11 Września

Konferencja Prawo cywilne a Prawo zamówień publicznych – interakcje systemowe, normatywne i aksjologiczne

Katedra Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawo cywilne a Prawo zamówień publicznych - interakcje systemowe, normatywne i aksjologiczne, która odbędzie się 11 września 2024 r. w naszej uczelni. 

Prawo cywilne i prawo zamówień publicznych pozostają w bliskich relacjach, dostrzegalnych zarówno w badaniach naukowych jak i w praktyce. Celem konferencji jest dyskusja nad stosowaniem zasad oraz instytucji prawa cywilnego w kontekście obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych. Zagadnienia te nie były dotąd częstym przedmiotem dyskusji. Wydarzenie to będzie również okazją do debaty między cywilistami a naukowcami specjalizującymi się w prawie zamówień publicznych oraz wiodącymi przedstawicielami praktyki prawniczej z obu tych gałęzi. Uczestnicy konferencji są również zaproszenie do czynnego udziału w dyskusjach po każdym panelu.

Program ramowy przewiduje cztery panele dyskusyjne:

Panel I Prawo zamówień publicznych a zasady prawa cywilnego

Panel II Prawo zamówień publicznych a instytucje prawa cywilnego

Panel III Prawo cywilne a postępowania w sektorze zamówień publicznych

Panel IV Odpowiedzialność stron umowy o zamówienie publiczne

Szczegóły program oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie wydarzenia:
Dowiedz się więcej!