dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Profesor ALK

prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Granty:

2019: Short research stays at CCI MIT to implement a researchproject on the ethical framework of online chatbots.

2016-2018: MIT Center for Collective Intelligence (Boston, US): Neurotracking and its impact on collaboration (Mobility Plus Grant/ Polish Ministry of Science and Higher Education and MIT).

2015-2016: Human-chatbot interactions and organizational change (Kozminski University Grant).

2014-2015: Kosciuszko Foundation Grant: Quantified Self Movement and Self-Tracking technologies: combining reverse engineering with self-augmentation.

2011-2013: National Science Center, Poland - Ph.D. grant (Embodied Paradigms in Artificial Intelligence)

2013: Researcher, Relevance of extended cognition for social intelligence. Critical trends in wide cognition (SINTELNET, FP7- ICT-2009-C, Project No. 286370)

2009 - 2010: Researcher in Virtual Civility, Trust, and Avatars: Ethnology in Second Life, funded by the National Science Foundation (NSF) as part of the grant Early-Concept Grants for Explanatory Research (EAGER 2009-2010) carried out under the direction of Professor Eiko Ikegami (The New School for Social Research).

Nagrody:

2020 - Nagroda Hortensja dla najlepszych mówców i popularyzatorów nauki

2020 - Nagroda Rzeczpospolitej Cyfrowej

2019 - Wyróżnienie Digital Champions dla Osobowości Cyfrowej

2018 - Digital Shapers w kategorii edukacja, Fundacja Digital Poland

2014 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

2010 - Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2007 - Stypendium naukowe Williama J. Fulbrighta

Inne osiągnięcia:

2015 - Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

2014 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Wykłady i cykle wykładów gościnnych:

2019 - ESCP Europe, Berlin, Niemcy

2018, 2019 - Harvard University, USA

2017 - St. Gallen University, Szwajcaria

2015, 2016 - Kazakh State Academy of Architecture and Civil Eng, Kazakhstan

2014 - Columbia University, USA

Funkcje zaufania publicznego:

2018 – 2019 - Konsultantka i ekspert przy Parlamencie Europejskim w zakresie przyszłych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, członek European AI Alliance

2019 - Zespół ekspertów ds. Strategii dla wdrażania sztucznej inteligencji w Polsce przy MNiSW (ekspertyza naukowa)

Doradztwo i działalność ekspercka:

2020 - teraz: Rada Nadzorcza Banku Hipotecznego Millenium

2019 - teraz: Rada Nadzorcza, Inteliwise

 Dr hab Przegalińska-Skierkowska miała wielokrotnie możliwość popularyzowania swoich badań i stanu wiedzy w mediach międzynarodowych, np: The Atlantic, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Harvard Business Review. Wypowiadała się w polskich magazynach opinii (Newsweek Polska, Zwierciadło, Wysokie Obcasy, Gazeta Wyborcza, Polityka, etc.), a także dla prasy, telewizji, radia: Dwutygodnik.com, Przekrój, Niezbędnik Inteligenta, The Creativity Post, Rzeczpospolita, Forum, The Australian, Forbes, Harvard Business Review. W 2020 roku wraz z Pawlem Oksanowiczem opublikowała popularyzatorską książkę “Sztuczna Inteligencja - Nieludzka, Arcyludzka” (Znak).

Publikacje w czasopismach naukowych:

CIECHANOWSKI L., Herman K., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2021), "Emotional Well-Being in Urban Wilderness: Assessing States of Calmness and Alertness in Informal Green Spaces (IGSs) with Muse - Portable EEG Headband", SUSTAINABILITY, 13, s. (221) 1-20, afiliacja: ALK.

Sowa K., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L. (2021), "Cobots in knowledge work: Human – AI collaboration in managerial professions", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 125, s. 135-142, afiliacja: ALK.

Krzemiński M., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A.,  AL-Sahar F. (2021), "Risk assessment on the construction site with the use of wearable technologies", Ain Shams Engineering Journal, online, s. online, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Wright  R. (2021), "AI: UBI Income Portfolio Adjustment to Technological Transformation", Frontiers in Human Dynamics, online, s. online, afiliacja: ALK.

Ciechanowski L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., Gloor P. (2019), "In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction", FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID COMPUTING AND ESCIENCE, vol. 92, s. 539-548, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L., Stróż A., Gloor P. (2019), "In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s. 785-797, afiliacja: ALK.

Miłkowski M., Clowes R., Rucińska Z., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Zawidzki T., Krueger J., Gies A., McGann M., Afeltowicz Ł., Wachowski W., Stjernberg F., Loughlin V., Kohol M. (2018), "From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, online, s. 1-17, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), "Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales ", HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s. 539-561, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "Embodiment, Engagement and The Strength Virtual Communities: Avatars of Second Life in Decay", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol. 13 No 3/2/2015, s. 48-62, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), "Phemenology of exchange: comparison of Marx's and Foucault's analysis of the exchange of commodities", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 3(12), s. 5-9, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), "The process of exchange from phenomenological perspective", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY,  Vol 12, No 3, s. 5-9, afiliacja: ALK.

Monografie:

JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Collaborative Society", MIT Press, Cambridge, MA, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Społeczeństwo współpracy", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję", UNIVERSITAS, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Grippa F., Gloor P. (red.), (2020), "Digital Transformation of Collaboration. Proceedings of the 9th International COINs Conference.", Springer, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Sowa K. (2020), "Digital Coworker: Human-AI Collaboration in Work Environment, on the Example of Virtual Assistants for Management Professions", w: Przegalinska A., Grippa F., Gloor P. (red.), Digital Transformation of Collaboration. COINs 2019. Springer Proceedings in Complexity, Springer, Cham, s. 179-201, afiliacja: ALK.

CIECHANOWSKI L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Wegner K. (2018), "The Necessity of New Paradigms in Measuring Human-Chatbot Interaction", w: M. Hoffman (red.), Advances in Cross-Cultural Decision Making, Springer International Publishing, s. 261, afiliacja: ALK.

CIECHANOWSKI L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., GLOOR P. (2018), "Muse headband:Measuring Tool or a Collaborative Gadget?", w: LeitãoJoão, Devezas Tessaleno (red.), Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics, Springer, s. -, afiliacja: Inna.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2018), "Wikipedia (encyclopedic entry)", w: Barney Warf (red.), The SAGE Encyclopedia of the Internet, SAGE Publications, London - Thousand Oaks, s. ???, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2017), "Nawroty bylejakości ", w: Słodownik A.  (red.), Efekt ekranu: Kultura cyfrowa opowiedziana w tekstach z dwutygodnik.com, NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, s. 21-27, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Affective Computing: Disruptive Player in Marketing", w: Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, Warszawa, s. 153-164, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Neurotracking: obietnica i zagrożenie dla menadżerów", w: Kostera M., Nieremberg B. (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 203-214, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Wstęp kuratorski", w: Drygalska E.  (red.), Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania , IMPART, Wrocław, s. 11-19, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Konflikt generacyjny wśród botów: miedzy ELIZĄ, Cleverbotem a Tay", w: Kuś V.  (red.), LIVE' BOT, E-naukowiec, Bydgoszcz, s. 10-14, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "GAMICIFATION: PLAYING WITH NEUROSCIENCE", w: Kopeć Jarosław, Pacewicz Krzysztof (red.), Gamification Critical Approaches, The Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland, s. 40-55, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "Prometheus – A Transmedia Campaign", w: Mazurek Grzegorz (red.), Management in Virtual Environments. Case Studies, POLTEXT, s. 79-89, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "The Melon App, Quantified Self, and the Internet of Things ", w: Mazurek Grzegorz (red.), Management in Virtual Environments. Case Studies, POLTEXT, s. 90-100, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), "Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, Warszawa, s. 93-105, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), "Decision Support Systems as Knowledge Workers", w: Dariusz Jemielniak (red.), The Laws of the Knowledge Workplace, Gower Publishing, s. 97-113, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2009), "Między działaniem a interpasywnością", w: Krzysztof Hoffmann, Justyna Koszarska, Piotr Bogalecki (red.), Umaszynowienie, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 18-36, afiliacja: ALK.  

2021 - Senior Research Fellow American Institute for Economic Research Fellowship.

2019 - Prof. ALK dr hab w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźminskiego.

2019 - Center for Collective Intelligence MIT Visiting Scholar.

2016-2018 - Center for Collective Intelligence MIT Visiting Scholar and Research Fellow.

2014 - Kosciuszko Foundation Research Fellow - Columbia University, The New School for Social Research, New York.

2013 - Adiunkt, Center for Research on Organizations and Workplaces, Akademia Leona Koźminskiego