AI1

Bachelor in Management and Artificial Intelligence

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
Adam Miziołek

O kierunku

Podstawowe informacje

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 ROZPOCZYNA SIĘ W LUTYM 2023

Bachelor in Management and Artificial Intelligence to trzyletnie studia licencjackie prowadzone w języku angielskim.

Program stanowi rzadkie, ale bardzo potrzebne połączenie wnikliwej wiedzy z zakresu zarządzania z umiejętnościami programistycznymi i analityką danych.

Studia mają na celu wykształcenie coraz bardziej poszukiwanych na rynku pracy menedżerów posiadających jednocześnie:

 • umiejętności biznesowe
 • wiedzę z zakresu nowych technologii, w szczególności SI, i ich wpływu na społeczeństwo
 • wiedzę z zakresu ilościowych, jakościowych i mieszanych metod badawczych
 • kompetencje programistyczne (programowanie w kilku językach - z dużym naciskiem na Python oraz R)
 • wiedzę dot. zastosowania uczenia maszynowego w biznesie

Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

Dołącz do specjalnej grupy dla kandydatów kierunków licencjackich na Facebooku TUTAJ.

Atuty kierunku

1
Zdobądź praktyczne doświadczenie.

Od drugiego semestru studenci będą pracować w grupach nad projektem startowym lub wdrożeniowym pod nadzorem specjalistów Akademii.

2
Wiedza o programowaniu

W trakcie studiów wdrażany jest moduł dotyczący sztucznej inteligencji, dzięki któremu studenci nabywają umiejętności z zakresu programowania i machine learning oraz ich wykorzystania w biznesie.

3
Zdobądź certyfikat w zakresie programowania. 

Podczas studiów studenci uzyskują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu programowania w Pythonie oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu podstawowego z zakresu uczenia maszynowego.

4
Wybór swojej własnej drogi rozwoju

Program oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów, oferując im do wyboru kursy, m.in. realizowane z partnerami programu, firmy Microsoft i Oracle, mające na celu pogłębienie ich zainteresowań. 
Studenci mają możliwość zapoznania się z teoriami, które dają głębsze zrozumienie trwającej rewolucji technologicznej oraz związanych z nią zmian społecznych i biznesowych.

5
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat Big Data

Ponadto studenci opanują narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów cyfryzacji oraz nabędą umiejętności niezbędne do identyfikacji, pozyskania, przechowywania i analizy danych o dużej objętości (Big Data).

Partnerzy programu

Program jest prowadzony we współpracy z partnerami strategicznymi, którzy gwarantują, że jego treści są zgodne z oczekiwaniami obecnego rynku pracy. Dodatkowo partnerzy zapewniają dostęp do najnowszych technologii związanych ze sztuczną inteligencją i programowaniem.

logo-OPI-PIB-[main_English_rgb].png
Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku!

Słowo od lidera i koordynatora kierunku

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Przyszłość na nas nie zaczeka, musimy sami zacząć ją kształtować. Nasz kierunek pomyślany jest jako dobrze zbilansowana “mieszanka” przedmiotów z zarządzania oraz z data science i podstaw sztucznej inteligencji. Znajdują się z nim zarówno stricte analityczne przedmioty związane z programowaniem w rozmaitych językach i uczeniem maszynowym, jak i podstawy zarządzania i prowadzenia biznesu. Chcemy zarazić Was pasją dla sztucznej inteligencji, ale jednocześnie dobrze przygotować do funkcjonowania w organizacjach przyszłości.

Monika_Sonta(1).jpg
dr Monika Sońta

Kierunek Bachelor in Management & Artificial Intelligence oferuje wyjątkową okazję do zrozumienia sposobów innowacji dla przyszłości w nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. Jest to dostarczane poprzez wyjaśnienie nie tylko akademickich społeczno-technologicznych koncepcji, ale przede wszystkim poprzez projektowanie praktycznych rozwiązań biznesowych.
 

Nasi studenci oraz nasze studentki mogą natychmiast zastosować swoją wiedzę w praktyce dzięki partnerstwom zewnętrznym z firmami takimi jak Huawei, Oracle czy Microsoft. Koncentrujemy się na tworzeniu wartości i wywieraniu wpływu poprzez dostarczanie naszym studentom umiejętności i postaw, aby rozkwitać w przyszłościowych firmach.

dr Monika Sońta, Koordynatorka kierunku Bachelor in Management & Artificial Intelligence

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • najważniejszych teorii w dziedzinie zarządzania
 • sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • zarządzania projektami oraz inkubacja startupów
 • przeglądu metod programowania
 • współczesnych teorii dotyczących zarządzania innowacjami
 • analizy Big Data
 • modeli biznesowych rozwijanych w gospodarce cyfrowej
 • zaawansowanego posługiwania się językiem Python oraz uczenia maszynowego
 • podstaw marketingu w nowych mediach
 • wykorzystania teorii do analizy problemów dotyczących zarządzania technologiami i rolą technologii we współczesnym społeczeństwie
 • zastosowania technik uczenia maszynowego
 • wizualizacji Big Data
 • aplikowania technik planowania strategicznego do problemów danej organizacji

Perspektywy zatrudnienia

Studia dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu (zwłaszcza konsultingu IT) i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

Typowe organizacje zatrudniające absolwentów to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, ale także administracja publiczna, jak również centra badawcze analityki danych, jak i organizacje skoncentrowane na cyfrowej gospodarce: e-commerce, start-upy.

Struktura programu

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

 • Introduction to Online Analysis 
 • Big Data and Algorithms 
 • Introduction to Python and Machine Learning 
 • Survey of Programming Languages
 • FinTech 
 • Crowdfunding 
 • Advanced Python 
 • Legal Aspects of E-Economy 
 • Cloud Infrastructures and Other Business IT Tools 
 • Advanced Machine Learning 
 • Science and Technology Studies 
 • Introduction to Business E-Security 
 • Data Mining 
 • Social Networks Analysis with the Use of API 
 • MDA (Multidimensional Data Analysis) 
 • Methods of Data Visualization   

 

  PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

  • Principles of Management 
  • Principles of  Law 
  • Quantitative Methods 
  • Principles of Psychology 
  • Critical Thinking 
  • Report and Dissertation Development 
  • Principles of Finance 
  • HR Management 
  • Project Management 
  • Digital Marketing 
  • Strategic Management in New Economy: Business Models 
  • Qualitative Research 
  • Introduction to Management in E-Economy 
  • Introduction to Innovation Management 
  • Introduction to Digital Society 
  • Introduction to KPI 
  • Basic Scrum 
  • Introduction to Knowledge Management 
  • Foresight 
  • Idea Lab 
  • Computer Science 
  • Ethics in Business

   

  PRZEDMIOTY DO WYBORU

  • Coolhunting and Coolfarming with the Use of Condor 
  • Platforms, Crowds and the Sharing Economy 
  • Open Collaboration, Virtual Communities and Hacker Cultures 
  • Virtual Etnography 
  • New Product Development 
  • New Ventures Financing and Sales Pitching 
  • Startup Incubation Process 
  • Managing a Team in High-Tech Industry 
  • Customer/User Experience 
  Bigmanwithipad

  Class schedule

  • Program stacjonarny  

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr Leon Ciechanowski

  Data Scientist oraz Data Engineer, oprócz uczestnictwa w licznych projektach badawczych intensywnie współpracuje z biznesem w różnych sektorach (prowadził projekty w dziedzinach bankowości, telekomunikacji, farmaceutyki, optymalizacji supply chain itp.). Współpracował między innymi z takimi firmami jak Roche Polska, Dbam o Zdrowie, IKEA. 
  Naukowo zajmuje się badaniem dezinformacji, tworzenia automatycznych botów, a także badaniem interakcji człowiek-(chat)bot i analizą danych z akcesoriów ubieralnych.

  dr Agata Stasik

  Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.

  prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Ph.D.

  Dariusz Jemielniak, dr, jest profesorem zwyczajnym zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje działem MINDS (Management in Networked and Digital Societies) oraz faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda (USA). W 2015 roku dołączył do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Jest autorem książki "Common Knowledge?" (2014, Stanford University Press, laureat Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015 roku oraz nagrody naukowej Katedry Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku). Odbył roczne nominacje na Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących, notowanych na liście JCR czasopismach akademickich z tej dyscypliny. Publikował również książki w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, stypendysta "Polityki", a także laureat kilkunastu innych zasłużonych nagród naukowych.

  Rekrutacja

  Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:00 (poniedziałek - piątek). Istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

  Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:    

  • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego;

  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne;  

  • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne;  

  Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.      Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.  

  Posiadacze certyfikatu Project Management Principles PMI ATP, czyli laureaci i finaliści konkursu "Zwolnieni z Teorii", w przypadku nieosiągnięcia progu punktowego mogą otrzymać za swój zrealizowany projekt społeczny 40 dodatkowych punktów.

  Przy rejestracji kandydatów na studia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online oraz złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
  • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) – nie dotyczy matur IB, EB,  oraz matur z krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi Więcej informacji
  • dowód osobisty do wglądu
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
  • certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego:
   • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT wydane przez University of Cambridge
   • IELTS  (>= 6.0 punktów, poziom akademicki)
   • TOEFL iBT (>=87 punktów)
   • TOEIC (>= 700 punktów z testu)
   • LCCI (English for Business poziom 2, 3, lub 4)
   • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
   • TELC (B2 Certificate in English)
   • London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5

  Kandydaci, którzy ukończyli edukację w języku angielskim w jednym z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, zdali maturę EB lub IB albo uzyskali wynik co najmniej 95% na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mogą zostać zwolnieni z wymogu złożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego.

  Czesne powinno być przelane na indywidualne konto studenckie, które jest przypisane i wysłane do studenta wraz z decyzją o przyjęciu.

  W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych spraw prosimy o kontakt z naszym Centrum Wsparcia i Obsługi Studenta: studentsupport@kozminski.edu.pl.

  Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania uznania w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni i załącz skany wymaganych dokumentów.   

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  3
  Weryfikacja i złożenie dokumentów

  Aplikacja i załączone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną. Po zatwierdzeniu aplikacji, wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna akceptuje aplikacje na studia i wpisuje na listę studentów, co potwierdzone będzie mailowo.

  5
  Podpisanie umowy

  Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

  Opłaty

  Management & Artificial Intelligence - Opłaty
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 13 150 zł 13 800 zł 14 450 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2650 zł 5 x 2 780 PLN 5 x 2 910 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł.   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

  Stypendia i ulgi

  Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK