alk

dr Charles Stowe

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

STOWE C. (2004), "Spam is Not Delicious - An Update on the CAN-SPAM Act of 2003", JOURNAL OF LEGAL, ETHICAL AND REGULATORY ISSUES, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

STOWE C., Bexley J. (2003), "In Subchapter S Viable for Community Banks?", JOURNAL OF LEGAL, ETHICAL AND REGULATORY ISSUES, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

STOWE C. (2003), "Web Compliance under the Americans With Disabilities Act", ACET JOURNAL OF COMPUTER EDUCATION AND RESEARCH, 1(1), s. -, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

STOWE C., Griffin M. (2002), "In Trusts We Trust - Trust Planning", SOUTHERN LAW JOURNAL, afiliacja: WSPIZ.