Kucharczyk Małgorzata
dr Małgorzata Kucharczyk
Katedra Rachunkowości
Starszy wykładowca