dr Agata Stasik

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt

Dr Agata Stasik - kierowniczka i wykonawczyni w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących społecznych aspektów energetyki, zrównoważonej transformacji, oraz zarządzaniem innowacjami społeczno-technologicznymi. Bierze udział w projektach interdyscyplinarnych, gromadzących badaczy z różnych dziedzin (nauki społeczne i techniczne) oraz transdyscyplinarnych – realizowanych wspólnie z praktykami: przedstawicielami samorządów i firm. Laureatka nagrody Monografie FNP dla najlepszych książek w dziedzinach humanistycznych i społecznych za książkę „Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości.” (2019). Autorka ponad 20 artykułów w recenzowanych czasopismach i monografiach. Uczestniczka Postdoc Academy for Transformational Leadership (2021-23). Współkierowniczka specjalności „Sustainable Transtions” na kierunku zarządzanie. Członkini Komisji Etyki Badań ALK. Prowadzi zajęcia między innymi z metodologii badań, teorii organizacji, zrównoważonego rozwoju, partycypacyjnej oceny technologii.

Publikacje w czasopismach naukowych:

STASIK A., JEMIELNIAK D. (2021), "Public involvement in risk governance in the internet era: impact of new rules of building trust and credibility", JOURNAL OF RISK RESEARCH, online, s. online, afiliacja: ALK.

Iskandarova M., DEMBEK A., Fraaije M., Matthews W., STASIK A., Wittmayer J., Sovacool B. (2021), "Who finances renewable energy in Europe? Examining temporality, authority and contestation in solar and wind subsidies in Poland, the Netherlands and the United Kingdom", Energy Strategy Reviews, vol. 38, s. online, afiliacja: ALK.

Wittmayer J., de Geus T., Pel B., Avelino F., Hielscher S., Hoppe T., Mühlemeier S., STASIK A., inni i. (2020), "Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems", Energy Research & Social Science, vol. 70, s. online, afiliacja: ALK.

Türkeli S., Huang B.,  Kemp  R., STASIK A. (2019), "Circular Economy as a Glocal Business Activity: Mobile Phone Repair in the Netherlands, Poland and China", ENERGIES, 3, vol. 3, no 12, s. 498, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), "Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales ", HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s. 539-561, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2018), "Narracje o przyszłości a projektowanie innowacji – perspektywa studiów nad nauką i technologią", STAN RZECZY, 14, 1, s. 157-177, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2018), "Zastosowanie crowdfundingu we wspieraniu innowacji w dziedzinie zielonej energii: przegląd praktyk oraz diagnoza potencjału i barier", E-MENTOR, 73, 1, s. 54-62, afiliacja: ALK.

STASIK A., Wilczyńska E. (2018), "How do we study crowdfunding? An overview of methods and introduction to new research agenda", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 1, 26, s. 49-78, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2017), "Global controversies in local settings: anti-fracking activism in the era of Web 2.0", JOURNAL OF RISK RESEARCH, online first, s. 1-17, afiliacja: ALK.

STASIK A., Lis A. (2017), "Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland", Energy Research & Social Science, 28, s. 29-36, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2015), "Jak prowadzić partycypacyjną ocenę technologii? Przegląd metod i technik", STUDIA BAS, 3, 43, s. 87-111, afiliacja: ALK.

Stankiewicz P., STASIK A., Suchomska J. (2015), "Od informowania do współdecydowania i z powrotem: prototypowanie technologicznej demokracji", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 218, 3, s. 65-101, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2015), "Obywatel współbadacz, czyli o pożytkach z dzielenia laboratorium - renegocjowanie umowy pomiędzy naukowcami a amatorami", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 219, 4, s. 101-126, afiliacja: ALK.

STASIK A. (2014), "Ocena oddziaływania technologii w erze niepewności – wyzwanie poznawcze jako wyzwanie polityczne", POLITYKA SPOŁECZNA, 4-5, s. 13-17, afiliacja: Inna.

Monografie:

STASIK A. (2019), "Współwytwarzanie wiedzy o technologii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

JEMIELNIAK D., STASIK A. (2021), "Thick Big Data: Development of Mixed Methods for Study of Wikipedia Working Practices", w: Gillian Symon, Katrina Pritchard, Christine Hine (red.), Research Methods for Digital Work and Organization, Oxford University Press, Oxford, s. 210-228, afiliacja: ALK.

STASIK A., Gendźwiłł A. (2018), "Designing a Qualitative Research Project", w: Ciesielska M., Jemielniak D. (red.), Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume II: Methods and Possibilities, Palgrave Macmillan, s. 223-244, afiliacja: ALK.

STASIK A., Lis A. (2018), "Unlikely allies against fracking: networks of resistance against shale gas development in Poland", w:  John Whitton, Matthew Cotton, Ioan M. Charnley-Parry, Kathy Brasier (red.), Governing Shale Gas Development, Citizen Participation and Decision Making in the US, Canada, Australia and Europe,  Routledge, s. 135-147, afiliacja: ALK.

STASIK A., Lis A., Cantoni R. (2018), "Creating and debating energy citizenship: The case of shale gas in Poland", w: Szolucha, Anna (red.), Energy, Resource Extraction and Society Impacts and Contested Futures, Routledge, s. 53-69, afiliacja: ALK.

STASIK A., Gendźwiłł A. (2014), "Higher education in Poland – for whom and for what? Comparative analysis of two reform projects prepared by the “consultants” and the “academic community", w: Olga Breskowa, Anatoli Mikhailov (red.), Reforming Social Sciences, Humanities and Higher Education in Easern Europe after 1991, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle on Tyme, s. 31-49, afiliacja: Inna.

STASIK A., Gendźwiłł A. (2012), "Projektowanie badania jakościowego", w: Dariusz Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, PWN, Warszawa, s. 1-21, afiliacja: Inna.