AM Żmijewska

dr Anna Magdalena Żmijewska

Centrum Badań nad VAT-em

Doktor nauk prawnych, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego