Poznaj nas, poznaj siebie

Poznaj nas, poznaj siebie

 

 

 

 

Czas trwania
I EDYCJA: 01.02.2011 - 30.06.2012
II EDYCJA: 01.09.2012 - 30.06.2014
III EDYCJA: 01.02.2014 - 30.06.2015
IV EDYCJA: 01.07.2014 - 30.06.2015
Budżet projektu
Koszty
I EDYCJA: 325 440,00 PLN (dofinansowanie 244 080,00 PLN)
Koszty
II EDYCJA: 438 057,80 PLN (dofinansowanie: 328 543,35 PLN)
Koszty
III EDYCJA: 402 468,51 PLN (dofinansowanie: 301 851,38 PLN)
Koszty
IV EDYCJA: 291 216,34 PLN (dofinansowanie: 262 968,34 PLN)
Współpraca
Partnerstwo we wszystkich edycjach projektu: Praska Fundacja Kultury i Nauki im. Leona Koźmińskiego zwana później Fundacją Koźmińskich

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z uczelni o najwyższym wskaźniku umiędzynarodowienia w Polsce. Obcokrajowcy stanowią 30% wszystkich studentów studiów dziennych w Uczelni, reprezentując 57 narodowości. Bezpośredni beneficjenci projektu to studenci – obcokrajowcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, którzy posiadają dokument uprawniający ich do nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski przez okres co najmniej 12 miesięcy. Celem strategicznym wszystkich edycji projektu było stworzenie struktur umożliwiających im aktywną integrację i adaptację do życia w polskim społeczeństwie.

W projekcie duży nacisk położyliśmy na podnoszenie kwalifikacji w zakresie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego posługiwania się językiem. Uczestnicy mieli też do wyboru szerokie spektrum warsztatów z wiedzy o kulturze i historii Polski oraz zajęcia podnoszące poziom wiedzy i zakres praktycznych umiejętności radzenia sobie z problemami natury prawnej i administracyjnej podczas pobytu w naszym kraju. Ważnym elementem projektu było stworzenie Platformy Współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się pomiędzy obcokrajowcami a studentami z Polski. W ramach działania organizowaliśmy i organizujemy spotkania dyskusyjne, eventy integracyjne, współpracę nad określonymi zadaniami.

Informacje zwrotne od zagranicznych studentów będących uczestnikami projektu koncentrują się wokół wzrostu poziomu integracji, poczucia pewności siebie i swobodniejszego poruszania się w polskiej rzeczywistości społecznej. Polscy studenci akcentują natomiast lepsze zrozumienie podobieństw i różnic między przedstawicielami różnych nacji oraz rozbudzenie chęci dalszej eksploracji konkretnych kultur, z przedstawicielami których spotkali się w ramach projektu „Poznaj nas. Poznaj siebie”.