mgr Alicja Dańkowska
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Asystent, Kierownik w projekcie