Entrepreneurship Major PL

students

Entrepreneurship - zakres studiów na kierunku Bachelor in Management

Obejrzyj film z opinią absolwenta zakresu Entrepreneurship

O zakresie

Głównym celem studiów z zakresu Entrepreneurship jest zapewnienie studentom aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do skutecznego tworzenia nowych przedsięwzięć, sukcesji i dynamicznego rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa, a także wprowadzania innowacyjnych pomysłów w ramach istniejących przedsiębiorstw różnych typów i wielkości. Poprzez realne przypadki i warsztaty uczestnicy nauczą się różnych kroków w zakładaniu i rozwijaniu nowego przedsiębiorstwa, takich jak generowanie pomysłów, identyfikacja, ocena i wykorzystanie potencjalnych możliwości, zdobycie wsparcia finansowego, przyciągnięcie klientów i umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Dowiedzą się również o specyfice prowadzenia e-biznesu w cyfrowo zmienionym świecie. Uczestnicy zapoznają się również z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem firmami rodzinnymi, w tym z sukcesją, która jest jednym z krytycznych etapów cyklu życia każdej firmy, a także dowiedzą się, jak skutecznie nią zarządzać. Program został stworzony nie tylko dla tych studentów, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą lub z powodzeniem rozwijać rodzinny biznes. Katedra przedsiębiorczości wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności o dużej wartości w międzynarodowych korporacjach, które poszukują osób dobrze przygotowanych do korzystania z możliwości i radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata, wykorzystując swoje kreatywne umiejętności rozwiązywania problemów.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Słowo od kierownika studiów

Svetlana Gudkova, Ph.D.

Drodzy studenci i kandydaci,
Chciałabym zachęcić Państwa do podjęcia wyzwania i dołączenia do studiów z zakresu Entrepreneurship w Akademii Leona Koźmińskiego.

Przedsiębiorczość polega na aktywnym eksperymentowaniu, identyfikowaniu i wykorzystywaniu możliwości biznesowych przez osoby z wielką pasją i entuzjazmem, które mają odwagę realizować swoje pomysły. Przedsiębiorczy liderzy i ich imponujące sukcesy przyciągają wiele uwagi i inspirują innych do podejmowania przedsiębiorczej działalności, ale słynne słowa Nolana Bushnella, założyciela Atari "Jeśli nie jesteś milionerem lub bankrutem do 30 roku życia, nie starasz się!". - są dziś dalekie od prawdy.

Kluczowe znaczenie ma gotowość przedsiębiorcy do stawienia czoła wyzwaniom i odwaga do działania. Wybór kursów w ramach studiów z zakresu Enrepreneurship pomoże Ci rozwinąć kompetencje zawodowe i potencjał przedsiębiorczości.

Atuty programu

1
Wiedza akademicka

Studenci uzyskają niezbędną wiedzę akademicką oraz dostęp do aktualnych wyników badań oraz trendów, które stworzą solidną podstawę do dalszych badań naukowych, jak również inspirację do zastosowania jej w procesie przedsiębiorczym

2
Praktyczne doświadczenie

W celu zapewnienia równowagi w procesie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, szerokie doświadczenie praktyczne zostanie zapewnione w formie zajęć programowych, jak również dodatkowych, takich jak seminaria i gościnne wykłady. Duży nacisk zostanie położony na "uczenie się poprzez działanie". Studenci będą zachęcani do refleksji podczas całego procesu uczenia się, która jest kluczowa w przekształcaniu zdobytych doświadczeń w wiedzę.

3
Podejście oparte na studium przypadku

Aby usprawnić proces uczenia się i zapewnić wysoki stopień interakcji między studentami, wykorzystane zostaną studia przypadków. Celem jest zaoferowanie możliwości zastosowania wiedzy akademickiej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów i dostarczenie inspiracji. Studenci będą zachęcani do przygotowywania własnych projektów pod opieką tutorów akademickich.

4
Podejście projektowe

Studenci będą pracować w zespołach przygotowujących projekty, które polegają na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów biznesowych w określonych organizacjach. Projekty będą realizowane pod nadzorem opiekuna naukowego. Warianty tej metody obejmują tworzenie biznesplanów i projektów doradczych.

5
Doświadczenie międzynarodowe

Studenci będą pracować w międzynarodowych zespołach, pełniąc różne role społeczne, w celu doskonalenia jednej z kluczowych umiejętności przedsiębiorczych, jaką jest praca zespołowa. Będą zachęcani do pracy w losowo wybranych zespołach, aby doświadczyć dynamiki grupy i rozwinąć umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Perspektywy zatrudnienia

Kompetencje przedsiębiorcze dają uczniom różne możliwości w wyborze ścieżki kariery. Wielu absolwentów rozpoczyna własną działalność gospodarczą lub decyduje się na wstąpienie do rodzinnego przedsiębiorstwa i pomaga rodzicom rozwijać jego potencjał. Inni wybierają firmy międzynarodowe, aby realizować swoje kariery zawodowe. Pracodawcy cenią sobie przedsiębiorczą postawę swoich pracowników. Potrafią dostrzec szansę i wykorzystać swoje kompetencje oraz proaktywne podejście, aby w pełni wykorzystać jej potencjał.

Co o zakresie sądzą absolwenci?

W ramach tego programu uczestniczyłam w serii kursów, które stawiały przedsiębiorczość w centrum uwagi i analizowały ją zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Ta ścieżka dała mi dogłębny wgląd w świat przedsiębiorczości, ale co ważniejsze, dała mi możliwość rozwijania i praktykowania własnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Studiowanie w międzynarodowym środowisku z innymi studentami zorientowanymi na biznes pozwoliło mi na zbudowanie sieci kontaktów na potrzeby przyszłych projektów. Zdobyta wiedza i doświadczenie zostały następnie wykorzystane do stworzenia własnego biznesplanu w formie pracy licencjackiej. Byłem w stanie zrealizować swój pomysł na biznesplan agencji ślubnej i wprowadzić go w życie po studiach. Wybierając zakres Entrepreneurship w ramach programu Bachelor in Management wzmocniłam moje kompetencje przedsiębiorcze oraz zdobyłam odwagę by otworzyć swój własny biznes.

Zofia Krzeczmańska, Absolwentka zakresu

Dlaczego warto wybrać zakres Entrepreneurship? Po prostu dlatego, że naprawdę przygotowuje cię do kariery zawodowej. Studia i oferowane przedmioty pomogły mi usystematyzować moje myślenie biznesowe i ukierunkowały mnie na właściwy wybór kariery zawodowej. Studia na tym kierunku są bardzo zróżnicowane i pozwalają studentom zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami życiowymi, a co najważniejsze, doskonale przygotowują do założenia własnego przedsiębiorstwa. Podczas zajęć uczono nas, jak planować i tworzyć przedsiębiorstwo, zarządzać zespołem, dbać o marketing, aspekty prawne, które są niezbędne zarówno dla mnie, jak i dla moich kolegów i koleżanek w codziennym życiu.

Mateusz Sarnecki, Absolwent zakresu

Realizowane przedmioty

  • New Venture Creation
  • E-Business
  • Family Business Development
  • Entrepreneurial Marketing
  • International Entrepreneurship
  • Creative Problem Solving (przedmiot do wyboru)
  • Behavioral Aspects of Business: Entrepreneurial Perspective (przedmiot do wyboru)
  • Business History: Long-Lived Companies And Legendary Entrepreneur (przedmiot do wyboru)

Organizacja zajęć

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.