prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

Katedra Nauk Społecznych
Profesor

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski - Profesor Nauk Społecznych Katedra Nauk Społecznych ALK Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia KUL. W latach 1989-90 był wiceprzewodniczącym Komisji d/s Reformy Polskiego Radia i Telewizji. Od 1990 do 1993 był Dyrektorem Programowym Polskiego Radia a następnie w latach 1994-98 - Członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. W latach 1995-2007 był wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Radiowej EBU ( European Broadcasting Union ) w Genewie. Członek Digital Strategic Group II, European Broadcasting Union, Genewa W latach 2003 – 2005 był Dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 r. – Członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2009-2011po wygranym konkursie, pracował w Communication and Society Research Centre University of Minho w Bradze, w Portugalii.

Publikacje w czasopismach naukowych:

JĘDRZEJEWSKI S. (2021), "Kultura udomowiona a nowe technologie", Roczniki Nauk Społecznych, tom 13 (49), nr 1, s. 51-72, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów", ZARZĄDZANIE MEDIAMI, 7(1)2019, s. 1-3, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Beliczyński J. (2018), "Public service radio in Poland vs. technology challenges: a turning point", Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol. 16 nr 1, s. 29-44(16), afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "News repertoires in Poland", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 379-398, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Public service media news consumption across Europe: Views from a Q-methodological repertoire study", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 504-521, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Od muzyki w radiu do muzyki w sieci", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(96), s. 78-91, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Book Reviews", Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, Volume 15, Number 1, s. 143-146, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Radio formats and social media use in Europe - 28 case studies of public service practice", THE RADIO JOURNAL: INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST AND AUDIO MEDIA, ???, s. 89-107, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Media publiczne  w świecie konwergencji - regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 3 (58) , s. 135-144, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Doliwa U. (2013), "Local radio an endangered species? The Polish case", MEDIA TRANSFORMATIONS, vol.10 , s. 74-97, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Konferencja IAMCR Braga, Portugalia, 18-22 lipca 2010 roku", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 4, s. 174-176, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Badania konsumpcji mediów; wiedza o mediach-wiedza o odbiorcach", EDUKACJA HUMANISTYCZNA, 1, s. 61-76, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Media publiczne- dylematy rozwoju", Realia, 3, s. 105-122, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S., Olszewska M. (2000), "Radiometria-przełom w badaniach", BRIEF, 13, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (1998), "Kultura w epoce cyfrowej (jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne)", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 1 (16), s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1990), "Programy studia wyborczego Polskiego Radia (studium przypadku)", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Problemy społeczne w przekazie Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Poles Apart", Cable and Satellite Europe, October, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Organizacyjny kontekst funkcjonowania Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Telewizja  Polska jako instytucja", OŚWIATA I WYCHOWANIE, 12, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S., Jakubowicz K. (1988), "Polish Broadcasting: The Choices Ahead", EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 3, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Polskie Radio dzisiaj i w przyszłości", ZESZYTY PRASOZNAWCZE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Węgierski system komunikowania masowego w procesie przemian", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Struktura programu Polskiego Radia w latach 1976-1985", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1985), "Informacyjna rola Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

JĘDRZEJEWSKI S. (2020), "Od radia Marconiego do mediów strumieniowych. Rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2015), "Radio publiczne w Europie. Program - finansowanie - technologia - audytorium", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej", Universitas Kraków, Kraków, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2003), "Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe", ProfiPress, Warszawa, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1997), "Radio. Renesans. Od monopolu do konkurencji", AKT, Warszawa, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Lengyel nevelesszociologial tanulmanyak", Tankoyvkiodo, Budapeszt, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Nauczycielka przedszkola", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Warszawska  Spółdzielnia Księgarska 1937-1947", CZBM, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

JĘDRZEJEWSKI S., Sousa H., Pinto M., Fidalgo J., Costa e Silva E., Melo A., Santos L., Denicoli S., Lameiras M., Barbosa M. (red.), (2013), "'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences", University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS), afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (2013), "Nowe media a praktyki komunikacyjne", Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Gazi A., Starkey G. (red.), (2011), "Radio Content in Digital Age ", Intellect, The University of Chicago Press, Chicago, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (2010), "Nowe media i komunikowanie wizualne", WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lubin, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (2009), "Co Polaków łączy, co dzieli-społeczeństwo informacyjne w działaniu", KUL, Lublin, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (2007), "Medium z obiecująca przyszłością. Radio w krajach środkowo- wschodnio europejskich", KUL, Lublin, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (2001), "Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (1995), "70 lat polskiego Radia", Ten-Ten, Warszawa, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (red.), (1981), "Wybór tekstów z socjologii  wychowania", Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

JĘDRZEJEWSKI S. (2021), "Pandemia  COVID – 19 a nowe technologie", w: M. Sokołowski (red.), „Zatruta studnia”? Media w czasach pandemii COVID – 19, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 139-162, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2020), "Silne media publiczne. To już przeszłość?!Silne media publiczne. To już przeszłość?!", w: A. Hess, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Nie bądźmy obojętni. Człowiek Społeczeństwo Polityka, Wydawnictwo ToC, Kraków, s. 223-244, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2020), "Jak TVP opowiada o Polsce? „Wiadomości” TVP jako przypadek manipulacji i propagandy", w: Marek Sokołowski (red.), Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 252-269, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Media publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: rynkowy i polityczny kontekst działania, zadania programowe, bezpieczeństwo informacyjne", w: B. Romanowski, M. Skowron, M. Zalewski (red.), Analizy strategiczne Florian 2050. TOM.I, ZG ZOSP RP/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, s. 48-63, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Cyfryzacja radia i telewizji w Polsce - przebieg i skutki społeczne", w: Agnieszka Hess, Maria Nowina Konopka, Weronika Świerczyńska - Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Wydawnictwo ToC, Kraków, s. 169 - 188, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Nadawcy publiczni - nowe model działania", w: Ewa Jaska, Tadeusz Skoczek (red.), Samorząd, marketing terytorialny a media, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, s. 39-58, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Cyfryzacja radia i telewizji w Polsce  – przebieg i skutki społeczne", w: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków, s. 169-189, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!? ", w: K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.), Klinika Dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. 93-115, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Użytkownicy mediów w świecie wielu platform", w: Justyna Szulich-Kałuża, Olga Białek-Szwed (red.), Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 79-93, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "We Want to Be More Like the West: Skiing for All in the 1950s-1970s Poland", w: Strobl P, Podkalicka A. (red.), Leisure Cultures and the Making of Modern Ski Resorts, Palgrave Macmillan, Melbourne, s. 161-183, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Radio cyfrowe - przełom technologiczny?!", w: I. HOFMAN, D. FIGURA-KĘPA (red.), Zagadnienia ogolne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 55-87, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2018), "Radio i telewizja publiczna w indywidualnych repertuarach mediów", w: A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski (red.), Pulchrum et communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, KUL, Lublin, s. 251-263, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2018), "O Leonie jako badaczu, mędrcu, podróżniku...", w: M. Halickiej, A. Szafranek, L. Dakowicz (red.), Mistrz i przyjaciel. Ojciec profesor Leon Benigny Dyczewski OFMCoNV, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 243-250, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2018), "Internet", w: witold Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 194-203, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2018), "Media tradycyjne", w: witold Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 297-306, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2018), "Radio cyfrowe - przełom technologiczny ?!", w: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne media – media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 55-76, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Media publiczne w Polsce: strategie rozwoju technologicznego", w: Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, s. 309-322, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Media publiczne w Polsce: strategie rozwoju technologicznego", w: - (red.), Księga Jubileuszowa z okacji 25-lecia profesury i 75-lecia urodzin Profesora Tomasza Gobana-Klasa, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, s. 309-322, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Niezależność mediów publicznych w czasach populizmu - przypadek Polski", w: K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.), Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 87-105, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Media publiczne - dokąd zmierzają?", w: Kazimierz Wolny - Zmorzyński, Katarzyna Konarska (red.), Klinika dziennikarstwa - credo, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Warszawa/Wrocław, s. 79-115, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Radiofonia regionalna i lokalna - wprowadzenie", w: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny - Zmorzyński (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 r., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów, s. 7-20, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Nowe praktyki komunikacyjne odbiorców: media w świecie konwergencji", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 299-323, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Polskie Radio wobec wyzwań technologicznych", w: Nierenberg Bogusław, Kania Jan, Kreft Jan (red.), Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-28, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Krzyzowa konsumpcja wiadomiści medialnych - zastosowanie metody Q sorting", w: Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek (red.), Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, WYDAWNICTWO LIBRON, Kraków, s. 103-129, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Radio jako wartość", w: Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko (red.), Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Warszawa-Poznań, s. 449-463, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2016), "Siła i słabość mediów", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, s. 273-292, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2015), "Getting Listeners Involved: Radio As, A Community Web Project", w: T.Bonini, B.Monclus (red.), Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society, Routledge, s. 252-267, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Stachyra G. (2014), "The image of the aged in the Polish Radio. Towards social inclusion", w: T.Pavlickova, I.Reifová  (red.), Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference  CEECOM Prague 2012, Cambridge Scholars Publishing, s. 27-33, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Radio in the new media environment", w: G.Starkey, G. Stachyra, M.Oliveira (red.), Radio. The Resilient Medium, Centre for Research in Media and Cultural Studies, Sunderland, s. 17-25, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Strategie zarządzania radiofonią publiczną w warunkach konwergencji", w: Urszula Doliwa (red.), Radio w dobie nowych mediów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, Olsztyn, s. 33-49, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Historia mediów - kilka uwag metodologicznych", w: A. Budzyński, K. Jasiewicz (red.), Polskie Radio na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, ASPRA, Warszawa, s. 27-34, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2013), "The media regulation in age of convergence", w: H. Sousa, M. Pinto, J. Fidalgo, S. Jedrzejewski, E. Costa e Silva, A. Melo, L.A. Santos, S. Denicoli, M. Lameiras, M. Eusebio Barbosa (red.), 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS), s. 97-110, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2013), "Poland", w: Helena Sousa, Wolfang Trutzschler, Joaquim Fidalgo,Mariana Lameiras (red.), Media Regulators in Europe: A Cross-Country Comparative Analysis, CECS, University of Minho, s. 126-136, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2013), "Public Service Media Radio 2.0 ahead", w: G.Stachyra (red.), Radio. Community-Challenges-Aesthetics, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s. 39-53, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2013), "Tożsamość odbiorców mediów w społeczeństwie wielokulturowym", w: L. Dyczewski, K. Jurek  (red.), Tożsamość w wielokulturowym kontekście, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 263-275, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2013), "Wirtualizacja dźwięku: radio - Internet - telefon komórkowy - iPod - iPhone", w: Zacher L. (red.), Wirtuzalizacja, problemy, wyzwania, skutki, POLTEXT, Warszawa, s. 377-390, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2012), "Media w Portugalii - od Estado Novo do nowego społeczeństwa", w: Adamowski J., Jaskiernia A. (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju, ASPRA, Warszawa, s. 71-82, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2012), "Media publiczne a nowe media", w: Jaska E., Szczykutowicz A. (red.), Media relations w sektorze rolno-spożywczym, WYDAWNICTWO SGGW, Warszawa, s. 48-60, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2011), "Offentlich-rechtlicher Rundfunk in Polen:Wo stehen wir und wohin geht die Entwicklung?", w: H. J. Kleinsteuber, S.Nehls (red.), Media Governance in Europa: Regulierung - Partizipation - Mitbestimmung, VS VERLAG, Hamburg, s. 111-124, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2011), "Radio landsape in Poland ant the development of European radio broadcasting sector: between the mission and the market", w: Dobek-Ostrowska B., Głowacki M. (red.), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. 213-235, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2011), "Od air do Web: rzeźbienie radia w sieci", w: Stachyra G., Pawlak-Hejno E. (red.), Radio i społeczeństwo, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, s. 33-47, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Media publiczne na rynku - szansa czy konieczność?", w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media? Tom 1, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, s. 143-155, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Strategie rozwoju radia 2.0", w: S. Jędrzejewski, P. Francuz (red.), Nowe media i komunikowanie wizualne, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 155-166, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Newsy a narracyjna forma informacji?", w: L. Dyczewski (red.), Jaka informacja?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 33-38, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Radio w swiecie cyfrowym", w: Jezinski M. (red.), Nowe media a media tradycyjne, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń, s. 44-57, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Wiedza o audytorium mediów a możliwości jego kontroli", w: Jastrzębski J., Graszewicz M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, OFICYNA WYDAWNICZA ATUT - WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, Wrocław, s. 143-150, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2008), "PSB radio in Central and Eastern European Countries- the state and prospects", w: Dobek-Ostrowska B., Glowacki M. (red.), Comparing Media Systems in  Central Europe.Between Commercialization and Politicization, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 71-84, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (2008), "Polskie radio w dniach odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca", w: Oledzki J., Lewek A., Olędzki J. (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, UKSW, Warszawa, s. 373-382, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2008), "Radio: narodziny - ewolucja - perspektywy", w: Chudzinski E., Bauer Z. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, UNIVERSITAS, Kraków, s. 115-126, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2008), "Korzystanie z mediów a problem wykluczenia społecznego", w: Jędrzejewski S. (red.), Polska zdrowa żywność, wieś i rolnictwo w mediach, SGGW, Warszawa, s. 97-108, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2008), "Radio cyfrowe: problemy i  wątpliwości w rozwoju radia", w: Penafiel Saiz C. (red.), Transformaciones de la radio y la television en Europa, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, s. 39-52, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Bitwy i boje na rynku radiowym", w: Nierenberga B., Piątkowska-Stępniak W. (red.), Wojna w mediach, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 425-441, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Proces wprowadzania nowych mediów w perspektywie badawczej-koncepcja monitoringu", w: Fras J. (red.), Studia nad komunikacja popularną, międzykulturowa, sieciową i edukacyjną, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 256-266, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością", w: Sokołowski M. (red.), Media w Polsce. Pirewsza władza IV RP, Akademickie i Profesionalne, Warszawa, s. 335-348, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Radio publiczne a polityka", w: Waniek D., Adamowski J. (red.), Media masowe w praktyce społecznej, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, s. 243-255, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Hasła dotyczace problematyki radiowej", w: Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej , UNIVERSITAS, Kraków, s. 20 hasel, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Radio", w: Siwiec M. (red.), Słownik wiedzy o mediach, PARKEDUKACJA, Bielsko Biała, s. 154-171, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Media a zmiana społeczna", w: D. Wadowski (red.), Kultura - Media - Społeczeństwo, KUL, s. 263-274, afiliacja: ALK.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Technologia programu radiowego", w: Siwiec M. (red.), Słownik wiedzy o mediach, PARKEDUKACJA, Bielsko Biała, s. 348-360, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Introduction", w: Jędrzejewski S. (red.), The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 9-12, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Europejscy radiowi nadawcy publiczni", w: Follmer G., Thiermann S. (red.), Uwarunkowania (powiązania) Radia. Społeczności, Estetyka, Dostępność, Spector Books, Leipzig, s. 63-70, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Radio in Central and Eastern  Europe  in transition era", w: Jedrzejewski S. (red.), The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 23-34, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2006), "Radiofonia cyfrowa", w: M.Jachimowicz (red.), Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, Eutelsat i Informedia Polska, Warszawa, s. 51-57, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2006), "Mediamorfoza. Media jako podstawa społeczeństwa informacyjnego", w: Partycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, KUL, Lublin, s. 239-247, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2006), "Radiofonia cyfrowa", w: Jachmowicz M. (red.), Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, INFORMEDIA POLSKA I EUTELSAT, Warszawa, s. 51-57, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2005), "Dylematy rozwoju radiofonii publicznej", w: Duczmal M., Nierenberg B. (red.), Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, s. 117-130, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2005), "Wiarygodnosc metod badan nad odbiorem radia", w: Jędrzejewski S. (red.), Globalne oddzialywanie radia publicznego, RNE, Palma de Mallorca, s. 36-44, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (2005), "Fiabilidad de los metodos", w: Hernaiz E. (red.), Impacto global de la radio publica, Radio Nacional Espana, Palma de Mallorca, s. 33-47, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (2002), "Radio: nowa tożsamość w erze cyfrowej", w: E. Biedka (red.), Media publiczne a edukacja Polaków, Vespadruk, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (2001), "Przetrwanie czy rozwój: zarządzanie i finansowanie nadawców publicznych w warunkach konkurencji rynkowej", w: Jędrzejewski S. (red.), Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1998), "Horfunk in Polen. Poliisch-Rechtlische grunlagen fur den Wandel nach 1989", w: Rutkiewicz I., Schlieb K., Kopper K. (red.), Mediontransformation und Jurnalismus in Polen 1989-1996, Vistas, Berlin, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1998), "Budowa radia publicznego w Polscena tle doświadczeń europejskich radiofonii publicznych w kontekście Ustawy o Radiofonii i Telewizji ", w: Dyczewski I. (red.), Medialne rozdroże, Interpress, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JĘDRZEJEWSKI S. (1997), "Radio u progu XXI wieku", w: S. Jędrzejewski (red.), Radio- szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1996), "Sektor radiowy w Polsce", w: Rutkiewicz I.,  Schliep K., Kopper K. (red.), Media i dziennikarstwo, UJ, Kraków, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1996), "Radio w Polsce w pięć lat po zniesieniu monopolu państwa", w: Joachimowski M. i inni (red.), Transformacja radia w Polsce, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. -, afiliacja: Inna.

JĘDRZEJEWSKI S. (1995), "Strategia programowa Polskiego Radia u progu roku 2000", w: A. Słomkowska (red.), Pięć lat tranformacji w mediach, ELIPSA, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.  

2006 - 2012 Założyciel i Wiceprzewodniczący Sekcji Badań nad Radiem ECREA ( European Communication Research and Education Association)

2011 - 2014 Członek Management Committee, COST Action "Transforming Audiences, Transforming Societies

2011 - 2015 Ekspert Senatu RP

2011 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA

Członek Rad Redakcyjnych periodyków „Radio Journal. International Studies in Broadcast & Audio Media”, (Intellect Londyn), „Central European Journal of Communication” (Uniwersytet Wrocławski) i „Nowe media”(UMK w Toruniu)