Warszawa stolicą ambitnego biznesu

Warszawa stolicą ambitnego biznesu

 

 

 

Okres realizacji projektu
04.05.2009 – 30.06.2011
Budżet
Koszty
6 151 151,11 PLN, budżet: 1 694 669,09 PLN, Lider: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Partner: Akademia Leona Koźmińskiego

Ze względu na swoją stołeczność i metropolitalny charakter Warszawa jest miastem, w którym bije serce polskiego biznesu. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z najważniejszych polskich uczelni o profilu ekonomicznym. Dla obu Partnerów – m.st. Warszawa i ALK – kompleksowy rozwój przedsiębiorczości w stolicy jest zagadnieniem priorytetowym.

Główne cele projektu zogniskowane były wokół popularyzacji wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju samozatrudnienia wśród Warszawiaków. Wymiernym efektem realizacji projektu był wzrost liczby nowo uruchomionych jednostek działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy.

„Warszawa stolicą ambitnego biznesu” to dwa komplementarne moduły działań. Realizowany przez Uczelnię moduł szkoleniowy, w ramach którego zamierzający podjąć działalność gospodarczą mieszkańcy Warszawy uczestniczyli w warsztatach, konsultacjach, zarówno w formule doradztwa osobistego jak i zajęć grupowych. W ramach szkoleń uczestnicy zdobywali wiedzę i doświadczenie, ale także uruchamiali osobistą kreatywność, innowacyjność i planowali dynamikę własnej działalności biznesowej. Moduł realizowany przez m.st. Warszawa obejmował promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie stolicy poprzez zapewnienie nieodpłatnej informacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 2 ogólnomiejskie kampanie promocyjne. Dla uczestników projektu przewidziane było także wsparcie pomostowe oraz środki finansowe na rozwój nowo utworzonych jednostek działalności gospodarczej.