WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski!

WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski!

Termin realizacji
01.06.2023 – 31.05.2025
Budżet
Koszty
387 024,00 PLN

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Zagranicznej, w ramach programu Welcome to Poland.

CELEM PROJEKTU jest podniesienie potencjału ALK w zakresie umiędzynarodowienia i budowania prestiżu Uczelni przez udoskonalenie standardu obsługi cudzoziemców oraz ułatwienie im funkcjo-nowania w polskich i akademickich realiach, a w konsekwencji wzmocnienie wizerunku ALK jako miejsca przyjaznego osobom z zagranicy.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:

  • utworzenie Welcome Point – punktu profesjonalnej obsługi zagranicznych studentów oraz pracowników Uczelni;
  • wdrożenie systemu informacji na terenie kampusu ALK, tj. montaż 52 wyświetlaczy e-paper oraz 2 totemów zewnętrznych.

GRUPA DOCELOWA to międzynarodowa społeczność Akademii Leona Koźmińskiego - ok. 1500 osób rocznie – studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, uczestnicy konferencji, delegacji oraz gości.

REZULTATY:

  • lepsza profesjonalna obsługa pracowników i studentów w ramach Welcome Point;
  • podniesienie kompetencji zespołu Welcome Point w zakresie skutecznego wspierania cudzoziemców;
  • ułatwienie studentom i kadrze zagranicznej orientacji na terenie kampusu i aklimatyzacji w nowej przestrzeni;
  • wzrost akulturacji obcokrajowców.

Projekt będzie stanowił istotny element w rozwijaniu szeroko rozumianej internacjonalizacji ALK. Osiągnięcie celu projektu będzie miało długofalowy, pozytywny wpływ na budowanie prestiżu Uczelni jako miejsca nowoczesnego i atrakcyjnego dla społeczności międzynarodowej.

info