prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

Katedra Nauk Społecznych
Profesor

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski - Profesor Nauk Społecznych Katedra Nauk Społecznych ALK Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia KUL. W latach 1989-90 był wiceprzewodniczącym Komisji d/s Reformy Polskiego Radia i Telewizji. Od 1990 do 1993 był Dyrektorem Programowym Polskiego Radia a następnie w latach 1994-98 - Członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. W latach 1995-2007 był wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Radiowej EBU ( European Broadcasting Union ) w Genewie. Członek Digital Strategic Group II, European Broadcasting Union, Genewa W latach 2003 – 2005 był Dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 r. – Członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2009-2011po wygranym konkursie, pracował w Communication and Society Research Centre University of Minho w Bradze, w Portugalii.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów", ZARZĄDZANIE MEDIAMI, 7(1)2019, s. 1-3, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Beliczyński J. (2018), "Public service radio in Poland vs. technology challenges: a turning point", Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol. 16 nr 1, s. 29-44(16), afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "News repertoires in Poland", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 379-398, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Public service media news consumption across Europe: Views from a Q-methodological repertoire study", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 504-521, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Od muzyki w radiu do muzyki w sieci", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(96), s. 78-91, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Radio formats and social media use in Europe - 28 case studies of public service practice", THE RADIO JOURNAL: INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST AND AUDIO MEDIA, ???, s. 89-107, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Media publiczne  w świecie konwergencji - regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 3 (58) , s. 135-144, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Doliwa U. (2013), "Local radio an endangered species? The Polish case", MEDIA TRANSFORMATIONS, vol.10 , s. 74-97, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Konferencja IAMCR Braga, Portugalia, 18-22 lipca 2010 roku", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 4, s. 174-176, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Badania konsumpcji mediów; wiedza o mediach-wiedza o odbiorcach", EDUKACJA HUMANISTYCZNA, 1, s. 61-76, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Media publiczne- dylematy rozwoju", Realia, 3, s. 105-122, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Olszewska M. (2000), "Radiometria-przełom w badaniach", BRIEF, 13, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1998), "Kultura w epoce cyfrowej (jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne)", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 1 (16), s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1990), "Programy studia wyborczego Polskiego Radia (studium przypadku)", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Problemy społeczne w przekazie Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Poles Apart", Cable and Satellite Europe, October, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Organizacyjny kontekst funkcjonowania Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Telewizja  Polska jako instytucja", OŚWIATA I WYCHOWANIE, 12, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Jakubowicz K. (1988), "Polish Broadcasting: The Choices Ahead", EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 3, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Polskie Radio dzisiaj i w przyszłości", ZESZYTY PRASOZNAWCZE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Węgierski system komunikowania masowego w procesie przemian", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Struktura programu Polskiego Radia w latach 1976-1985", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1985), "Informacyjna rola Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2015), "Radio publiczne w Europie. Program - finansowanie - technologia - audytorium", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej", Universitas Kraków, Kraków, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2003), "Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe", ProfiPress, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1997), "Radio. Renesans. Od monopolu do konkurencji", AKT, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Lengyel nevelesszociologial tanulmanyak", Tankoyvkiodo, Budapeszt, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Nauczycielka przedszkola", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Warszawska  Spółdzielnia Księgarska 1937-1947", CZBM, Warszawa, afiliacja: Inna.

2006 - 2012 Założyciel i Wiceprzewodniczący Sekcji Badań nad Radiem ECREA ( European Communication Research and Education Association)

2011 - 2014 Członek Management Committee, COST Action "Transforming Audiences, Transforming Societies

2011 - 2015 Ekspert Senatu RP

2011 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA

Członek Rad Redakcyjnych periodyków „Radio Journal. International Studies in Broadcast & Audio Media”, (Intellect Londyn), „Central European Journal of Communication” (Uniwersytet Wrocławski) i „Nowe media”(UMK w Toruniu)