Prawnicze Seminarium Doktorskie

Obszary badawcze i opiekunowie prac doktorskich

 

Obszary, z których mogą być przygotowywane rozprawy doktorskie
ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
Prawo europejskie prof. dr hab. Jan Barcz
Prawo karne, Prawo karne gospodarcze, Prawo karne a prawa człowieka, Polityka karna, Europejskie prawo karne, Prawo administracyjne-karne prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
Kryminalistyka, Prawo karne materialne prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski
Prawo cywilne prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała
Historia ustroju i prawa polskiego, Powszechna historia państwa i prawa, Prawo rzymskie prof. ALK dr hab. Marzena Dyjakowska
Prawo finansowe, Prawo bankowe, Prawo podatkowe, Prawo międzynarodowe podatkowe prof. dr hab. Jan Głuchowski
Prawo administracyjne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk
Międzynarodowe prawo gospodarcze prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński
Prawo UE, Prawo międzynarodowe, Ochrona danych osobowych, Ochrona praw człowieka prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak
Prawo administracyjne i publiczne gospodarcze, Prawo konkurencji, Bezpieczeństwo publiczne, status prawny dronów, Prawo do informacji, Ochrona informacji prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Teoria i filozofia prawa, Etyka prawnicza prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Międzynarodowe prawo handlowe, Międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny prof. ALK dr hab. Joanna Jemielniak
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, Prawo ochrony środowiska, Prawo ochrony środowiska UE prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz
Prawo konstytucyjne prof. ALK dr hab. Michał Kowalski
Prawo międzynarodowe publiczne prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz
Prawo pracy prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo kosmiczne, Prawo ubezpieczeń prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska
Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo konkurencji, Prawo zamówień publicznych prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
Prawo finansowe, Prawo podatkowe prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki
Prawo energetyczne, Prawo Unii Europejskiej, Prawo gospodarcze prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Prawo karne prof. ALK dr hab. Celina Nowak
Prawo cywilne, Prawo handlowe prof. dr hab. Józef Okolski
Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, Prawo nowych technologii (Internet), Prawo rodzinne, Prawo umów, Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe, Dobra osobiste, Prawo mieszkaniowe, Prawo konsularne prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk
Prawo cywilne, Prawo międzynarodowe prywatne prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prawo Internetu prof. ALK dr hab. Przemysław Polański
Prawo własności intelektualnej prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Postępowanie cywilne prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Prawo konstytucyjne, Ustroje państw obcych, Doktryny polityczno-prawne prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Prawo cywilne, Postępowanie cywilne prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Prawo pracy prof. ALK dr hab. Teresa Wyka
Prawo cywilne (ogólne, umowy, delikty), Prawo prywatne międzynarodowe, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Arbitraż handlowy, Prawo międzynarodowego obrotu handlowego prof. ALK dr hab. Maciej Zachariasiewicz
Prawo handlowe, Prawo cywilne, Prawo giełdowe prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
Prawo finansowe, Finanse publiczne, Prawo podatkowe prof. ALK dr hab. Robert Zieliński