dr Aleksander Chrostowski

Katedra Strategii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr Aleksander Chrostowski – docent w Katedrze Strategii ALK. Zainteresowania badawcze prof. Chrostowskiego obejmują zarządzanie strategiczne, doradztwo strategiczne, zarządzanie projektami, action research i strategiczną analizę organizacji. Od kilkunastu lat jest konsultantem i doradcą strategicznym stosującym metody Action Research. Był doradcą m.in. w Telewizji Polskiej S.A., Wólczanka S.A., LOT Catering. Autor publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych związanych z jego obszarem zainteresowań badawczych. Uzyskał tytuł profesora ALK w 2020 roku oraz wyróżnienie dla najlepszych wykładowców MBA 30-lecia Uczelni. Współpracuje z TVN Biznes w roli eksperta (zrealizowano około 10 programów). Profesor Aleksander Chrostowski jest wieloletnim fundatorem stypendiów dla zdolnej młodzieży w Muszynie (poprzez Almanach Muszyński).

Publikacje w czasopismach naukowych:

CHROSTOWSKI A., Kostera M. (2019), "Managing for the common good: The case of Soplicex", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, vol. 17, issue 3, s. 13-25, afiliacja: ALK.

CHROSTOWSKI A., Hensel P., Kostera M. (2016), "Learning Organizing through Paradox: A tribute to Andrzej Zawiślak", Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, Vol 14, No 4, s. 140-147, afiliacja: Inna.

CHROSTOWSKI A., CZACHOROWSKI W. (2013), "Doradztwo strategiczne - od koncepcji do wdrożenia. Aplikacja nowatorskiej metody MOST opartej na zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych w zarządzaniu", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 11, 3(43), s. 25-42, afiliacja: Inna.

JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), "Action Research w teorii organizacji i zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 131, 1, s. 41-56, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), "Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), "Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CHROSTOWSKI A., CZACHOROWSKI W. (2015), "Action research (doradztwo naukowe) w systemowym projektowaniu strategii", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s. 211-224, afiliacja: Inna.

CHROSTOWSKI A., Wąsikowski M. (2013), "Strategia - ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej", w: Kostera M. (red.), Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe, POLTEXT, s. 169-196, afiliacja: ALK.

CZACHOROWSKI W., CHROSTOWSKI A. (2011), "Doradztwo organizacyjne: Obrazy z życia doradców", w: M. Kostera (red.), Organizacje w praktyce, POLTEXT, Warszawa, s. 187-210, afiliacja: Inna.

CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), "Wiedza i refleksja - podejście action research", w: Koźmiński A. K., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 473-500, afiliacja: ALK.  

prof. ALK dr Aleksander Chrostowski jest doświadczonym wykładowcą z wieloletnim stażem na studiach I i II stopnia oraz MBA. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego, problemów organizacyjnych i technik organizatorskich i decyzyjnych. Autor kilku publikacji dydaktycznych. Doradztwa organizacyjne: Agora, Fuzja szpitali w Szczecinie, PWPW.