Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna

Bachelor in Management and Artificial Intelligence

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Start rekrutacji
01.03.2024
Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
Adam Miziołek

O kierunku

Podstawowe informacje

Bachelor in Management and Artificial Intelligence to trzyletnie studia licencjackie prowadzone w języku angielskim.

Program stanowi rzadkie, ale bardzo potrzebne połączenie wnikliwej wiedzy z zakresu zarządzania z umiejętnościami programistycznymi i analityką danych.

Studia mają na celu wykształcenie coraz bardziej poszukiwanych na rynku pracy menedżerów posiadających jednocześnie:

 • umiejętności biznesowe
 • wiedzę z zakresu nowych technologii, w szczególności SI, i ich wpływu na społeczeństwo
 • wiedzę z zakresu ilościowych, jakościowych i mieszanych metod badawczych
 • kompetencje programistyczne (programowanie w kilku językach - z dużym naciskiem na Python oraz R)
 • wiedzę dot. zastosowania uczenia maszynowego w biznesie

Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

W listopadzie 2022 powstało pierwsze technologiczne studencie koło naukowe na Akademii Leona Koźmińskiego. Kozminski AI Club jest prowadzony przez grupę młodych pasjonatów zafascynowanych światem szybko rozwijającej się technologii.

Naszym celem jest zapewnienie zainteresowanym studentom przestrzeni do rozwijania umiejętności technicznych poprzez rzeczywiste projekty, materiały edukacyjne i wymianę doświadczeń z osobami o podobnych poglądach. Oprócz nauki i rozwoju jako społeczność, naszym celem jest również wspieranie branży technologicznej poprzez organizowanie wydarzeń networkingowych, wykładów gościnnych i zapewnianie wsparcia technicznego założycielom z niesamowitymi pomysłami na startupy.

 

 

 

 

Atuty kierunku

1
Zdobądź praktyczne doświadczenie.

Od drugiego semestru studenci będą pracować w grupach nad projektem startowym lub wdrożeniowym pod nadzorem specjalistów Akademii.

2
Wiedza o programowaniu.

W trakcie studiów wdrażany jest moduł dotyczący sztucznej inteligencji, dzięki któremu studenci nabywają umiejętności z zakresu programowania i machine learning oraz ich wykorzystania w biznesie.

3
Zdobądź certyfikat w zakresie programowania. 

Podczas studiów studenci uzyskują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu programowania w Pythonie oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu podstawowego z zakresu uczenia maszynowego.

4
Wybierz własną drogę rozwoju.

Program oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów, oferując im do wyboru kursy, m.in. realizowane z partnerami programu, firmy Microsoft i Oracle, mające na celu pogłębienie ich zainteresowań. 
Studenci mają możliwość zapoznania się z teoriami, które dają głębsze zrozumienie trwającej rewolucji technologicznej oraz związanych z nią zmian społecznych i biznesowych.

5
Naucz się podstaw zarządzania Big Data.

Studenci opanują narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów cyfryzacji oraz nabędą umiejętności niezbędne do identyfikacji, pozyskania, przechowywania i analizy danych o dużej objętości (Big Data).

6
Partnerstwo Double Degree z włoską uczelnią LUISS University

Udział w programie Double Degree będzie dostępny dla studentów z wysokimi osiągnięciami, zapisanych na drugi rok odpowiednich studiów licencjackich na macierzystej uczelni. Liczba miejsc: do 5 rocznie

 

Partnerzy programu

Program jest prowadzony we współpracy z partnerami strategicznymi, którzy gwarantują, że jego treści są zgodne z oczekiwaniami obecnego rynku pracy. Dodatkowo partnerzy zapewniają dostęp do najnowszych technologii związanych ze sztuczną inteligencją i programowaniem.

logo-OPI-PIB-[main_English_rgb].png
Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB

Programy Double Degree

W trakcie toku studiów student kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence ma możliwość wyjazdu na trzecim roku do naszej uczelni partnerskiej na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Programy Double Degree w ramach kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence:

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku!

Słowo od lidera i koordynatora kierunku

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Przyszłość na nas nie zaczeka, musimy sami zacząć ją kształtować. Nasz kierunek pomyślany jest jako dobrze zbilansowana “mieszanka” przedmiotów z zarządzania oraz z data science i podstaw sztucznej inteligencji. Znajdują się z nim zarówno stricte analityczne przedmioty związane z programowaniem w rozmaitych językach i uczeniem maszynowym, jak i podstawy zarządzania i prowadzenia biznesu. Chcemy zarazić Was pasją dla sztucznej inteligencji, ale jednocześnie dobrze przygotować do funkcjonowania w organizacjach przyszłości.

Monika_Sonta(1).jpg
dr Monika Sońta

Kierunek Bachelor in Management & Artificial Intelligence oferuje wyjątkową okazję do zrozumienia sposobów innowacji dla przyszłości w nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. Jest to dostarczane poprzez wyjaśnienie nie tylko akademickich społeczno-technologicznych koncepcji, ale przede wszystkim poprzez projektowanie praktycznych rozwiązań biznesowych.
 

Nasi studenci oraz nasze studentki mogą natychmiast zastosować swoją wiedzę w praktyce dzięki partnerstwom zewnętrznym z firmami takimi jak Huawei, Oracle czy Microsoft. Koncentrujemy się na tworzeniu wartości i wywieraniu wpływu poprzez dostarczanie naszym studentom umiejętności i postaw, aby rozkwitać w przyszłościowych firmach.

dr Monika Sońta, Koordynatorka kierunku Bachelor in Management & Artificial Intelligence

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • najważniejszych teorii w dziedzinie zarządzania
 • sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • zarządzania projektami oraz inkubacja startupów
 • przeglądu metod programowania
 • współczesnych teorii dotyczących zarządzania innowacjami
 • analizy Big Data
 • modeli biznesowych rozwijanych w gospodarce cyfrowej
 • zaawansowanego posługiwania się językiem Python oraz uczenia maszynowego
 • podstaw marketingu w nowych mediach
 • wykorzystania teorii do analizy problemów dotyczących zarządzania technologiami i rolą technologii we współczesnym społeczeństwie
 • zastosowania technik uczenia maszynowego
 • wizualizacji Big Data
 • aplikowania technik planowania strategicznego do problemów danej organizacji

Perspektywy zatrudnienia

Studia dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu (zwłaszcza konsultingu IT) i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

Typowe organizacje zatrudniające absolwentów to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, ale także administracja publiczna, jak również centra badawcze analityki danych, jak i organizacje skoncentrowane na cyfrowej gospodarce: e-commerce, start-upy.

Struktura programu

1. PRZEDMIOTY Z ZAKRESU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

 • Big Data and Algorithms
 • Introduction to Python and Machine Learning
 • Introduction to Online Analysis and Data Mining
 • Introduction to Digital Society
 • Statistics for Machine Learning
 • Basic Scrum
 • Advanced Python
 • Cloud Infrastructures and other Business IT Tools
 • Social Networks Analysis with the use of API
 • Overview of Programming Languages
 • Advanced Machine Learning
 • Science and Technology Studies
 • Multidimensional Data Analysis
 • Methods of Data Visualization

2. PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

 • Principles of Management
 • Introduction to Management in E-economy

 • Principles of Finance

 • Critical Thinking

 • Civil Law

 • Idea Lab

 • Quantitative Methods

 • Introduction to Innovation Management

 • Project Management

 • Digital Marketing

 • Strategic Management in New Economy: Business Models

 • Introduction to Key Performance Indicators

 • Legal Aspects of E-economy

 • Marketing Research or Qualitative Research

 • Human Capital Management

 • Introduction to Knowledge Management

 • Foresight

3. PRZEDMIOTY DO WYBORU: sprawdź listę dostępnych przedmiotów

Bigmanwithipad

Class schedule

 • Program stacjonarny  

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Leon Ciechanowski

Data Scientist oraz Data Engineer, oprócz uczestnictwa w licznych projektach badawczych intensywnie współpracuje z biznesem w różnych sektorach (prowadził projekty w dziedzinach bankowości, telekomunikacji, farmaceutyki, optymalizacji supply chain itp.). Współpracował między innymi z takimi firmami jak Roche Polska, Dbam o Zdrowie, IKEA. 
Naukowo zajmuje się badaniem dezinformacji, tworzenia automatycznych botów, a także badaniem interakcji człowiek-(chat)bot i analizą danych z akcesoriów ubieralnych.

dr Agata Stasik

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Ph.D.

Dariusz Jemielniak, dr, jest profesorem zwyczajnym zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje działem MINDS (Management in Networked and Digital Societies) oraz faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda (USA). W 2015 roku dołączył do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Jest autorem książki "Common Knowledge?" (2014, Stanford University Press, laureat Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015 roku oraz nagrody naukowej Katedry Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku). Odbył roczne nominacje na Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących, notowanych na liście JCR czasopismach akademickich z tej dyscypliny. Publikował również książki w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, stypendysta "Polityki", a także laureat kilkunastu innych zasłużonych nagród naukowych.

Rekrutacja

Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 61 w godzinach pracy 9:00 – 16:30 (poniedziałek - piątek).

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:    

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego;

 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne;  

 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu kwalifikacyjnego;

 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne;  

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.      Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Przy rejestracji kandydatów na studia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online oraz załączyć skany następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) – nie dotyczy matur IB, EB,  oraz matur z krajów UE, EFTA, OECD, Chin i Ukrainy Więcej informacji
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego:
  • Certyfikat Linguaskill General lub Business – przynajmniej 160 punktów - MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ TUTAJ
  • IELTS  (>= 6.0 punktów, poziom akademicki)
  • TOEFL iBT (>=87 punktów)
  • TOEIC (>= 700 punktów z testu)

Lista pozostałych, honorowanych certyfikatów

 • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT wydane przez University of Cambridge
 • LCCI (English for Business poziom 2, 3, lub 4)
 • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
 • TELC (B2 Certificate in English)
 • London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5
 • Certyfikat TOLES – przynajmniej 41 punktów (Higher) lub 41% (Advanced)

 

Kandydaci, którzy ukończyli edukację w języku angielskim w jednym z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, zdali maturę EB lub IB albo uzyskali wynik co najmniej 95% na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mogą zostać zwolnieni z wymogu złożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji osobiście lub drogą pocztową. Kandydat powinien mieć ze sobą dokument tożsamości.

Czesne powinno być przelane na indywidualne konto studenckie, które jest przypisane i wysłane do studenta wraz z decyzją o przyjęciu.

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem świadectw IB, EB, świadectw z krajów UE, EFTA, OECD, Chin, Ukrainy) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania uznania w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

W dniu 2 maja Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni i załącz skany wymaganych dokumentów.   

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Weryfikacja i złożenie dokumentów

Aplikacja i załączone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną. Po zatwierdzeniu aplikacji, wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna akceptuje aplikacje na studia i wpisuje na listę studentów, co potwierdzone będzie mailowo.

5
Podpisanie umowy

Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty

ref

Management & Artificial Intelligence - Opłaty
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 17 100 zł 19 400 zł 21 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 3 440 zł 5 x 3 900 zł 5 x 4 300 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł.   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK