Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
Katedra Nauk Społecznych
Profesor