X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu 2

X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu

COACHING - NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji.

Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka.

Z tej perspektywy pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi, są dziś kluczowe.

Odpowiedzi postaramy się udzielić wraz z naszymi gośćmi specjalnymi: dr Lise Lewis, dr Johnem Schererem, prof. dr. hab. Bogusławą Dorotą Gołębniak oraz dr Lidią Czarkowską.

Główne obszary tematyczne

  • Przyszłość coachingu –  prognozy i nowe trendy w Polsce i na świecie

  • Coaching w organizacjach – najnowsze wyzwania i możliwości

  • Coaching z „liderami przyszłości”

  • Nowe podejścia, koncepcje, narzędzia

  • Profesjonalizacja zawodu coacha

  • Superwizja i etyka zawodowa

Podczas konferencji, jak co roku, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem liczni specjaliści z dziedziny coachingu i zarządzania – naukowcy, badacze, twórcy coachingowych modeli i narzędzi, autorzy książek, mentorzy i superwizorzy oraz profesjonalni coachowie - praktycy.

Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne i warsztaty z wybitnymi gośćmi oraz wiele warsztatów i wystąpień prowadzonych przez polskich i międzynarodowych ekspertów: coachów, mentorów i superwizorów.

Serdecznie zapraszamy coachów, trenerów, mentorów, superwizorów, ekspertów HR, HR-biznes partnerów, managerów, przedsiębiorców, studentów, doktorantów, a także wszystkie osoby zainteresowane coachingiem oraz rozwojem osobistym i zawodowym.

KOMITET NAUKOWY

Partnerzy merytoryczni

-4.626376, 145.959645