dr Grygorii Kravchenko

Katedra Rachunkowości
Adiunkt

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych:

I. Udział w projektach badawczych:

• „Czynniki determinujące jakość audytu spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej GPW WIG 20” (2017). Projekt finansowany ze środków grantu uczelnianego Akademii Leona Koźmińskiego dla młodych naukowców.

• „Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej” (14.07.2016-13.07.2018). Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest zbadanie zależności między różnymi cechami komitetu audytu a jakością sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na WGPW. Koordynator Prof. Dorota Dobija. Charakter udziału: Wykonawca.

II. Artykuły opublikowane oraz przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych

• Dobija, D., & Kravchenko, G. (2017). Supervisory board composition and firm financial performance: a case of companies listed on the Warsaw stock exchange. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25(4), 75-95.

• Karolina, P., Dorota, D., Katarzyna, P., & Grygorii, K. (2021). Audit Committee Formation: The Case of Poland. Central European Management Journal, 29(2), 169-212

Kravchenko, G. (2021). The effect of international experts on company financial performance. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (113), 203-232.

• Kravchenko, G. (2021). The international experts and company internationalization. Theoretical Journal of Accounting. (Publikacja artykułu w czasopiśmie Central European Management Journal planowana jest na numer 4/2021)

III. Udział w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach lub szkoleniach:

• Konferencja naukowa: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 “Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości”

• Konferencja naukowa: „Financial Reporting and Auditing: Challenges and Opportunities for Accounting Researchers and Educators”, Kraków

• Konferencja naukowa: EAA 41ST ANNUAL CONGRESS, Mediolan

• Seminarium z prof. Stuart Tooley “IFRS Adoption and earnings quality: Evidence from a staged convergence approach”

• Seminarium: „Boards and Corporate Governance”, Barcelona

• Warsztat badawczy dla naukowców: “IAAER ACCA Central and Eastern European Emerging Accounting"

• Warsztat z prof. Mortenem Huse (BI Norwegian Business School); • Warsztat z prof. Charles H. Cho (Professor of Accounting and Erivan K. Haub Chair in Business & Sustainability)

• Szkolenie: „Jak skutecznie prowadzić seminarium magisterskie (teoria i praktyka)”

• Szkolenie: „Język programowania Python w zastosowaniu akademickim”

• Szkolenie: „Tools for creating multimedia presentations and infographics”

• Szkolenie: „Język programowania Python – advanced level”

IV. Organizacja życia Uczelni:

• Wsparcie przy organizacji seminarium: „WYZWANIA I BARIERY W PRACY BIEGŁEGO Z ZAKRESU WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW”

• Wsparcie przy organizacji warsztatu dotyczącego pozycji kobiet w organizacjach z udziałem Prof. Morten Huse

• Wsparcie przy organizacji warsztatu „Crafting Papers for Publication and Paper Development” z udziałem Prof. Cho

• Przeprowadzenie warsztatu pod tytułem „Proces rekrutacyjny w BIG 4” dla studentów koła naukowego „AUDYTOR”.

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

 

  • Opracowanie we współpracy ze współautorami 9-godzinnych kursów e-learningowych „Podstawy Rachunkowości” oraz „Rachunkowość” dla platformy „Its Learning”
  • W ramach przedmiotu Laboratorium Rachunkowości mgr Grygorii Kravchenko zainicjował zawarcie przez ALK dodatkowej umowy z Comarch SA, zgodnie z którą spółka akcyjna nieodpłatnie udostępniła na Platformie Edukacyjnej ALK „Its Learning”:

1) szkolenia e-learningowe: "E-Comarch ERP Optima; Szybki start z programem w firmie handlowej; Płace i Kadry oraz Księga Podatkowa”

2) aplikację egzaminacyjną umożliwiającą zdanie egzaminu online z ogólnej znajomości oprogramowania Comarch ERP Optima

3) certyfikację studentów z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Publikacje w czasopismach naukowych:

PUŁAWSKA K., DOBIJA D., PIOTROWSKA K., KRAVCHENKO G. (2021), "Audit Committee Formation: The Case of Poland", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Tom 29 nr 2, s. 169-212, afiliacja: ALK.

KRAVCHENKO G. (2021), "The effect of international experts on company financial performance", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 2021, Vol. 45, Nr 3, s. 203−232, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), "Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 4, s. 75-95, afiliacja: ALK.  

  • 09.2021 - obecnie Adiunkt w Katedrze Rachunkowości (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • 09.2016 – 09.2021 Asystent Naukowo-Dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • 11.2015 – 03.2016 Asystent w Dziale Audytu Ogólnego (KPMG Sp. z o.o. Spółka k., Warszawa, Polska)
  • 08.2014 – 09.2014 Konsultant ds. Ubezpieczeń (Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, Połtawa, Ukraina)
  • 06.2013 – 09.2013 Menedżer ds. Sprzedaży (Lanna-Agro Sp. z o.o., Połtawa, Ukraina)