prof. ALK dr Aleksander Chrostowski
Katedra Strategii
Profesor ALK
CV

prof. ALK dr Aleksander Chrostowski – docent w Katedrze Strategii ALK. Zainteresowania badawcze prof. Chrostowskiego obejmują zarządzanie strategiczne, doradztwo strategiczne, zarządzanie projektami, action research i strategiczną analizę organizacji. Od kilkunastu lat jest konsultantem i doradcą strategicznym stosującym metody Action Research. Był doradcą m.in. w Telewizji Polskiej S.A., Wólczanka S.A., LOT Catering. Autor publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych związanych z jego obszarem zainteresowań badawczych. Uzyskał tytuł profesora ALK w 2020 roku oraz wyróżnienie dla najlepszych wykładowców MBA 30-lecia Uczelni. Współpracuje z TVN Biznes w roli eksperta (zrealizowano około 10 programów). Profesor Aleksander Chrostowski jest wieloletnim fundatorem stypendiów dla zdolnej młodzieży w Muszynie (poprzez Almanach Muszyński).

Dodatkowe informacje

prof. ALK dr Aleksander Chrostowski jest doświadczonym wykładowcą z wieloletnim stażem na studiach I i II stopnia oraz MBA. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego, problemów organizacyjnych i technik organizatorskich i decyzyjnych. Autor kilku publikacji dydaktycznych. Doradztwa organizacyjne: Agora, Fuzja szpitali w Szczecinie, PWPW.