Prawnicze Seminarium doktorskie - Obszary badawcze i opiekunowie prac doktorskich

Studia doktoranckie Warszawa, studia doktoranckie prawo, seminarium doktorskie - szkoła doktorska

Obszary badawcze i opiekunowie prac doktorskich

 

Obszary, z których mogą być przygotowywane rozprawy doktorskie
ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
Prawo Unii Europejskiej (instytucjonalne i gospodarcze) oraz prawo międzynarodowe publiczne prof. dr hab. Jan Barcz
Prawo karne, Prawo karne gospodarcze, Prawo karne a prawa człowieka, Polityka karna, Europejskie prawo karne, Prawo administracyjne-karne prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
Postępowanie karne, Prawo karne materialne, Kryminalistyka, Kryminologia prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo administracyjne, w tym instytucje ogólne; prawo leśne, prawo ochrony przyrody, prawo administracyjne ustrojowe (prawo samorządu terytorialnego) prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski
Prawo cywilne prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała
Prawo administracyjne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk
Międzynarodowe prawo gospodarcze prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński
System prawny Unii Europejskiej. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Międzynarodowe aspekty ochrony praw człowieka prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak
Prawo administracyjne i publiczne gospodarcze, Reglamentacja działalności gospodarczej w poszczególnych sektorach, Prawo konkurencji, Bezpieczeństwo publiczne (Bezpieczeństwo gospodarcze, Kosmopolityzm prawny, Reglamentacja nowych form działalności gospodarczej (gig-economy, uberyzacja gospodarki)) prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Teoria i filozofia prawa, Etyka prawnicza prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Międzynarodowe prawo handlowe i inwestycyjne. Arbitraż międzynarodowy. Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym prof. ALK dr hab. Joanna Lam
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat
Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, Prawo ochrony środowiska, Prawo ochrony środowiska UE prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz
Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, Międzynarodowy system ochrony praw człowieka, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prof. ALK dr hab. Michał Kowalski
Prawo pracy prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
Prawo administracyjne (zarządzanie publiczne, nauka o administracji) prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski
Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo kosmiczne, Prawo ubezpieczeń prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska
Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo konkurencji, Prawo zamówień publicznych prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
Prawo finansowe, Prawo podatkowe prof. dr hab. Artur Mudrecki
Prwo gospodarcze publiczne, Prawo Unii Europejskiej, Prawo surowców naturalnych prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Prawo karne. Prawo karne gospodarcze. Prawo karne UE. Międzynarodowe prawo karne prof. ALK dr hab. Celina Nowak
Prawo handlowe prof. dr hab. Józef Okolski
Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, Prawo nowych technologii (Internet), Prawo rodzinne, Prawo umów, Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe, Dobra osobiste, Prawo mieszkaniowe, Prawo konsularne prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk
Prawo cywilne, Prawo międzynarodowe prywatne prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prawo Internetu prof. ALK dr hab. Przemysław Polański
Prawo własności intelektualnej prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Teoria prawa, Prawo cyberprzestrzeni, Przestępstwa w cyberprzestrzeni, Przestępstwa seksualne, Wykorzystanie dzieci, Ochrona informacji cyfrowej prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg
Prawo własności intelektualnej prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Postępowanie cywilne prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Prawo cywilne dr hab. Tomasz Szanciło
Prawo medyczne, w tym z aspektów cywilnoprawnych, karnoprawnych i administracyjnoprawnych dr hab. Radosław Tymiński
Prawo konstytucyjne, Ustroje państw obcych, Doktryny polityczno-prawne prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Prawo cywilne, Postępowanie cywilne prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo handlowe, Prawo cywilne materialne dr hab. Przemysław Wołowski
Prawo pracy dr hab. Teresa Wyka
Prawo cywilne (ogólne, umowy, delikty), Prawo prywatne międzynarodowe, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Arbitraż handlowy, Prawo międzynarodowego obrotu handlowego prof. ALK dr hab. Maciej Zachariasiewicz
Prawo handlowe, Prawo cywilne, Prawo giełdowe prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
Prawo finansowe, Finanse publiczne, Prawo podatkowe prof. ALK dr hab. Robert Zieliński