LUDWICZYŃSKI

dr
ANTONI LUDWICZYŃSKI

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr ANTONI LUDWICZYŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2013
Docent, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008
Adiunkt, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1990–1992
Adiunkt, Uniwersytet Białostocki
1980–1988
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1971–1980
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4-5, s.88-99
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część II, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część III, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część I, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część IV, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
Monografie:
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A. (2005), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (2004), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
Rozdziały w monografiach:
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: integrate to develop people w: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, Londyn, ROUTLEDGE, s.313-342
 • LUDWICZYŃSKI A. (2007), Bakalland SA. w: Zarzadzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.221-240
 • LUDWICZYŃSKI A., FILIPOWICZ G. (2007), Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), s.79-91
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Analiza pracy i planowanie zatrudnienia w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, PWN, s.159-190
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Alokacja zasobów ludzkich organizacji w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, PWN, s.191-230
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Ocenianie pracowników w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.275-316
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A., Staniewski M. (2006), Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Około 20% ćwiczeń zawartych w opracowaniu w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Wartościowanie pracy w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.231-274
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi w: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.367-380
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, s.85-98
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-400
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 1999, Recenzent, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • 1999, Członek Rady Redakcyjnej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Recenzje:
 • LUDWICZYŃSKI A., (2007), recenzja: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, strony: 121-125
Udział w konferencjach:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Członkostwo w organizacjach:
2017
, Polska Fundacja Promocji Kadr
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Polska Fundacja Promocji Kadr
PKO BP S.A.
Udział w radach nadzorczych:
1990–1998
Wiceprezes, Polska Fundacja Promocji Kadr