Dr Anna Czarczyńska

dr Anna Czarczyńska

Katedra Ekonomii
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

CZARCZYŃSKA A. (2015), "EU Corporate Social Responsibility Regulations vs. Practice in Private and Public Sector", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 18, 2, s. 136-152, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2013), "Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 121, 2, s. 155-169, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2006), "Kobiety w życiu publicznym - europejska polityka równouprawnienia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(82), s. 21-25, afiliacja: WSPIZ.

CZARCZYŃSKA A. (2006), "Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Uni Europejskiej", WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 9, s. 28, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

CZARCZYŃSKA A. (2014), "Europejskie aspiracje globalnej polityki klimatycznej wobec Chin i ich konsekwencje. ", Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2013), "Post-crises sustainable development determinants in the context of cross sector stakeholders interaction in European Funds and the Social and Economic Crises ed. K. Grabczuk, Warsaw 2013", KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Warszawa, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2012), "Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. nauk. Marian Guzek. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, ISP PAN, 2012", INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2012), "Ekonomia współzależności. Kryzys jako stymulator transformacji modelu gospodarczego - od konkurencjyności do kooperacji. ", KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A., ŚLEDZIEWSKA K. (2007), "Teoria europejskiej integracji gospodarczej. 2 wydanie poprawione", CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

CZARCZYŃSKA A. (2004), "Polish Economic Convergence in the European Integration Process", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

CZARCZYŃSKA A. (2004), "Konwergencja gospodarki polskiej w procesie integracji europejskiej", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

CZARCZYŃSKA A. (2003), "Teoria europejskiej integracji gospodarczej", CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

CZARCZYŃSKA A. (2003), "The Theory of European Integration", CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

CZARCZYŃSKA A. (2017), "Stakeholders’ Strategic Thinking for Sustainable Development", w: Zacher L. (red.), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Springer, s. 361-372, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2012), "Euro jako nieoptymalna strefa optymalnego obszaru walutowego", w: K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 95-102, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A., Śliwiński B. (2011), "The supporting processes strategies in public sector management", w: A. Gupta (red.), 11 Global Conference on Business & Economics 2011, MANCHESTER UNIV PRESS, Manchester, s. -, afiliacja: ALK.

CZARCZYŃSKA A. (2011), "TOWARDS BETTER PUBLIC GOVERNANACETHE IMPORTANCE OF PROINNOVATIVE PUBLIC", w: Atul Gupta (red.), 2011 Cambridge Conference on Business & Economics Program, ATROPOS, Cambridge, s. -, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), "Fathers in Poland", w: Woerds S., Stavenuiter M. (red.), Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Amsterdam School of Social Science Research, Amsterdam, s. ---, afiliacja: WSPIZ.