Zawadzka-Jabłonowska A., mgr
mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Katedra Nauk Społecznych
Asystent