prof. dr hab. Artur Mudrecki

Zakład Prawa Finansowego I Podatkowego
Profesor

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego ALK, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em, kierownik Studium Podyplomowego Prawa Podatkowego (2015/2016). członek Komitetu Ekspertów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ośrodek Studiów Fiskalnych (2015-2020), autor 130 publikacji, kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek trzech międzynarodowych stowarzyszeń podatkowych.

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki jest sędzią NSA, jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Doradcę Podatkowego przy Ministrze Finansów od 2007. Prowadzi zajęcia z prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Jest opiekunem wielu prac magisterskich. Wypromował 2 doktorantów z wyróżnieniem.

Jest członkiem Redakcji Krytyka Prawa i członkiem Rad Naukowych czasopism: Procedury Administracyjne i Podatkowe oraz Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego.

Prof. ALK A. Mudrecki jest opiekunem naukowym Studenckiego Naukowego Koła Podatkowego, jest głównym organizatorem cyklu seminariów w ramach Forum Prawa Podatkowego, sprawował opiekę naukową w ramach Programu TOP 15 w wyniku, którego 3 studentki opublikowały artykuły w okresie studiów.

Prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Handlowej i seminarium doktorskie w Polskiej Akademii Nauk. Szkoli asystentów NSA, referendarzy, sędziów sądów administracyjnych oraz prowadził zajęcia na kursie pt. Flota samochodowa.