Aktualności projektowe

Akademia Leona Koźmińskiego planuje zrealizować projekt dot. budowy hali na terenie kampusu Uczelni, dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu INWESTYCJE O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU - edycja 2024.

Celem Programu jest rozwój bazy obiektów sportowych, służących polskiemu sportowi, zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry oraz organizacji zawodów.  Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie kampusu Akademii Leona Koźmińskiego, na działce nr ew.10 położonej przy ul. Jagiellońskiej 57 w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 

W związku z powyższym Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Wszelkie uwagi można zgłaszać do 29 kwietnia 2024 r., godz. 16.00. Z dokumentacją można się zapoznać w Dziale Administracyjnym ALK, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, pokój A-215.

LINK DO ANKIETY

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę dostawy i konfiguracji  elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, został wybrany następujący wykonawca: 

GMP Solutions Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 126 962,16 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy i konfiguracji  elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podręczniku dla Beneficjenta dla Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji.

Zapytanie ofertowe nr 1_WellCome_2024

Zapytanie ofertowe nr 1_WellCome_2024_Załączniki 1-3

Zapytanie ofertowe nr 1_WellCome_2024_Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 1_WellCome_2024_Załącznik 5

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę polegającą na: opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego dla zadania obejmującego budowę hali sportowej wraz z jej zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu na obszarze kampusu Akademii Leona Koźmińskiego przy ulicy Jagiellońskiej 59 w Warszawie, został wybrany następujący wykonawca:

PRC ARCHITEKCI Sp. z.o.o.

Wartość oferty brutto: 1 094 700,00 PLN

W wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę dostawy i konfiguracji  elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, został wybrany następujący wykonawca: 

Perfect Displays Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 125 812,68 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego dla zadania obejmującego budowę hali sportowej wraz z jej zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu na obszarze kampusu Akademii Leona Koźmińskiego przy ulicy Jagiellońskiej 59 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności, przejrzystości bezstronności i obiektywności.

Zapytanie ofertowe nr 1/IoSZdS/2023

Załączniki 1-4 do Zapytania Ofertowego 1/IoSZdS/2023

Załącznik 5_SOPZ_do Zapytania Ofertowego 1/IoSZdS/2023

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy i konfiguracji  elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podręczniku dla Beneficjenta dla Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji.

UWAGA: Termin składania ofert przedłużono do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

Zapytanie ofertowe nr 4_WellCome_2023

Załączniki 1-3 do zapytania ofertowego nr 4_WellCome_2023

Załącznik 4 do zapytania ofertowego nr 4_WellCome_2023

Załącznik 5 do zapytania ofertowego 4_WellCome_2023

Pytania i odpowiedzi_1 i 4.12.2023r.

 

Postępowanie na usługę dostawy i konfiguracji elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zostało anulowane.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy i konfiguracji elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podręczniku dla Beneficjenta dla Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji.

Zapytanie ofertowe nr 3_WellCome_2023

Zapytanie ofertowe nr 3_WellCome_2023_Załączniki 1-3

Zapytanie ofertowe nr 3_WellCome_2023_Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 3_WellCome_2023_Załącznik 5

 

Postępowanie na usługę dostawy i konfiguracji 52 elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zostało unieważnione.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy i konfiguracji 52 elektronicznych nośników informacji typu monitory/wyświetlacze wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display zwana także e-paper) oraz dostarczenia aplikacji do zarządzania ich treścią, w związku z realizacją projektu pt. WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podręczniku dla Beneficjenta dla Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji.

Zapytanie ofertowe nr 2_WellCome_2023

Zapytanie ofertowe nr 2_WellCome_2023_Załączniki 1-3

Zapytanie ofertowe nr 2_WellCome_2023_Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 2_WellCome_2023_Załącznik 5

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie projektu koncepcyjnego i technicznego, produkcję i montaż 2 totemów zewnętrznych wolnostojących (zawierających monitory wraz z okablowaniem oraz tablice informacyjne z podstawowymi informacjami o Uczelni w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku), z ramą metalową z podświetleniem diodowym i czujnikiem zmierzchu, osadzonych na fundamentach , w związku z realizacją projektu pt. „WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, został wybrany następujący wykonawca: 

Perfect Displays Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 130 000,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu koncepcyjnego i technicznego, produkcję i montaż 2 totemów zewnętrznych wolnostojących (zawierających monitory wraz z okablowaniem oraz tablice informacyjne z podstawowymi informacjami o Uczelni w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku), z ramą metalową z podświetleniem diodowym i czujnikiem zmierzchu, osadzonych na fundamentach , w związku z realizacją projektu pt. „WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland (2022), finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podręczniku dla Beneficjenta dla Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji.

Zapytanie ofertowe nr 1_WellCome_2023

Załączniki nr 1-3 do zapytania ofertowego nr 1_WellCome_2023

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1_WellCome_2023

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1_WellCome_2023

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie dla grup od 6 do 20 osób oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został wybrany następujący wykonawca: 

JP Solutions Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 29 540,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie dla grup od 6 do 20 osób oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe nr 3/BE YOURSELF/2022

Załączniki 1-4 do zapytania ofertowego nr 3/BE YOURSELF/2022

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/BE YOURSELF/2022

14.07.2022 Pytania i odpowiedzi

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 pieszych wycieczek po Warszawie oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nie został wybrany wykonawca ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie 6 gier miejskich na terenie Warszawy dla zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego w ramach  projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został wybrany następujący wykonawca: 

Adventure Warsaw Rafał Patla

Wartość oferty brutto: 39 852,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na na przeprowadzenie 6 gier miejskich na terenie Warszawy dla zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4

Załącznik 5

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 6 wycieczek pieszych po Warszawie oraz zapewnienie biletów wstępów do wybranych muzeów warszawskich dla 700 zagranicznych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z realizacją projektu pt. „DISCOVER US AND BE YOUSELF IN POLAND!”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4

Załącznik 5

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, dla 3 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia (IMPK),  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca: 

Ideo Force Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 89 963,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację 3 kampanii w social media (Facebook) obejmujących 3 rynki, na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu samoobsługowej szafy wypożyczającej laptopy wraz z oprogramowaniem w celu bezobsługowego wypożyczania sprzętu niezbędnego do edukacji, w tym edukacji zdalnej, w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Series Konsalnet Security Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 124 732,60 PLN

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został wybrany następujący wykonawca:  MEDIA CREW Sebastian Korczak

Wartość oferty brutto: 155 550,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na realizacji filmowej na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia,  w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nie został wybrany wykonawca ze względu na brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację filmową na potrzeby trzech intensywnych międzynarodowych programów kształcenia. Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pt. „The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”,   program SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na dostawie i montażu sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków budżetu państwa, został wybrany następujący wykonawca:

Perfect Displays Sp. z o.o.

Wartość oferty brutto: 82 410,00 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia (wyposażenia i uruchomienia) dydaktycznej sali hybrydowej pozwalającej na jednoczesne nauczanie zdalne oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach: