Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2013 – 31.08.2013
Dofinansowanie
Koszty
6 100 172,96 PLN

Celem głównym projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych było ułatwienie uruchomienia i prowadzenia firm stu osobom chcącym założyć działalność na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Warszawa i 71 otaczających ją gmin). Nowo powstałe przedsiębiorstwa swoje działania wiązały z branżami należącymi do przemysłów kreatywnych. Projekt zakładał aktywizację w sferze biznesowej m.in. absolwentów szkół artystycznych, osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 45 roku życia. Cel zrealizowany został poprzez szkolenia, doradztwo specjalistyczne oraz wsparcie kapitałowe udzielone ww. grupom.

Dzięki realizacji Projektu ułatwiono uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej sektorów kreatywnych, osobom zajmującym się między innymi: architekturą, antykami, rynkiem sztuki, grami komputerowymi, rękodziełem, wzornictwem przemysłowym, projektowaniem mody, filmem, muzyką sztuką teatralną i działalnością  wydawniczą.

Projekt przyczynił się także do stymulowania rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych. Firmy z tych sektorów odgrywają bowiem ważną rolę w pobudzaniu rozwoju pozostałych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego wspieranie rozwoju tego rodzaju firm stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców regionów i metropolii. W wyniku działań doradczych projektu doszło do powstania grupy znakomicie ze sobą współpracujących firm, bardzo zżytego ze sobą środowiska przedsiębiorców i artystów, którzy założyli stowarzyszenie ProKreatywni. Powstał swego rodzaju klaster łączący talenty, wiedzę i umiejętności osób, które w ramach projektu miały szansę się poznać. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Oblicza Kreatywności:

E-book
E-book
PDF
PDF