mgr Alicja Dańkowska

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent, Kierownik w projekcie

Projekty badawcze:

 • Od 04.2021 Udział w projekcie ”Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce: przypadek klastrów energii” koordynowanym przez dr Agatę Stasik (ALK) i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki Od 4.2021 Udział w międzynarodowym projekcie "GREEN HEAT - towards collaborative local decarbonization" koordynowanym przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i finansowanym z funduszy EOG oraz NCBiR
 • 01.2020 – 03.2021 Udział w międzynarodowym projekcie SONNET "Social Innovation in Energy Transitions" finansowanym w ramach programu Horyzont 2020
 • 11.2019 – 03.2021 Udział w międzynarodowym projekcie "Responsible Research and Innovation Learning" finansowanym z programu Erasmus+. Koordynacja prac nad opracowaniem materiałów szkoleniowych nt. etyki w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach
 • 11.2020 – 01.2021 Udział w projekcie „The local society before energy transition: fears, hopes and understanding. The case of Bełchatów region” koordynowanym przez dra Przemysława Sadurę (UW) i realizowanym na zlecenie Fundacji Pole Dialogu
 • 04.2020 – 12.2020 Udział w projekcie “Just Transformation - Rybnik 360 Deep Demonstration” finansowanym przez European Institute of Innovation and Technology Climate-KIC

 

Konferencje naukowe i warsztaty:

 • 10.2021 The International Sustainability Transitions Conference: Prezentacja artykułu "Embedded agency of renewable energy communities in the energy transition process in centralized and coal-based systems: the case of Polish energy clusters" we współautorstwie z dr Agatą Stasik
 • 07.2021 The 37th EGOS Colloquium: Prezentacja artykułu “Building a civic anti-coal opposition in Poland: multi-level perspective on a collective agency and framings development”
 • 06-07.2021 The Interpretive Policy Analysis Conference: Prezentacja artykułu “Framings against fossil fuel energy pathways: A comparison of social innovation in energy in the United Kingdom, Poland and the Netherlands.” we współautorstwie z Sabine Hielscher (University of Sussex) i Julią Wittmayer (Erasmus University Rotterdam)
 • 12.2019 Seminarium "Institutions & Creativity" w Copenhagen Business School: Prezentacja "Seeing (and touching) is believing – mobilizing materiality in translating foreign ideas into organizational innovations"
 • 08.2019 Udział w warsztatach dla doktorantów nt. analizy instytucjonalnej organizowanych przez SCANCOR w Mannheim
 • 06.2019 Udział w warsztatach dla doktorantów w ramach konferencji EGOS w Edynburgu
 • 04.2019 Prezentacja "Shifting logics and emancipatory work in the field of public librarianship in Poland" na konferencji International Research Society for Public Management w Wellington

Inne:

 • 11-12.2019 Wizyta badawcza w Copenhagen Business School na zaproszenie prof. Evy Boxenbaum oraz prof. Silviyi Svejenovej z Wydziału Organizacji CBS
 • 12.2018 Grant ALK dla Młodych naukowców i studentów studiów doktoranckich na realizację projektu badawczego pt. “Mikrofundamenty zmiany instytucjonalnej – porównawcze studium przypadku bibliotek publicznych małych miast w Polsce” pod opieką naukową Prof. ALK dr hab. Piotra Chmielewskiego

Publikacje:

 • 06.2021 Publikacja artykułu „Odpowiedzialne Badania i Innowacje - koncepcja i zakres jej stosowania w obszarach zaangażowania społecznego, równości płci i etyki”, e-mentor
 • 05.2021 Raport badawczy “Deep dives into social innovation in energy through investigating three SIE-fields and their SIE-initiatives in Poland” we współpracy z dr Agatą Dembek i dr Agatą Stasik (ALK)
 • 03.2021 Raport badawczy „Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej" we współautorstwie z dr. Przemysławem Sadurą. Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • 05.2020 Raport badawczy "IO-1 Report, Responsible Research and Innovation Learning" we współautorstwie z dr Agatą Stasik i Natalią Kobzą
 • 03.2020: "Report on transdisciplinary research protocol for six co-creating SIE City Labs" we współautorstwie z dr Agatą Dembek (ALK) i ‪‪prof. ALK dr hab. Martą Strumińską-Kutrą