Aktualności projektowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie dla grup od 6 do 20 osób oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został wybrany następujący wykonawca: 

JP Solutions Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 29 540,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie dla grup od 6 do 20 osób oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe nr 3/BE YOURSELF/2022

Załączniki 1-4 do zapytania ofertowego nr 3/BE YOURSELF/2022

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/BE YOURSELF/2022

14.07.2022 Pytania i odpowiedzi

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 pieszych wycieczek po Warszawie oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nie został wybrany wykonawca ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 gier miejskich na terenie Warszawy dla zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został wybrany następujący wykonawca: 

Adventure Warsaw Rafał Patla

Wartość oferty brutto: 39 852,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na na przeprowadzenie 6 gier miejskich na terenie Warszawy dla zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4

Załącznik 5

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4

Załącznik 5

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, dla 3 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia (IMPK),  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca: 

Ideo Force Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 89 963,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu samoobsługowej szafy wypożyczającej laptopy wraz z oprogramowaniem w celu bezobsługowego wypożyczania sprzętu niezbędnego do edukacji, w tym edukacji zdalnej, w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Series Konsalnet Security Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 124 732,60 PLN

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca:  MEDIA CREW Sebastian Korczak

Wartość oferty brutto: 155 550,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nie został wybrany wykonawca ze względu na brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na dostawie i montażu sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Perfect Displays Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 82 410,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach: