alk
dr Michał Wojna
Katedra Ekonomii
Starszy wykładowca