Aktualności projektowe

24.08.2021 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/SPINAKER/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, dla 3 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia (IMPK),  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca: 

Ideo Force Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 89 963,00 PLN

10.08.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SPINAKER/2021

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

19.07.2021 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/MEiN/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu samoobsługowej szafy wypożyczającej laptopy wraz z oprogramowaniem w celu bezobsługowego wypożyczania sprzętu niezbędnego do edukacji, w tym edukacji zdalnej, w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Series Konsalnet Security Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 124 732,60 PLN

08.07.2021 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/SPINAKER/2021 - powtórzone

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca:  MEDIA CREW Sebastian Korczak

Wartość oferty brutto: 155 550,00 PLN

29.06.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SPINAKER/2021 - powtórzone

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

28.06.2021 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/SPINAKER/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nie został wybrany wykonawca ze względu na brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.

22.06.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/MEiN/2021

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

10.06.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SPINAKER/2021

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

13.05.2021 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/MEiN/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na dostawie i montażu sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Perfect Displays Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 82 410,00 PLN

27.04.2021 Zapytanie ofertowe nr 1/MEiN/2021

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach: