Project Management PL

wspolpraca

Project Management

Project Management

Zajęcia prowadzone na studiach z zakresu Project Management są przez doświadczonych wykładowców z ALK oraz praktyków zarządzania projektami posiadających bogate, udokumentowane doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami. Wykładowcy-praktycy są nie tylko członkami Project Management Institute oraz innych akredytowanych stowarzyszeń praktyków zarządzania projektami. Mają także bogate portfolio doświadczeń trenerskich, doradczych oraz badawczych. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że świat zarządzania projektami nie ma przed nami żadnych tajemnic. Program konsultowaliśmy z szerokim gronem ekspertów i pracodawców oraz stale go uaktualniamy, włączając do zajęć wiele nowości. Sami też dokształcamy się regularnie na różnych szkoleniach i konferencjach. Lubimy ze sobą współpracować co sprawia, że atmosfera na zajęciach pozwala na przyswajanie wiedzy w komfortowy sposób.

Słowo od kierownika studiów

Patrycja Sznajder, Ph.D.

W dzisiejszym świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana, wartość skutecznego zarządzania projektami znacznie wzrasta. Biznes potrzebuje ludzi, którzy są w stanie zaplanować unikatowe przedsięwzięcia, przeprowadzić je w sposób efektywny, a następnie wdrożyć ich efekty z sukcesem, dbając jednocześnie o relacje w zespole projektowym, a także o bezpieczeństwo organizacji i zarządzanie ryzykiem.

Dlatego zapraszam Państwa do rozpoczęcia kariery w obszarze zarządzania projektami (Project Management). Wierzę w to, że umiejętności nabyte podczas studiów w tym zakresie pozwolą na zbudowanie dobrej bazy wiedzy i kompetencji do dalszego rozwoju zawodowego.

Partnerzy zakresu

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. poprzez:

 • W ramach studiów magisterskich oferujemy nie tylko zdobycie dyplomu, ale także zdobycie rozpoznawalnej certyfikacji biznesowej CAPM.
 • Naszym studentom umożliwiamy zdobycie nowoczesnej, aktualnej wiedzy w zakresie zarządzania projektami, którą pozyskujemy z praktyki, jak również konferencji i szkoleń, w których cyklicznie uczestniczymy.
 • Oprócz tzw. „tradycyjnego” podejścia zarządzania projektami uczymy też zwinnego. Nie ograniczamy się do jednego z nich, ponieważ wierzymy, że skuteczny kierownik projektu powinien być elastyczny i mieć szerokie portfolio narzędzi. W przypadku zainteresowania możemy zorganizować dodatkowe (częściowo odpłatne) szkolenia z wybranych elementów zarządzania projektami i podejść metodycznych.
 • Większość zajęć prowadzimy w formie warsztatów, a także oferujemy zajęcia w formie sprawdzonych gier symulacyjnych i projektowych, w czasie których uczestnicy będą mogli nie tylko wiele się nauczyć, ale także na własnym przykładzie doświadczyć i odkryć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektem.
 • Uczymy rzeczy przydatnych i praktycznych. Dajemy narzędzia do zastosowania w praktyce już następnego dnia po zajęciach.
 • Nie zapominamy, że nie samym zarządzaniem projektami człowiek żyje, dlatego wskazujemy też inne ważne obszary, jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie zmianą, które należy rozwijać.
 • W ramach seminarium magisterskiego oferujemy wsparcie przy prowadzeniu badań wszystkich obszarów zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych. Prace naszych studentów zdobywają nagrody i są podstawą do publikacji.
 • Służymy doradztwem dla studentów w zakresie wyboru ścieżki zawodowej i budowania kariery w obszarze zarządzania projektami (Project Management).

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko we wszystkich dużych firmach, w których pracuje się w sposób projektowy (banki, firmy ubezpieczeniowe, IT, firmy budowlane, farmaceutyczne), ale także w mniejszych, gdzie mogą od podstaw tworzyć start-upy zarządzane projektowo.

Zarządzanie projektami jako sposób działania coraz częściej stosowane jest także w administracji oraz na styku administracji i biznesu, np. przy pracy w zamówieniach publicznych. Mamy też absolwentów z doświadczeniem w NGO’s. 

Stanowiska, na których mogą pracować absolwenci zakresu zarządzanie projektami to: członkowie zespołów projektów, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, pracownicy działów i biur projektów, analitycy procesów, kierownicy programów i portfeli projektów.

Wybrane przedmioty

W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane z egzaminem CAMP:

 • PMI Project Management Standard
 • Revision for the PMI exam

Pozostałe przedmioty w ramach zakresu to:

 • Finance and Controlling Projects
 • Project Management Tools and Techniques
 • Project Risk Management
 • Change Management
 • Communication and Management of the Project Team
 • Project Management Methodologies - Agile Methodologies
 • Strategic Project Management
 • Computer Project Management Support Tools

Jeśli studenci są zainteresowani, możemy zorganizować inne szkolenia certyfikacyjne za częściową opłatą.

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne

 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.