Prawo do kompetencji

wspolpraca

Prawo do kompetencji

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2016 – 30.06.2018
Budżet
Koszty
928 847,00 PLN

Projekt PRAWO DO KOMPETENCJI realizowaliśmy od 1 września 2016 do 30 czerwca 2018 r. Jego głównym celem był wzrost kompetencji, których oczekują pracodawcy - u 60 studentów i studentek kierunku Prawo Akademii Leona Koźmińskiego.

 Kompleksowość projektu opierała się na paru, uzupełniających się, filarach, a logika działań związana była z poszerzaniem obszarów wsparcia. Początkowa praca indywidualna i określenie bilansu kompetencji pozwoliła uczestnikom na zaangażowanie się w projekt, a Uczelni na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia. Następnie praca w grupie osób w podobnej sytuacji zawodowej (warsztaty kompetencyjne oraz praca projektowa) budowały wiarę we własne siły i motywację do działania, by wyjść "na zewnątrz" z tymi kompetencjami i porównać z określonymi wymaganiami (szkolenia certyfikowane) oraz doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi (wizyty studyjne). Na zakończenie - ponownie przeprowadzony bilans kompetencji pozwolił na określenie zmiany i ustalenie profilu kompetencyjnego w wyniku uczestnictwa w projekcie wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego naszych studentów i studentek.

Dzięki projektowi:

- 60 osób podniosło kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS,

- 56,6% uczestników kontynuowało kształcenie lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 msc. od zakończenia edukacji,

- 60 osób podniosło świadomości w zakresie posiadanych kompetencji,

- 60 osób lepiej przygotowało się do wejścia na rynek pracy.

Po zakończeniu projektu nadal czerpiemy z jego efektów i wdrażamy je w życie Uczelni. Zarówno wypracowane programy, jak też interaktywne metody nauczania służą studentom, wykładowcom kolejnych roczników studiów prawniczych. Wywiady kompetencyjne, które prowadziliśmy w ramach bilansu, są wykorzystywane przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami m.in. w trakcie diagnozy kompetencji oraz przygotowania do rozmów rekrutacyjnych. Studenci korzystają z literatury specjalistycznej zakupionej do biblioteki. Dzięki wizytom studyjnym zostały zacieśnione lub  nawiązane relacje z uczelniami zagranicznymi i środowiskiem naukowym - z Uniwersytetem Philippsa w Marburgu, Leicester Law School (University of Leicester), Uniwersytet w Brnie, Bangor University. Działania projektowe umożliwiły nawiązanie współpracy ze stosunkowo dużą liczbą instytucji o zróżnicowanym charakterze - instytucjami prywatnymi, publicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz samorządami zawodowymi. To wszystko przyczyniło się do realizacji założeń projektu i jednocześnie stanowi jego wartość dodaną, która procentuje w doskonaleniu kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego.