E sądy Dziennika Gazeta Prawna
16 Maja

E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości

Problematyka zdalnych rozpraw jest nader aktualna. Pandemia COVID-19 nagle wymusiła odejście od tradycyjnego modelu prowadzenia rozpraw w obecności sądu, stron i pełnomocników w jednym budynku. Wydaje się, że zmiany te pozostaną z nami na dłużej. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje właśnie nad wprowadzeniem na stałe do Kodeksu postępowania cywilnego instytucji rozprawy zdalnej. Kwestia zdalnych rozpraw w innych postępowaniach pozostaje na razie kwestią otwartą.

Zdalne rozprawy mają szanse usprawnić postępowania sądowe, w tym przyczynić się do oszczędności kosztów. Dotychczasowa praktyka wskazuje na konieczność zmierzenia się również z wyzwaniami, które stawia ten sposób prowadzenia rozprawy m.in. zachowania powagi sądu, dostępu publiczności, przeciwdziałania ingerencji osób trzecich w zeznania świadków, a także wytyczania ogólnych kryteriów bądź nawet katalogu spraw, które nadal powinny toczyć się w tradycyjnym modelu (np. sprawy o ubezwłasnowolnienie).

Konferencja „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości” będzie okazją do przyjrzenia się temu problemowi z punktu widzenia nauki oraz praktyki prawa, a także z punktu widzenia sędziego, jak i profesjonalnego pełnomocnika.

Organizatorami konferencji, która odbędzie się w poniedziałek 16 maja w godzinach 16:00-20:00, są JM Rektor Akademii Leona Koźmińskiego wraz z Redakcją kwartalnika „Krytyka Prawa” i Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym ALK.

Rejestracja na konferencję trwa do 10 maja
Formularz zgłoszeniowy
Program konferencji
16:00-16:15
Otwarcie konferencji, przywitanie gości.
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, JM Rektor ALK
16:15-17:55
Panel wystąpień
16:15-16:35
Rozprawy zdalne w świetle zasady rzetelnego procesu cywilnego
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, sędzia SN w stanie spoczynku (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
16:35-16:55
Praktyczne problemy rozpraw zdalnych
Łukasz Olczyk, sędzia SR w Warszawie
16:55-17:15
Zdalna rozprawa w postępowaniu sądowo administracyjnym - nowa rzeczywistość
Dr hab. Piotr Pietrasz, sędzia NSA (Uniwersytet w Białymstoku)
17:15-17:35
E-sądy jako zjawisko modernizujące, usprawniające i uczłowieczające wymiar sprawiedliwości
Dr Bartosz Karolczyk, LL.M., radca prawny
17:35-17:55
Rozprawa zdalna a jawność postępowania
Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska
17:55-20:00
Panel dyskusyjny. Wnioski
20:00
Zakończenie konferencji

Dziennik Gazeta Prawna - główny partner

Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej partnera medialnego naszego wydarzenia:

https://www.gazetaprawna.pl/