dr Maciej Madziński

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Asystent

Publikacje w czasopismach naukowych:

MADZIŃSKI M., Ogonowski P. (2019), "Project management maturity in companies operating on polish logistics market", LOGFORUM, 15 (2), s. 223-235, afiliacja: ALK.