Wars i Sawa grają w szachy

Wars i Sawa grają w szachy

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2013 - 30.06.2015

Zarówno psychologowie jak i pedagodzy podkreślają, jak istotnym okresem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka jest wczesny etap edukacji szkolnej. Przekonanie to potwierdziły badania naukowe z zakresu neurobiologii, dostarczając danych, które pozwoliły nam pełniej zrozumieć proces kształtowania się osobowości i umiejętności młodego człowieka. Naukowcy zgadzają się, że genetycznie określony iloraz inteligencji jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na przyszłe sukcesy i satysfakcję życiową obecnych kilkulatków. W szkole podstawowej należy umiejętnie stymulować naturalne predyspozycje intelektualne uczniów, jednak równie istotnym elementem edukacji powinno być rozwijanie tak zwanej „inteligencji emocjonalnej”, na którą składają się między innymi cechy takie jak: wytrwałość, zapał, samokontrola i zdolność motywacji. Edukacja szkolna w zrównoważony sposób uwzględniająca wszystkie te czynniki skutecznie wzmacnia naturalny potencjał dziecka.

W ramach doskonalenia metod pedagogicznych polskie szkoły wprowadzają programy zajęć dodatkowych, będące przemyślanym uzupełnieniem obowiązującej podstawy programowej. Jednym z nich był projekt „Wars i Sawa grają w szachy” realizowany przez Urząd Miasta st. Warszawa we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, Biurem Edukacji (WCIES), Biurem Sportu i Rekreacji oraz Polskim Związkiem Szachowym. Program prowadzony był przez nauczycieli 72 zakwalifikowanych szkół, którzy brali udział w specjalnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami. Akademia Leona Koźmińskiego dostarczała narzędzi diagnostycznych niezbędnych do badań nad wpływem gry w szachy na określone kompetencje dzieci. W ewaluacji projektu brane były pod uwagę różne aspekty rozwoju poznawczego, takie jak umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolność do koncentracji, rozwój zainteresowań pozaszkolnych i wyniki w nauce. Uczelnia pomagała również w stworzeniu raportu prezentującego wyniki badań.

Gra w szachy wymaga logicznego i kreatywnego myślenia, orientacji przestrzennej, cierpliwości, wytrwałości oraz umiejętności społecznych, takich jak zdrowa rywalizacja czy szacunek dla przeciwnika. Realizatorzy projektu „Wars i Sawa grają w szachy” sądzą, że dyscyplina ta może pomóc dzieciom w kształtowaniu całego szeregu kompetencji istotnych w dorosłym życiu.