Jednostki akademickie działające w obszarze ESR

Zakład_Nauk

Jednostki Akademii działające na rzecz ESR

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Visiting Scholar w MIT (2016-2017, 2019). 

Od 2015 roku członek Rady Programowej w Startup Hub Poland. Stypendystka programu „Mobilność Plus” (2016 – 2017), Fundacji Kościuszkowskiej (2014), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010) i Wiliama J. Fulbrighta (2007), laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautorka programu specjalności – Management and Artificial  Intelligence in Digital Society (Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym) na kierunku Zarządzanie, na studiach pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim w formie stacjonarnej w ALK. Jesienią 2020 roku rozpoczyna badania w American Institute for Economic Research nad automatyzacją pracy, a następnie dołącza do programu Labour and Worklife na Uniwersytecie Harvarda.

Autorka monografii "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję" (UNIVERSITAS, 2016) oraz wielu publikacji naukowych w czasopismach i monografiach, współautorka książki "Collaborative Society" (The MIT Press) www.collaborativesociety.net, wydanej wspólnie z Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji na rzecz Odpowiedzialnego Zarządzania

Komisja etyki ALK

Komisja Etyki jest jednostką doradczą Rektora w sprawach dotyczących etyki, w szczególności w sprawach stosowania Kodeksu Etyki ALK. Ponadto Komisja Etyki rozpatruje sprawy indywidualne.

W skład Komisji Etyki wchodzą:

  • prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Komisji
  • dr Helena Chmielewska-Szlajfer - Wiceprzewodnicząca Komisji
  • Beata Chmura - Sekretarz Komisji
  • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
  • prof. ALK dr hab. Paweł Krzyworzeka
  • Katarzyna Kwapińska
  • Kinga Nekanda-Trepka
  • prof. ALK dr hab. Tomasz Olejniczak
  • prof. dr hab. Czesław Szmidt

Kontakt do Komisji Etyki: komisjaetyki@kozminski.edu.pl