alk
prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz
Katedra Ekonomii
Profesor ALK