Radomskie centrum innowacji

Radomskie centrum innowacji

 

 

 

 

Radom jako duży ośrodek miejski województwa mazowieckiego podlega szczególnym procesom społeczno-ekonomicznym. Sąsiedztwo Warszawy powoduje z jednej strony odpływ wykwalifikowanych kadr i młodzieży do stolicy, z drugiej strony dzięki dobremu skomunikowaniu i poprawiającej się infrastrukturze staje się atrakcyjnym terenem dla nowych inwestycji. Transfer technologii, innowacje i komercjalizacja to procesy, które w bliskiej przyszłości mają szanse wpłynąć na rozwój miasta zamieszkanego przez ponad 200 tys. osób. Warto zaznaczyć, że Radom charakteryzuje się specyficzną, demograficzną strukturą. Około 20% populacji stanowi młodzież, co czyni miasto jednym z najmłodszych organizmów miejskich w Polsce, ale stawia też ważkie społeczne wyzwania.

Przygotowaniem pola dla implementacji nowoczesnych procesów transferu technologii i komercjalizacji usług oraz przemysłu, zajęło się konsorcjum instytucji posiadających szeroki wachlarz doświadczeń. Instytucje celowe takie jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. oraz Instytut Technologii Eksploatacji, otrzymały wsparcie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Urzędu Miasta Radomia oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Instytucje biznesowe, zarówno te małe, jak i duże, posiadające doświadczenie oraz te, które są dopiero fundowane mają szansę otrzymać pomoc: w tworzeniu biznesplanów i modeli finansowych; w określaniu misji, wizji, wartości i celów przedsiębiorstwa, pozyskiwaniu i wymianie technologii; w skutecznej komunikacji z innymi podmiotami rynku. Konsorcjum pozwala podmiotom biznesowym dobrze odnaleźć się w zmiennych warunkach ekonomicznych i uskutecznia zarządzanie.

Struktura konsorcjum gwarantuje systemową realizację zadań, począwszy od procesu modelowania i tworzenia metodologii, które zapewnia certyfikowana przez uznane instytucje badawcze uczelnia im. Leona Koźmińskiego. Związek Pracodawców oraz Urząd Miasta dają precyzyjny, wzięty z codzienności ogląd potrzeb, a instytucje celowe wdrażają odpowiednie ścieżki działania w życie. Nasza uczelnia pomaga optymalizować proces na tym praktycznym etapie oraz wspomaga swoich partnerów na szczególnie ważnym etapie ewaluacji, oceniając działania i zalecając kolejne kroki.